Digital Single Market
Digital Economy & Society

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (Slovak Act on the Access to Information and amending certain laws) of 17/05/2000, English translation

@DSMeu