Digital Single Market
Digital Economy & Society

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Polish law amending the Access to information act and certain other laws of 16/09/11) English translation

@DSMeu