Szansa dla młodych artystów i projektantów! Szukamy nowego znaku, który ma symbolizować bezpieczne i godne zaufania usługi internetowe. Przyłącz się, zgłaszając swój pomysł do konkursu „e-Mark U Trust” - - Twoje dzieło może pojawić się na godnych zaufania stronach internetowych w całej Europie, nie przegap tej szansy!

Na czym polega konkurs „e-Mark U Trust”?

Szukamy zupełnie nowego symbolu, który będzie informował internautów, że mogą mieć zaufanie do usług online przy dokonywaniu transakcji elektronicznych. Ma to być znak wyróżniający kwalifikowane usługi zaufania online.

Jeżeli jesteś młodym artystą lub projektantem, spróbuj swoich sił w konkursie na projekt znaku graficznego „e-Mark U Trust” – wystarczy przesłać nam swój projekt. Najlepszy projekt będzie wkrótce widniał na wielu stronach dostawców kwalifikowanych usług zaufania we wszystkich 28 krajach UE, a jego autor otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 euro.

Definicja kwalifikowanych usług zaufania online

Wyprowadzając się za granicę, aby tam studiować, po przyjeździe do nowego kraju UE trzeba przeprowadzić pewne procedury administracyjne. Dzięki kwalifikowanym usługom zaufania nie ma potrzeby odwiedzania miejscowych urzędów czy administracji uczelni – a wpis na studia lub rejestrację w urzędzie można załatwić drogą elektroniczną.

Czy konieczne jest własnoręczne podpisywanie dokumentów? Bez problemu możesz to zrobić przy użyciu podpisu elektronicznego. Czy trzeba przedłożyć go w konkretnym terminie? Żaden problem – elektroniczny znacznik czasu to dowód złożenia na czas! Czy nie ma potrzeby poświadczenia odbioru na piśmie? Wystarczy posłużyć się usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego! Nowe przepisy UE w sprawie „usług zaufania” oznaczają możliwość korzystania z wszystkich tych usług ponad granicami państw. Wprowadzają ponadto istotne rozróżnienie poziomu bezpieczeństwa usług zaufania na średni i wysoki. Wysoki poziom posiadają tzw. „kwalifikowane usługi zaufania”.

Cel konkursu

Potrzebujemy znaku zaufania (symbolu lub logo) dla odróżnienia kwalifikowanych usług zaufania, który będzie stosowany na stronach internetowych dostawców kwalifikowanych usług zaufania we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.

Znak zaufania powinien być prosty, oryginalny i pomysłowy, a przy tym powinien sugerować poczucie pełnego zaufania i bezpieczeństwa.

Będzie on potwierdzeniem, że:

  • internauci mogą spokojnie dokonywać transakcji drogą internetową w bezpieczny i wygodny sposób.
  •  Zarazem mogą być pewni, że potrzebne im usługi zaufania są zgodne z przepisami UE i spełniają wszelkie stosowne wymogi.
  • Dostawcy elektronicznych usług zaufania mogą zapewnić konsumentów, że ich usługi są uprawnione i spełniają normy jakości uregulowane w skali całej UE.
  • Znak zaufania gwarantuje, że oferowane usługi są kwalifikowane i w pełni zgodne z zasadami określonymi rozporządzeniem eIDAS [w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym].

Dlaczego właśnie konkurs?

W roku 2016 nowy unijny znak zaufania dla dostawców kwalifikowanych usług zaufania zostanie wprowadzony w całej Unii Europejskiej. Znak ten może być dobrowolnie stosowany przez tych dostawców kwalifikowanych usług zaufania zarejestrowanych w 28 państwach Unii Europejskiej, którzy spełniają wymogi ustanowione prawem UE rozporządzenie eIDAS.

W jakich okolicznościach nowy znak zaufania będzie użyteczny?

Na przykład, gdy chce się podpisać kontrakt w wysokości 50 000 EUR na zakup urządzeń dla przedsiębiorstwa. Siedziba dostawcy jest tak daleko, że wygodniej jest podpisać umowę drogą elektroniczną, a nie osobiście.

Korzystając z internetu, szukamy dostawcy usług zaufania, by kupić certyfikat podpisu elektronicznego. Skąd można mieć pewność, że usługi wybranego usługodawcy są wiarygodne? Zamówienie opiewa na znaczną sumę, chcemy zatem mieć pewność, że wybrana usługa zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa i będzie prawnie uznawana w całej UE.

Wystarczy znaleźć stronę internetową, która wyróżnia się unijnym znakiem zaufania, aby mieć pewność, że nasz podpis elektroniczny jest bezpieczny.

Kto może uczestniczyć?

Wszyscy studenci wzornictwa lub sztuk pięknych w UE są zaproszeni do zgłaszania swoich najbardziej innowacyjnych projektów do konkursu „e-Mark U Trust”. Uczestnicy muszą być wpisani na listę studentów akademii, uczelni wyższej lub zawodowej w jednym z 28 państw członkowskich UE. Zgłoszenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014 r. Przed zgłoszeniem warto upewnić się, że się kwalifikujemy, zapoznając się z regulaminem konkursu oraz specyfikacjami.

Zgłoś swój pomysł!

Zgłoszenie można złożyć między 3 lipca i 15 września 2014 r. na specjalnej stronie internetowej (bliższe informacje znajdziesz pod następującym linkiem: Zgłaszam się).

Dlaczego warto uczestniczyć? Obecność na wielu popularnych stronach to tylko jeden istotny argument za udziałem w konkursie na unijny znak zaufania. Twój projekt może również przyczynić się do zwiększenia wiarygodności internetu i usług online.

Co więcej, zwycięstwo w konkursie „e-Mark U Trust” może stać się istotnym etapem Twojego rozwoju jako projektanta.

Nagroda: zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 euro. Zdobywca drugiego miejsca zasłuży na 3 500 euro! Zdobywca trzeciego miejsca – 1 500 euro.

Pierwsza trójka zwycięzców konkursu będzie również zaproszona na ceremonię oficjalnego wręczenia nagród, która odbędzie się w Brukseli latem 2015 r.