Вие сте млад творец или дизайнер? Ние търсим нов символ, който да олицетворява по-безопасните и надеждни онлайн услуги. Присъединете се и изпратете Вашата идея за конкурса „e-mark U Trust“. Не пропускайте шанса Вашето произведение да бъде част от надеждните уебсайтове в цяла Европа!

Какво представлява конкурсът „e-Мark U Trust?

Нашата идея е да въведем свеж нов символ, благодарение на който интернет потребителите да бъдат осведомени дали дадена онлайн услуга е надеждна за извършването на електронна операция. Вие ще проектирате символа за квалифицирани електронни удостоверителни услуги.

Ако сте млад творец или дизайнер, участвайте в нашия конкурс „e-Mark U Trust“, като ни изпратите произведението си. Ако Вашият проект спечели, ще го видите на много от уебсайтовете на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги във всички 28 държави в ЕС и ще получите 5000 евро!

Какво представляват квалифицираните електронни удостоверителни услуги?

Ако заминете да следвате в чужбина, ще Ви се наложи да изпълните няколко административни процедури, след като пристигнете в новата европейска държава. Благодарение на квалифицираните електронни удостоверителни услуги не е необходимо да посещавате офисите на местната администрация или на университета, а можете онлайн да се регистрирате за вашия курс, включително и чрез местните органи.

Необходимо е да подпишете документ? НЯМА ПРОБЛЕМ, можете да го направите с електронен подпис! Налага се да предадете документа в конкретен срок? НЯМА ПРОБЛЕМ, електронен времеви печат ще докаже, че сте го предали навреме! Необходимо Ви е доказателство за получаване на документ? НЯМА ПРОБЛЕМ, услугата по електронно регистрирано доставяне може да Ви го осигури! Когато се приема ново законодателство на ЕС относно „електронните удостоверителни услуги“, това означава, че можете да използвате всички тези услуги извън границите на родната Ви държава. В това законодателство също така се прави разграничение между електронните удостоверителни услуги със средно ниво на сигурност и тези с високо ниво,  известни още като „квалифицирани електронни удостоверителни услуги“.

Какво търсим?

Необходим ни е знак за доверие (символ или лого) за квалифицираните удостоверителни услуги, който ще се използва на сайтове на доставчици на такива услуги във всички 28 страни от ЕС.

Знакът за доверие ще бъде семпъл, оригинален и интелигентен и ще вдъхва доверие и увереност.

Той ще показва, че:

  • Интернет потребителите могат да извършват операции онлайн по безопасен, удобен и сигурен начин.
  • Гарантира им се, че удостоверителните услуги, които желаят да ползват, съответстват на правилата на ЕС и отговарят на конкретни изисквания.
  • Доставчиците на електронни удостоверителни услуги могат да уверят потребителите в законността на услугите си и в тяхното качество, което е регламентирано в целия Европейски съюз.
  • Знакът за доверие гарантира, че предлаганите услуги са квалифицирани и са в съответствие с разпоредбите, определени в регламента eIDAS (регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар).

Защо организираме този конкурс?

През 2016 г. ще бъде въведен нов европейски знак за доверие за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги в целия Европейски съюз. Установените в 28-те държави членки доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, които отговарят на изискванията, определени в регламента на ЕС за eIDAS, ще могат да използват тази европейски знак за доверие по желание.

При какви обстоятелства  ще се използва знакът за доверие?

Предстои Ви например да подпишете договор за 50 000 евро за закупуване на оборудване за Вашия бизнес. Тъй като разстоянието между местонахождението на доставчика и Вашето е голямо, предпочитате да подпишете договора по електронен начин, вместо лично.

Започвате да търсите доставчик на удостоверени услуги, за да си купите удостоверение за електронни подписи. Как можете да сте сигурни, че услугите на избрания от Вас доставчик са надеждни? Стойността на поръчката Ви е голяма и искате да сте сигурни, че услугата, която ще купите, осигурява високо ниво на сигурност и е законно призната в рамките на ЕС.

Намерете сайт, който използва европейския знак за доверие, и можете да сте сигурни, че  електронният Ви подпис ще бъде защитен.

Кой може да участва?

Всички студенти, изучаващи дизайн или изкуства в ЕС, са поканени да подадат своите новаторски проекти за конкурса „e-Mark U Trust“. Участниците трябва да бъдат записани в академия, университет или колеж в една от 28-те държави членки на ЕС. Проектите трябва да се представят до 15 септември 2014 г. Преди да кандидатствате, разгледайте правилата на конкурса  и спецификацията, за да проверите дали отговаряте на изискванията!

Изпратете Вашата идея!

Можете да изпратите проекта си чрез този уебсайт между 3 юли и 15 септември 2014 г. (за повече информация, отидете на Изпрати своя проект).

Защо да участвам? Възможността Вашето произведение да бъде разпознаваемо на множество сайтове е само една от убедителните причините да участвате в конкурса за европейски знак на доверието.  Освен това Вашият проект ще допринесе за доверието в интернет и онлайн услугите.

Като допълнение към всичко това спечелването на конкурса „e-Mark U Trust“ може да бъде трамплин за развитието Ви като дизайнер. 

Наградата: Победителят ще получи 5000 евро в брой! Ако сте на второ място? 3500 евро ще бъдат Ваши! А ако сте на трето място? Получавате 1500 евро.

Победителят и двамата му подгласници ще бъдат поканени също така на официална церемония по награждаване в Брюксел през лятото на 2015 г.