Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tippromwovi konnettività Wi-Fi b’xejn għaċ-ċittadini u l-viżitaturi fl-ispazji pubbliċi bħall-parks, il-pjazez, il-bini pubbliku, il-libreriji, iċ-ċentri tas-saħħa, u l-mużewijiet kullimkien fl-Ewropa permezz ta’ WiFi4EU.

BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | GA| HR | HU | IT | LT | LV| NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

L-inizjattiva WiFi4EU – Pjan Direzzjonali Indikattiv

Hawn taħt se ssibu pjan direzzjonali indikattiv, sal-bidu tal-2019 u deskrizzjoni qasira tal-passi maġġuri li jmiss tal-inizjattiva WiFi4EU, bħall-ftuħ tal-Portal, it-tnedija tas-sejħa, it-tħabbira tar-riżultati, id-distribuzzjoni tal-vawċers, l-ippjanar tas-sejħiet li jmiss.

Copyrights
European Commission

Il-baġit għall-iskema WiFi4EU hu ta’ EUR 120 miljun bejn l-2017-2019. Dan se jappoġġja l-istallazzjoni ta’ tagħmir tal-Wi-Fi tal-ogħla livell fiċ-ċentri tal-ħajja komunitarja.

Li kulħadd jibbenefika minn konnettività jfisser li m’għandhiex tagħmel differenza fejn toqgħod jew kemm taqla’ flus. Għalhekk illum nipproponu li f’kull villaġġ u f’kull belt Ewropea jkun hemm tagħmir għal aċċess għall-internet bla fili b’xejn madwar iċ-ċentri ewlenin tal-ħajja pubblika sal-2020.
Jean-Claude JUNCKER - Diskors tal-Istat tal-Unjoni, Settembru 2016

Min se jibbenefika?

L-Ewropej kollha

L-iskema WiFi4EU se titqassam b’mod ġeografiku bbilanċjat, sabiex kemm ir-residenti kif ukoll il-viżitaturi ta’ eluf ta’ komunitajiet lokali fl-UE kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw minn konnettivitajiet b’veloċità għolja, tal-inqas minn 6,000 sa 8,000 komunità lokali sal-2020.

Korpi pubbliċi lokali

L-iskema WiFi4EU se tkun miftuħa għal entitajiet tas-settur pubbliku – tipikament muniċipalitajiet, libreriji, ċentri tas-saħħa lokali, eċċ... Se tiffinanzja l-ispejjeż għat-tagħmir u għall-installazzjoni (punti ta’ aċċess għall-internet), filwaqt li l-benefiċjarju se jħallas għall-konnettività (abbonament għall-internet) u ż-żamma tat-tagħmir f’qagħda tajba għal tal-inqas 3 snin.

L-awtoritajiet lokali se jiġu mħeġġa jiżviluppaw u jippromwovu s-servizzi diġitali tagħhom stess f’oqsma bħall-gvern elettroniku, is-saħħa elettronika u t-turiżmu elettroniku eċċ... f’app apposta.

Kif tapplika għall-WiFi4EU?

L-iskema WiFi4EU se titwassal permezz ta’ proċeduri sempliċi u mhux burokratiċi bħall-applikazzjonijiet onlajn, ħlas bil-vawċers u rekwiżiti ta’ monitoraġġ mhux stretti.

Il-proġetti se jintgħażlu fuq bażi ta’ “min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”. Il-promoturi tal-proġetti li japplikaw għall-iskema għandhom jipproponu li t-tagħmir jitpoġġa f’żoni fejn ma jeżistix hotspot tal-Wi-Fi pubbliku jew privat bla ħlas li joffri karatteristiċi simili.

WiFi4EU — Mistoqsijiet u Tweġibiet

Biex tirċievi informazzjoni dwar il-passi tal-inizjattiva WiFi4EU hekk kif isiru pubbliċi, tista' tabbona għal-lista postali tagħna billi tinserixxi l-indirizz tal-email tiegħek hawn taħt:


 

L-ewwel sejħa għall-applikazzjonijiet ġiet ikkanċellata. Sejħa ġdida għall-applikazzjonijiet se titnieda fil-ħarifa tal-2018 (id-data preċiża għad trid titħabbar).

Dokumenti relatati:

Ikkuntattjana bl-email