Is mian leis an gCoimisiún Eorpach Wi-Fi a chur ar fáil in aisce i gceantair ar fud na hEorpa, do shaoránaigh agus do chuairteoirí araon, i spásanna poiblí cosúil le páirceanna, cearnóga, foirgnimh phoiblí, leabharlanna, ionaid sláinte agus músaeim. Déanfar sin faoin scéim WiFi4EU.

Gabh chuig tairseach WiFi4EU

BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Buiséad EUR 120 milliún atá ann don scéim WiFi4EU idir 2017 agus 2019. Bainfear úsáid as le trealamh Wi-Fi den chéad scoth a shuiteáil sna hionaid ina gcruinníonn an pobal.

Má tá leas le bheith ag cách as an nascacht sin, is cóir gur cuma faoin áit a bhfuil siad ina gcónaí nó faoin méid atá á shaothrú acu. Dá bhrí sin, molaimid go gcuirfí ar fáil faoin mbliain 2020 i ngach cathair agus baile beag san Eoraip – sna príomhionaid ina gcruinníonn an pobal – rochtain in aisce ar an idirlíon gan sreang.
Jean-Claude JUNCKER - Aitheasc ar Staid an Aontais, Meán Fómhair 2016

Cé a bhainfidh leas as?

Gach Eorpach

Beidh an scéim WiFi4EU scaipthe go cothrom ó thaobh na geografaíochta de, sa chaoi go mbeidh na mílte pobal áitiúil ar fud an Aontais agus cuairteoirí ar na háiteanna sin in ann leas a bhaint as naisc ardluais, is é sin 6,000 go 8,000 pobal áitiúil ar a laghad faoi 2020.

Eagraíochtaí poiblí áitiúla

Beidh an scéim WiFi4EU oscailte de ghnáth d'eagraíochtaí na hearnála poiblí – comhairlí agus bardais áitiúla, leabharlanna, ionaid sláinte agus a leithéidí. Faoin scéim, tabharfar maoiniú le híoc as na costais a bhaineann leis an trealamh agus leis an tsuiteáil (pointí rochtana idirlín), agus íocfaidh an tairbhí as an nascacht (síntiús idirlín) agus as an trealamh a chothabháil agus a choinneáil in ord maith ar feadh 3 bliana ar a laghad.

Spreagfar na húdaráis áitiúla chun seirbhísí digiteacha dá gcuid féin a fhorbairt agus a chur chun cinn i réimsí amhail ríomhsheirbhísí rialtais, sláinte agus turasóireachta agus a leithéid, i bhfeidhmchlár ar leith.

Conas a dhéantar iarratas ar WiFi4EU?

Bainfear úsáid as nósanna imeachta simplí, nach mbaineann ualach mór maorlathais leo, chun an scéim WiFi4EU a chur ar fáil. Ina measc siúd beidh córais chun iarratais a dhéanamh ar líne, íocaíochtaí a dhéanamh le dearbháin agus ní bheidh ach ceanglais éadroma mhonatóireachta i gceist.

Roghnófar na tionscadail bunaithe ar an ord ina dtiocfaidh na hiarratais isteach. Na tionscnóirí tionscadal a bhfuil sé beartaithe acu iarratas a dhéanamh faoin scéim, ba cheart é a bheith mar aidhm acu seirbhís a sholáthar i gceantair nach bhfuil seirbhís Wi-Fi phoiblí in aisce ná pointe rochtana príobháideach den chineál céanna ann cheana féin.

 

Is féidir liostáil lenár liosta seachadta chun eolas a fháil faoi na céimeanna éagsúla den tionscnamh WiFi4EU a luaithe a chuirfear an t-eolas sin ar fáil don phobal. Iontráil do sheoladh ríomhphoist thíos:


 

Tá an chéad ghlao ar iarratais curtha ar ceal. Seolfar glao nua ar iarratais i bhfómhar 2018 (fógrófar an dáta beacht amach anseo).

Doiciméid ghaolmhara

Seoladh ríomhphoist teagmhála