Tá feidhmeanna áirithe de Thairseach WiFi4EU ann, ina measc ‘iarratas a dhéanamh’, agus níl siad ar fáil leis an leagan de Internet Explorer atá á úsáid agat. Is ceart duit brabhsálaí eile a úsáid nó an brabhsálaí atá agat a nuashonrú sula ndéanfaidh tú i

Is mian leis an gCoimisiún Eorpach Wi-Fi a chur ar fáil in aisce i gceantair ar fud na hEorpa, do shaoránaigh agus do chuairteoirí araon, i spásanna poiblí cosúil le páirceanna, cearnóga, foirgnimh phoiblí, leabharlanna, ionaid sláinte agus músaeim. Déanfar sin faoin scéim WiFi4EU.
BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

An tionscnamh WiFi4EU – Treochlár Táscach

Buiséad EUR 120 milliún atá ann don scéim WiFi4EU idir 2017 agus 2019. Bainfear úsáid as le trealamh Wi-Fi den chéad scoth a shuiteáil sna hionaid ina gcruinníonn an pobal.

Má tá leas le bheith ag cách as an nascacht sin, is cóir gur cuma faoin áit a bhfuil siad ina gcónaí nó faoin méid atá á shaothrú acu. Dá bhrí sin, molaimid go gcuirfí ar fáil faoin mbliain 2020 i ngach cathair agus baile beag san Eoraip – sna príomhionaid ina gcruinníonn an pobal – rochtain in aisce ar an idirlíon gan sreang.
Jean-Claude JUNCKER - Aitheasc ar Staid an Aontais, Meán Fómhair 2016

Cé a bhainfidh leas as?

Gach Eorpach

Beidh an scéim WiFi4EU scaipthe go cothrom ó thaobh na geografaíochta de, sa chaoi go mbeidh na mílte pobal áitiúil ar fud an Aontais agus cuairteoirí ar na háiteanna sin in ann leas a bhaint as naisc ardluais, is é sin 6,000 go 8,000 pobal áitiúil ar a laghad faoi 2020.

Eagraíochtaí poiblí áitiúla

Beidh an scéim WiFi4EU oscailte de ghnáth d'eagraíochtaí na hearnála poiblí – comhairlí agus bardais áitiúla, leabharlanna, ionaid sláinte agus a leithéidí. Faoin scéim, tabharfar maoiniú le híoc as na costais a bhaineann leis an trealamh agus leis an tsuiteáil (pointí rochtana idirlín), agus íocfaidh an tairbhí as an nascacht (síntiús idirlín) agus as an trealamh a chothabháil agus a choinneáil in ord maith ar feadh 3 bliana ar a laghad.

Spreagfar na húdaráis áitiúla chun seirbhísí digiteacha dá gcuid féin a fhorbairt agus a chur chun cinn i réimsí amhail ríomhsheirbhísí rialtais, sláinte agus turasóireachta agus a leithéid, i bhfeidhmchlár ar leith.

Conas a dhéantar iarratas ar WiFi4EU?

Bainfear úsáid as nósanna imeachta simplí, nach mbaineann ualach mór maorlathais leo, chun an scéim WiFi4EU a chur ar fáil. Ina measc siúd beidh córais chun iarratais a dhéanamh ar líne, íocaíochtaí a dhéanamh le dearbháin agus ní bheidh ach ceanglais éadroma mhonatóireachta i gceist.

Roghnófar na tionscadail bunaithe ar an ord ina dtiocfaidh na hiarratais isteach. Na tionscnóirí tionscadal a bhfuil sé beartaithe acu iarratas a dhéanamh faoin scéim, ba cheart é a bheith mar aidhm acu seirbhís a sholáthar i gceantair nach bhfuil seirbhís Wi-Fi phoiblí in aisce ná pointe rochtana príobháideach den chineál céanna ann cheana féin.

An scéala is déanaí

Tá an chéad ghlao ar iarratais curtha ar ceal. Seolfar glao nua ar iarratais i bhfómhar 2018 (fógrófar an dáta beacht amach anseo).

Sheol an Coimisiún comhairliúchán poiblí (sprioc-am an 5 Deireadh Fómhair) chun taighde margaidh a dhéanamh ar Sheirbhís Aonair Fíordheimhniúcháin agus Faireacháin a sholáthar don tionscnamh WiFi4EU: Réamhchomhairliúchán Margaidh.

Doiciméid ghaolmhara

Seoladh ríomhphoist teagmhála

WiFi4EU Newsletter

To receive information about the steps of the WiFi4EU initiative as soon as they are made public, you may subscribe to our mailing list by inserting your email address below: