Mõned WiFi4EU portaali funktsioonid, sh nupp „Taotlege“, ei toimi teie poolt kasutatavas Internet Exploreri versioonis: palun kas kasutage teist brauserit või uuendage Internet Explorerit.

Euroopa Komisjon soovib algatuse WiFi4EU abil anda oma kodanikele ja külalistele võimaluse kasutada kõikjal Euroopas avalikes kohtades, nagu parkides, väljakutel, avalikes hoonetes, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides tasuta WiFi ühendust.
BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

WiFi4EU algatus – Esialgne ajakava

Järgmiste osalemiskutsete avaldamise kuupäev tehakse teatavaks peagi.

Allpool on esitatud esialgne ajakava kuni 2019. aasta alguseni. Selles kirjeldatakse WiFi4EU algatuse järgmiseid põhietappe, näiteks portaali avamine, osalemiskutse avaldamine, tulemuste väljakuulutamine, vautšerite jagamine, järgmiste osalemiskutsete ajakava.

WiFi4EU algatuse esialgne eelarve aastatel 2017–2019 on 120 miljonit eurot. Selle raames toetatakse kogukonnakeskustesse tipptasemel WiFi seadmete paigaldamist.

See, et ühenduvus toob kõigile kasu, tähendab seda, et ei ole oluline, kus sa elad või kui palju sa teenid. Teeme täna ettepaneku varustada 2020. aastaks iga Euroopa küla ja linna avaliku elu peamised keskused tasuta traadita internetiühendusega.
Jean-Claude JUNCKER - Kõne Euroopa Liidu olukorrast, september 2016

Kes saavad sellest kasu?

Kõik eurooplased

WiFi4EU algatuse võimalused jaotatakse geograafiliselt ühtlaselt, et kiirest internetiühendusest saaksid kasu nii tuhandete ELi kogukondade elanikud kui ka külalised – kokku aastaks 2020 vähemalt 6000–8000 kogukonda.

Avalikke ülesandeid täitvad üksused

WiFi4EU toetust saavad taotleda avaliku sektori asutused, nt kohalikud omavalitsused, raamatukogud ja tervisekeskused. Selle raames hüvitatakse seadmete ja paigaldamise (juurdepääsupunktide) kulud. Toetust saav organisatsioon vastutab vähemalt 3 aasta jooksul ühenduvuse (internetiühenduse tellimuse) ja seadmete hoolduskulude eest.

Kohalikke asutusi julgustatakse selleks ette nähtud rakenduse abil ise digitaalseid teenuseid välja töötama ja neid arendama, näiteks sellistes valdkondades nagu e-valitsus, e-tervis ja e-turism.

Kuidas WiFi4EU toetust taotleda?

WiFi4EU algatust viiakse ellu lihtsate ja bürokraatiavabade vahenditega – taotluste esitamine veebis, maksmine vautšeritega ja paindlik järelevalve.

Projektid valitakse välja nende esitamise järjekorra alusel. Algatuse raames toetust taotlevate projektiarendajate eesmärk peaks olema pakkuda ühendust sellistes kohtades, kus avaliku või erasektori tasuta WiFi kuumkoha vahendusel veel ei osutata samaväärset teenust.

WiFi4EU – Küsimused ja vastused

Viimased uudised

Esimene konkurss (mail 2018) on tühistatud. Uus konkurss toimub augustis 2018 (täpne kuupäev avaldatakse hiljem).

Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni WiFi4EU ühtset autentimis- ja seireteenust käsitleva esialgse turu-uuringu korraldamise kohta (tähtaeg 5. oktoober)

Lisateave

Võtke meiega ühendust e-posti teel

WiFi4EU Newsletter

To receive information about the steps of the WiFi4EU initiative as soon as they are made public, you may subscribe to our mailing list by inserting your email address below: