Natrag na glavnu stranicu inicijative WiFi4EU
WiFi4EU – Pitanja i odgovori

1.KONTEKST

1.1. Koji je opći cilj inicijative WiFi4EU?

Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta.

1.2. Tko može sudjelovati u inicijativi WiFi4EU?

Inicijativa WiFi4EU dostupna je tijelima javnog sektora država članica EU-a te državama sudionicama iz EGP-a (Norveška i Island). U prvom i u ovom pozivu na podnošenje prijava mogu sudjelovati samo općine (ili ekvivalentna lokalna uprava) ili udruženja općina. Popis subjekata koji se mogu prijaviti dogovoren je s državama članicama i dostupan je ovdje: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=en.

Svaka općina tijekom cijelog trajanja inicijative WiFi4EU može iskoristiti samo jedan vaučer. Stoga općine kojima je dodijeljen vaučer u jednom pozivu ne mogu podnijeti zahtjev u kasnijim pozivima, dok općine koje nisu bile uspješne mogu ponovno pokušati i podnijeti zahtjev u budućim pozivima.

1.3. Koliki je iznos vaučera WiFi4EU?

Iznos svakog vaučera koji se dodjeljuje jest 15 000 EUR.

2.REGISTRACIJA

2.1. Koje se općine i udruge koje su osnovale općine mogu registrirati? Kako i kada se može registrirati?

Kako bi se prijavile za inicijativu WiFi4EU, sve prihvatljive općine (ili udruženja općina) uvrštene u navedeni popis (pitanje 1.2.) moraju prvo ispuniti podatke za registraciju na portalu WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Registracije je moguće obaviti u bilo kojem trenutku i na bilo kojem jeziku država članica EU-a.

Imajte na umu da se za postupak registracije mora koristiti korisnički račun EU Login povezan s općinom. (Za dodatne informacije o uspostavi agencije EU Login vidi: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Za početak registracije kliknite na početnu stranicu portala WiFi4EU. Zatim odaberite općinu iz padajućeg popisa. Unesite potrebne informacije o općini (među ostalim državu, vrstu organizacije koju treba registrirati (općina ili udruga), adresu).

Priložite podatke za kontakt gradonačelnika / načelnika općine / pravnog zastupnika, odnosno osobe koja je nadležna za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Napomena: preporučujemo da osoba ovlaštena za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava bude SAMO načelnik općine / gradonačelnik, a ne pravni zastupnik općine. Ako gradonačelnik / načelnik općine ipak želi imenovati drugu osobu za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (tj. „ovlaštenu osobu”), u registraciju bi trebalo uvrstiti i podatke za kontakt „ovlaštene osobe”.

Imajte na umu da je pristup Portalu uvijek povezan s osobom, uključujući adresu e-pošte, koja je otvorila račun u sustavu EU Login tijekom postupka registracije i koja je stoga navedena kao „osoba za kontakt” na portalu. Stoga ako u svoj zahtjev želite uključiti „ovlaštenu osobu”, preporučujemo da to bude osoba koja je i „osoba za kontakt” (uključujući i navedenu adresu e-pošte) kako bi se olakšao postupak potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Udruženja općina” mogu registrirati više općina kako bi se pojednostavilo upravljanje registracijama. Međutim, sva udruženja morat će podnijeti zaseban konačni zahtjev za svaku općinu koju su registrirala na internetu. Imajte na umu da udruženja općina nemaju pravo dobiti vaučer. Vaučeri se dodjeljuju pojedinačnim općinama kao korisnicima.

U svim će se slučajevima objaviti samo ime registrirane općine. (vidi Pitanje 8 o zaštiti podataka).

Općine u registraciji (ili u svojem zahtjevu) ne moraju podnijeti tehničke projekte ili dokumentaciju o bežičnoj mreži koja će se postaviti. Nisu potrebne ni preliminarne procjene svih troškova projekta (npr. procjene poduzećȃ za instaliranje bežičnog interneta).

2.2. Mi smo poduzeće za instaliranje bežičnog interneta. Kako i kada se možemo registrirati?

Poduzeća za instaliranje bežičnog interneta potiču se na sudjelovanje u inicijativi WiFi4EU. Popis registriranih poduzeća za instaliranje bežičnog interneta dostupan je na portalu WiFi4EU. Ako je općini dodijeljen vaučer i potrebne su joj usluge poduzeća za instaliranje bežičnog interneta u njezinu području, ona ih može pronaći na tom popisu.

Za početak registracije kliknite na početnu stranicu portala WiFi4EU. Navedite informacije o zemlji/zemljama i regiji/regijama u kojima poslujete, kao i podatke za kontakt i bankovne podatke vašeg poduzeća.

Poduzeća koje instaliraju bežični internet mogu se bilo kada registrirati na portalu WiFi4EU. Međutim, ako ih je odabrana općina angažirala za instaliranje svoje mreže WiFi4EU ta poduzeća moraju biti registrirana na portalu kako bi mogla dostaviti potrebne informacije o uspostavi mreže nakon završetka projekta. 

2.3. Kako mogu urediti/ažurirati podatke o registraciji svoje općine na portalu?

Općine mogu bilo kada izmijeniti gotovo sve svoje podatke koje su registrirale na portalu, osim tijekom kratkog razdoblja kada je poziv otvoren, a kada je riječ o odabranim općinama, od trenutka kada općina potpiše Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava do trenutka kada Sporazum potpiše INEA. Izmjene podataka mogu se primjerice odnositi na ažuriranje imena i prezimena i/ili adrese e-pošte gradonačelnika/načelnika općine/pravnog zastupnika nakon općinskih izbora ili promjena unutar organizacije odnosno na promjenu imena i prezimena i/ili adrese osobe za kontakt, popratnih dokumenata itd. Jedini podatak koji se ne može mijenjati jest adresa e-pošte osobe koja je isprva registrirala općinu na portalu jer je ona povezana s računom osobe za kontakt u sustavu EU Login. Međutim, adresa e-pošte osobe za kontakt može se ažurirati/promijeniti s pomoću posebnog internetskog obrasca koji je dostupan na svim jezicima EU-a: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form.

Slijedite upute i navedite odgovarajuće promjene/informacije u obrascu koji se odnosi na općinu. Komisija će na temelju vašeg zahtjeva i nakon provjere dokumentacije unijeti potrebne izmjene.

3.ZAHTJEV

3.1. Mi smo općina. Kako i kada možemo podnijeti zahtjev?

Kako bi podnijele zahtjev u okviru poziva WiFi4EU, općine se prvo moraju registrirati na portalu WiFi4EU s pomoću valjanog računa za sustav EU Login. One to mogu učiniti u bilo koje vrijeme ispunjavanjem obrasca za registraciju i učitavanjem potrebne popratne dokumentacije (vidi pitanje 3.2.).

Nakon otvaranja poziva općine će moći podnijeti zahtjev klikom na gumb „Podnesi zahtjev za kupon” na stranici „Moja prijava” na portalu.

3.2. Koji su dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva?

Da bi mogle podnijeti zahtjev, općine prvo moraju dovršiti registraciju na portalu WiFi4EU učitavanjem dvaju popratnih dokumenata:

1. popunjeni obrazac o suglasnosti pravnog zastupnika / gradonačelnika / načelnika općine, uključujući presliku njegove putovnice ili osobne iskaznice.

2. preslika akta o imenovanju ili dokumenta kojim se dokazuje da pravni zastupnik (gradonačelnik / načelnik općine) pravno zastupa općinu.

Ako pravni zastupnik želi ovlastiti osobu za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u njegovo ime, najkasnije prije potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava moraju se dostaviti i sljedeća dva dokumenta:

– obrazac „ovlaštena osoba” koji su potpisali pravni zastupnik (tj. gradonačelnik / načelnik općine) i ovlaštena osoba koja potpisuje Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava.

– presliku putovnice / osobne iskaznice ovlaštene osobe.

„Obrazac o suglasnosti ” i obrazac „Ovlaštena osoba” dostupni su na svim jezicima država članica na portalu WiFi4EU na stranici „Moja registracija”.

Popratni dokumenti moraju se učitati kao zasebne datoteke u odgovarajućem formatu (.pdf, .png ili .jpg) na portalu WiFi4EU na stranici „Moja registracija”.

3.3. Možemo li sada započeti s radom na našoj bežičnoj mreži, a vaučer, ako nam bude dodijeljen, unovčiti poslije?

U skladu s Financijskom uredbom (vidjeti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046), bespovratna se sredstva ne mogu dodijeliti retroaktivno za već poduzete mjere. Drugim riječima, vaučer se ne može dobiti za instalacije koje su u potpunosti dovršene i isporučene prije potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

4.ODABIR I DODJELA UGOVORA

4.1. Kako će se birati korisnici vaučera?

Općine će biti odabrane prema redoslijedu podnošenja na temelju datuma i vremena podnošenja zahtjeva (tj. vremena kad su pritisnuli gumb za podnošenje zahtjeva na portalu, a NE datuma i vremena njihove registracije). U pozivu 2019-1 dodijelit će se najmanje 15 vaučera po državi. Broj vaučera po jednoj zemlji ne smije prijeći 15 % proračuna ovog poziva. Za više informacija vidjeti odjeljak 7. poziva.

4.2. Ne mogu potpisati Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava. Što bih trebao učiniti?

Potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava može se blokirati u iznimnim slučajevima zbog načina na koji je registracija obavljena na portalu.

(Na primjer, ako je adresa e-pošte gradonačelnika / načelnika općine / pravnog zastupnika ista kao i adresa e-pošte osobe za kontakt, možda neće biti moguće potpisati Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava.) To se najlakše može ispraviti tako da općina promijeni adresu e-pošte gradonačelnika (vidi prethodno pitanje 2.3.). Osim toga, općina za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava može ovlastiti osobu za kontakt.

Ako imate konkretne tehničke i informatičke probleme, obratite se službi za korisničku podršku s opisom problema i prema potrebi dostavite snimke zaslona.

5. PROVEDBA I RAD

(napomena za posebna tehnička pitanja, vidjeti i odjeljak 9.)

5.1. Našoj općinu dodijeljen je vaučer, a naš su Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali naša općina i Europska komisija (INEA). Što sada trebamo učiniti?

Općina se mora pobrinuti da oprema bude instalirana i da pristupna točka za bežični internet započne raditi u roku od godinu i pol od potpisa Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prvo, općina mora odabrati poduzeće za instaliranje bežičnog interneta koje će instalirati opremu. (Imajte na umu da se i odabrano poduzeće za instaliranje bežičnog interneta mora registrirati na portalu – vidjeti pitanje 2.2.)

Svaka općina može sklopiti ugovor za instaliranje opreme za bežični internet s poduzećem za instaliranje po svojem izboru. Komisija/INEA neće se uplitati u ugovorne odnose općine i poduzeća za instaliranje bežičnog interneta koje je općina odabrala.

Općine će odrediti „središta javnog života” gdje će se instalirati pristupne točke WiFi4EU. Pristupne točke za bežični internet trebale bi se instalirati na područjima u kojima još ne postoje slične ponude besplatnog pristupa bežičnom internetu.

Općine su odgovorne za financiranje internetske pretplate i za održavanje opreme kako bi svojim građanima i posjetiteljima tijekom najmanje tri (3) godine nakon instalacije mreže osigurali besplatan visokokvalitetan bežični internet.

Općine bi također trebale jasno prikazati vizualni identitet WiFi4EU na javnim mjestima na kojima postoji internetska veza programa WiFi4EU. Više informacija o pravilima vizualnog identiteta, kao i simbolu/logotipu programa WiFi4EU, dostupno je na web-stranici INEA-e o programu WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Za više informacija o posebnim tehničkim zahtjevima inicijative pogledajte odjeljak 6.2. poziva.

5.2. Koje troškove pokriva vaučer?

Vaučer za WiFi4EU jednokratni je iznos namijenjen isključivo pokrivanju troškova za opremu i instalaciju pristupnih točaka za bežični internet u skladu sa zahtjevima utvrđenima u pozivu i u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisale odabrane općine.

Oprema uključuje opremu za uvođenje mreže WiFi4EU, kao što su uređaji za napajanje (npr. pretvarač za napajanje putem Etherneta (Power over Ethernet, PoE), pretvarač električne energije, prekidač za napajanje putem Etherneta) ili oprema za spajanje na internet (npr. usmjerivači, mikrovalne veze, prekidači, vatrozidi). Međutim, glavna svrha dodjele vaučera mora biti instaliranje pristupnih točaka i osiguravanje njihova minimalnog broja (vidi i pitanje 9.2.).

Općina će tijekom najmanje tri (3) godine snositi troškove povezivosti (pretplata na internet) te održavanja i uporabe opreme.

Vidi i odjeljak 6. u nastavku za konkretne pojedinosti o plaćanjima.

5.3. Koje troškove vaučer ne pokriva?

Vaučer ne pokriva troškove opreme za proširenje posredničke („backhaul ”) povezivosti s druge lokacije na lokaciju WiFi4EU (npr. mikrovalne veze). Isto tako, usmjerivač za spajanje na internet obično je dio internetskog priključka, a obveza je općine da priključak osigura i održava tijekom tri godine. Stoga usmjerivač nije pokriven vaučerom. Posrednička povezivost trebala bi biti dostupna na mjestu uvođenja mreže WiFi4EU ili bi se trebala osigurati na drugi način.

5.4. Može li projekt biti skuplji od vrijednosti vaučera, odnosno, je li moguće povezati nekoliko središta lokalnog javnog života?

Općine mogu upotrijebiti vaučer WiFi4EU kako bi djelomično financirale određeni projekt veće vrijednosti, zato bi svi troškovi opreme i instalacije iznad vrijednosti vaučera bili predmet ugovora između dobavljača i općine.

Na primjer, moguće je povezati nekoliko središta lokalnog javnog života jednom mrežom (jedan zaštitni portal, engl. „captive portal”) ili s nekoliko mreža (različiti zaštitni portali). Međutim, ako su troškovi za opremu i instalaciju veći od vrijednosti vaučera, dodatni troškovi moraju se financirati sredstvima općine ili iz drugih nacionalnih/regionalnih izvora financiranja.

5.5. Hoće li se postojeće javne bežične mreže moći priključiti inicijativi WiFi4EU?

Kako sada stvari stoje, postojeće javne bežične mreže moći će se priključiti inicijativi WiFi4EU pod uvjetom da poštuju uvjete i tehničke specifikacije iz Priloga I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava kako se ne bi mijenjale glavne značajke WiFi4EU, npr. besplatan i nediskriminirajući pristup te poštovanje određenih zahtjeva za brendiranje.

Postojeće mreže moći će se priključiti inicijativi WiFi4EU i bez upotrebe vaučera. Radimo na tome da za različite situacije pronađemo odgovarajuća rješenja.

5.6. Koju bi brzinu trebale pružati mreže WiFi4EU?

Bežične mreže trebale bi moći pružiti visoku kvalitetu korisničkog iskustva. Općine bi se trebale pretplatiti na internetsku vezu široke potrošnje s najvećom brzinom na njihovu području i brzinom preuzimanja od najmanje 30 Mbit/s. Brzina posredničke mreže trebala bi biti barem jednaka brzini koju općine upotrebljavaju za svoje interne potrebe. Za dodatne informacije o tehničkim zahtjevima inicijative WiFi4EU vidjeti odjeljak 6.2. poziva i Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (posebno njegov Prilog I.).

5.7. Što se događa ako se ne može jamčiti brzina preuzimanja od 30 Mbps?

U skladu s Prilogom I./člankom I.3. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, općina se obvezuje osigurati internetsku vezu široke potrošnje s brzinom koja je jednaka najvišoj dostupnoj brzini na tom području te osigurati da je brzina posredničke veze barem jednaka brzini (ako postoji) koju općina koristi za svoje unutarnje povezivanje, a njezina brzina preuzimanja mora biti najmanje 30 Mbps. Stoga se ovaj zahtjev odnosi na povezivanje posredničke internetske veze, a ne na pojedinačnog korisnika. Posrednička povezivost do 30 Mbps trebala bi se postići najkasnije 18 mjeseci nakon potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Prihvaća se privremeno smanjenje brzine zbog neočekivanih okolnosti, ali će ih trebati pratiti i o njima sustavno izvješćivati. Smanjenje brzine ne bi trebalo biti posljedica smanjene brzine posredničke mreže. Cilj je uspostaviti bežičnu mrežu koja nije samo besplatna, nego istovremeno brza i učinkovita.

5.8. Što je „slobodan pristup”?

Kao što je navedeno u uvodnoj izjavi 4. Uredbe (EU) 2017/1953 (vidjeti https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) usluga koja se pruža putem pristupnih točaka WiFi4EU trebala bi biti besplatna tijekom prve tri godine njihova funkcioniranja, tj. „da se pruža bez odgovarajuće naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade poput komercijalnog oglašavanja ili davanja osobnih podataka za komercijalne svrhe”.

Svako oglašavanje na zaštitnom portalu (tj. na internetskoj stranici općine koja se prikazuje novopovezanim korisnicima) koje općini donosi prihode ili kupnja određenog proizvoda ili usluge kojom se krajnjim korisnicima uvjetuje pristup mreži ne bi se smatrali „besplatnim” u smislu ove Uredbe.

5.9. Koji je rok valjanosti vaučera WiFi4EU?

Valjanost vaučera WiFi4EU jest 18 mjeseci od supotpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, što znači da, nakon što je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava supotpisan, općine imaju 18 mjeseci za uvođenje mreže WiFi4EU. Nakon tog razdoblja, vaučer će isteći i poduzeća za instaliranje bežičnog interneta više ga neće moći unovčiti.

5.10. Postoje li neke sigurnosne značajke mreža WiFi4EU?

Neke sigurnosne značajke bit će dio tehničkih specifikacija opreme i detaljno su opisane u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, posebno u njegovu Prilogu I. Naposljetku, općine će biti odgovorne za upravljanje mrežama WiFi4EU na lokalnoj razini i slijedom toga definirati sigurnosne postavke u skladu s pravom EU-a i nacionalnim pravom.

U početnoj fazi javne pristupne točke za WiFi4EU neće se morati šifrirati. Međutim, predviđeno je da se u drugoj fazi (okvirno od 2019. na dalje) uspostavi zajednička platforma za autentikaciju kojom će se pri povezivanju krajnjih korisnika osigurati dodatne sigurnosne značajke te istovremeno omogućiti nesmetani roaming između pristupnih točaka WiFi4EU u različitim područjima.

6. PLAĆANJE

6.1. Kako se vaučer može unovčiti, tj. što poduzeće za instaliranje bežičnog interneta treba poduzeti da bi bilo plaćeno?

Kako bi od Europske komisije unovčilo vaučer od 15 000 EUR, poduzeće za instaliranje bežičnog interneta mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Registrirano je na portalu WiFi4EU.
 2. Na portalu ga je određena općina imenovala svojim poduzećem za instaliranje.
 3. Dostavilo je podatke o svojem bankovnom računu koje je Komisija potvrdila na portalu WiFi4EU.
 4. Dostavilo je izvješće o instalaciji (u skladu s člankom 4. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava), koje zatim moraju odobriti općina i Komisija na portalu WiFi4EU.

NAPOMENA: Iako se poduzeća za instaliranje bežičnog interneta mogu registrirati na portalu, funkcija kojom se općinama omogućuje da na portalu navedu poduzeće koje su odabrali za instaliranje bežičnog interneta neće biti dostupno do kraja ožujka jer se još uvijek razvija. Međutim, taj dio postupka ne bi trebao sprečavati općine i poduzeća koje su odabrali za instaliranje bežičnog interneta da sklope sporazume i pokrenu uvođenje pristupnih točaka. Drugim riječima, općina može započeti s uvođenjem i naknadno na portalu navesti poduzeće koje je odabrala za instaliranje kada ta funkcija postane dostupna.

6.2. Je li vaučerom pokriven porez na dodanu vrijednost (PDV)?

Vaučer je jednokratni iznos namijenjen pokrivanju cjelokupnih troškova opreme i njezine instalacije, pri čemu se PDV smatra prihvatljivim troškom sve dok je trošak koji se pokriva vaučerom jednak iznosu od 15 000 EUR ili manji od njega.

Kao što je navedeno u pitanju 6.3. u nastavku, sve troškove iznad vrijednosti vaučera od 15 000 EUR (bez obzir na to sadrže li PDV ili ne) snose same općine.

6.3. Što ako trošak instalacije iznosi više od 15 000 EUR?

U skladu s člankom 4. poziva za WiFi4EU-2019-1 iznos svakog vaučera koji će se dodijeliti jest 15 000 EUR i isplaćuje se jednokratno. Vaučerom se ne mogu platiti iznosi veći od 15 000 EUR.

6.4. Može li općina ovlastiti nekoliko trećih strana za uspostavu mreže i zbog toga zatražiti podjelu vaučera na nekoliko poduzeća za instaliranje bežičnog interneta?

Vaučerima WiFi4EU obuhvaćena je samo kupnja i instalacija opreme za pristupne točke za bežični internet. Taj se iznos može isplatiti samo jednom poduzeću za instaliranje bežičnog interneta koje je u tu svrhu odredila općina na portalu. Imajte na umu da odabrani poduzetnik za instaliranje bežičnog interneta dio svojih zadaća može podnajmiti ili delegirati drugim poduzećima. U tom je slučaju za provedbu odgovorna općina, uz napomenu da će se plaćanje izvršiti samo poduzeću za ugradnju koje je izvorno odabrala.

7. PORTAL WIFI4EU

7.1. Ne mogu se prijaviti na portal WiFi4EU. Što je potrebno učiniti?

Ako osoba više nema pristup portalu WiFi4EU (tj. nema pristupa podacima za prijavu u sustav EU Login), općine bi trebale ispuniti posebni internetski obrazac radi ažuriranja tih informacija kako bi dobile pristup portalu. Obrazac je dostupan na svim jezicima EU-a: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Slijedite upute i navedite odgovarajuće promjene/informacije u obrascu koji se odnosi na općinu. Vidjeti i prethodno pitanje 2.3.

Ako imate konkretne tehničke i informatičke probleme, obratite se službi za korisničku podršku s opisom problema.

8. ZAŠTITA PODATAKA

8.1. Kako se štite moji osobni podaci?

Na portalu WiFi4EU, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom EU-a (posebno Uredbom (EZ) br. 45/2001), prikupljaju se samo osobni podaci potrebni za sudjelovanje u inicijativi WiFi4EU i za upravljanje inicijativom od strane Europske komisije (ili INEA-e). Podaci se neće čuvati osim ako je to potrebno radi kontrole i revizije.

Isto tako, Europska komisija (ili INEA) može, na temelju načela „nužnog poznavanja”, podijeliti neke od tih podataka s drugim institucijama i tijelima EU-a i državama članicama (uključujući njihova tijela regionalne ili lokalne uprave) ili sa službama koje su nadležne za kontrolu ili inspekcije u skladu s europskim zakonodavstvom (Europski revizorski sud, OLAF, Ombudsman, itd.).

Više pojedinosti dostupno je u izjavi o zaštiti privatnosti WiFi4EU na početnoj stranici portala WiFi4EU.

Imajte na umu da na mreži WiFi4EU, U prvoj fazi, za registraciju i autentikaciju korisnika te stoga i za svako potencijalno prikupljanje osobnih podataka i njihovu obradu odgovorni su svaka općina i pružatelj internetskih usluga s kojim je ona sklopila ugovor. U ovoj fazi svaka pristupna točka za WiFi4EU morat će biti u skladu s izjavom o zaštiti osobnih podataka te mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a, a posebice Uredbom (EZ) 45/2001.

U drugoj fazi (okvirno od 2019.) postojat će jedinstvena platforma za autentikaciju na kojoj će se korisnici moći registrirati samo jednom i kretati se u „roamingu” od jedne do druge pristupne točke za WiFi4EU, pri čemu neće trebati ponovno unositi svoje podatke.

9. TEHNIČKA PITANJA

9.1. Što je „naziv domene” prema definiciji iz članka 4. stavka 1. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava?

Naziv domene internetska je adresa zaštitnog portala mreže WiFi4EU (URL). Imajte na umu da se ona odnosi na internetske stranice na kojima je smješten zaštitni portal, a ne na internetske stranice na koje će korisnik biti preusmjeren nakon prijave. O tome odlučuje općina.

9.2. Pristupne točke

9.2.1. Koji su tehnički zahtjevi za pristupne točke za WiFi4EU?

Tehničke specifikacije opreme detaljno su opisane u odjeljku 6.2.2. teksta poziva te u članku I.2. Priloga I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisali općine i Komisija.

Općina osigurava da svaka pristupna točka ima sljedeće značajke:

 • podržava istodobnu uporabu dvaju pojaseva (2,4 Ghz–5 Ghz),
 • ima ciklus potpore dulji od pet godina,
 • prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) je pet godina,
 • ima posebnu i centraliziranu jedinstvenu točku za upravljanje za sve pristupne točke svake mreže WiFi4EU,
 • podržava IEEE 802.1x,
 • u skladu je s normom IEEE 802.11ac Wave I,
 • podržava IEEE 802.11r,
 • podržava IEEE 802.11k,
 • podržava IEEE 802.11v,
 •  u mogućnosti je raditi s najmanje 50 korisnika istovremeno bez pada kvalitete usluge,
 • ima najmanje tehnologiju 2x2 višestrukih ulaza i višestrukih izlaza (MIMO),
 • u skladu je s programom Hotspot 2.0 (programom certificiranja „Passpoint” udruženja Wi-Fi Alliance).

9.2.2. Koji je minimalni broj unutarnjih i vanjskih pristupnih točaka koje je potrebno ugraditi?

Minimalni je broj pristupnih točaka, kako je navedeno i u odjeljku 6.2.2. teksta poziva i Prilogu I./članku I. 2. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, sljedeći:

Najmanji broj vanjskih pristupnih točaka

Najmanji broj unutarnjih pristupnih točaka

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Možemo li smanjiti najmanji broj pristupnih točaka (uz smanjeni iznos vaučera)?

Ne, to nije moguće. Broj pristupnih točaka utvrđen je u Prilogu I./članku I.2. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Odstupanje u tom pogledu nije moguće jer program nije namijenjen djelomičnom financiranju ni djelomičnom ispunjenju uvjeta. Međutim, pristupne točke mogu obuhvaćati nekoliko područja čak i ako nisu fizički bliska ili međusobno povezana. Osim toga, na određenoj lokaciji može se instalirati više od jedne pristupne točke (npr. radi boljeg prijema signala bežičnog interneta).

9.2.4. Možemo li podijeliti broj minimalnih pristupnih točaka između različitih mreža?

Ako se pristupne točke nalaze na različitim fizičkim lokacijama (npr. na glavnom gradskom trgu i u knjižnici) i sve su povezane na isti zaštitni portal, smatrat će se da je riječ o jedinstvenoj mreži WiFi4EU.

Ako je broj pristupnih točaka podijeljen, a svaka je skupina priključena na drugi zaštitni portal (ako je planirana uspostava različitih zaštitnih portala – npr. jedan za muzej i jedan za knjižnicu), smatrat će se da je riječ o različitim mrežama WiFi4EU.
Imajte na umu da ako se odlučite za instalaciju razdvojenih mreža / zaštitnih portala, morate održavati i zaštitne portale, što bi moglo povećati potrebu za resursima i operativne troškove.

9.2.5 Mogu li imati više od jedne pristupne točke na svakoj lokaciji?

Možete. U Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava ne postoje ograničenja u vezi s raspodjelom pristupnih točaka. Odluku o tome donose isključivo same općine na temelju vlastite procjene o tome kako pristupne točke mogu najbolje služiti korisnicima.

9.2.6. Je li modernizacija postojećih pristupnih točaka obuhvaćena vaučerima WiFi4EU?

Da, vaučer WiFi4EU može se upotrijebiti za financiranje nadogradnje postojeće javne bežične mreže, uz uvjet da je nadogradnja u skladu s uvjetima navedenima u tekstu poziva.

9.3. SSID

9.3.1. Kako uspostaviti mrežu (SSID)?

SSID mreže WiFi4EU potrebno je imenovati u skladu s Prilogom I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Naziv mreže WiFi4EU naziv je koji općina želi dati mreži WiFi4EU (npr. Gradska vijećnica) kako bi je identificirala u komunikaciji s INEA-om i kako bi je razlikovala od drugih mreža.

9.3.2. Možemo li se koristiti SSD-om koji nije WiFi4EU?

Osim standardnog SSID-a „WiFi4EU” (na otvorenoj mreži i na vlastitom portalu), također se može emitirati:

– SSID za internu uporabu općine, npr. za osoblje administrativnih službi u gradskoj vijećnici ili u javnoj knjižnici ili za projekt pametnog grada.

i/ili

– jedan SSID za pružanje usluge sigurne autentikacije korisnika WiFi4EU u prvoj fazi provedbe programa WiFi4EU (npr. „WiFi4EU – Secure”).

Imajte na umu da će se za sve mreže WiFi4EU u Europi uspostaviti zajednička usluga sigurne autentikacije u drugoj fazi provedbe programa WiFi4EU (vidi i pitanje 9.4.). Stoga ako se u prvoj fazi uvede lokalni SSID koji pruža uslugu sigurne autentikacije (kao u prethodnom slučaju), on se može ukloniti tijekom druge faze ili se može i dalje usporedno emitirati.

Ni u kojem slučaju se emitiranjem dodatnog SSID-a ne smije utjecati na kvalitetu usluge koja se nudi javnosti. Općina bi također trebala na odgovarajući način razlikovati takve SSID-ove i otvoreni SSID „WiFi4EU”.

Više pojedinosti možete pronaći u Prilogu I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovu članku I.5.

9.3.3. Je li općina obvezna emitirati SSID s otvorenim zaštitnim portalom bez identifikacije korisnika?

Cilj inicijative WiFi4EU jest osigurati najlakši pristup besplatnoj Wi-Fi mreži na javnim mjestima. Stoga smatramo da je u načelu , zbog jednostavnosti, poželjno primijeniti postupak povezivanja jednim klikom. Međutim, ako je općina zbog nacionalnih pravila dužna primijeniti neki drugi postupak registracije i provjere autentikacije, mogu se primjerice zatražiti i dodatni korisnički podaci. Ako takvih pravnih obveza nema, potrebno je primijeniti postupak „povezivanja jednim klikom”.

9.4. Tko je odgovoran za autentikaciju korisnika?

U prvoj fazi inicijative odgovornost za autentikaciju, autorizaciju i vođenje računa krajnjih korisnika preuzimaju općine. U drugoj fazi uspostavit će se jedinstveni sustav autentikacije dostupan na razini EU-a, a općine će svoje mreže trebati rekonfigurirati kako bi ih priključili na taj sustav. Općine će i dalje biti zadužene za autorizaciju i vođenje računa krajnjih korisnika. Za više pojedinosti o tim dvjema fazama pogledajte Prilog I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

9.5. Je li potreban certifikat „Passpoint”?

Kako je navedeno u Prilogu I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, uvjet za unovčenje vaučera WiFi4EU jest da instalirana oprema WiFi4EU bude u skladu sa standardom Hotspot 2.0. Program certifikacije Hotspot 2.0. potreban je kako bi se osigurala interoperabilnost opreme ne samo s drugim proizvođačima, već i s jedinstvenom uslugom autentikacije koju će Komisija uspostaviti u kasnijem dijelu druge faze provedbe programa WiFi4EU.

9.6. Možete li navesti popis opreme koja zadovoljava zahtjeve Wifi4UE?

Popis Wi-Fi uređaja koji su CERTIFICIRANI u skladu sa standardom Passpoint®.

9.7. Postoji li u okviru inicijative WiFi4EU poslužitelj zaštitnih portala?

U Prilogu I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovu članku I.5.1. navedeni su zahtjevi za zaštitni portal u prvoj fazi uvođenja. Imajte na umu da u ovoj fazi ne postoji centralizirani poslužitelj zaštitnih portala. U drugoj će se fazi smještanje zaštitnih portala centralizirati, a opremu će u skladu s tim trebati rekonfigurirati. Komisija će tijekom te faze osigurati jedinstvenu uslugu sigurne autentikacije, a općine će svoje mreže trebati rekonfigurirati kako bi ih priključili na taj sustav. Bez obzira na to, zaštitni portali i dalje su u nadležnosti općina. Vidjeti i pitanje 9.4.

9.8. Koji je rok za odabir pružatelja usluga instalacije?

Općine imaju na raspolaganju rok od 18 mjeseci za izvedbu projekta u skladu sa Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava. Treba imati na umu da unutar tog razdoblja od 18 mjeseci nema krajnjeg roka za odabir poduzeća za instalaciju. Međutim, općinama se preporučuje da što prije odaberu pružatelja usluge instalacije kako bi ispunile konačni rok za provedbu.

9.9. Hoće li se u drugoj fazi uvođenja Wi-Fi mreže, u okviru sigurnog rješenja za autentikaciju i praćenje, korisnici morati na neki način identificirati (npr. telefonskim brojem)? Na koji će se način korisnik povezati s uređajem ili MAC adresom?

U drugoj fazi uvest će se sustav jedinstvene registracije i autentikacije koji će biti dostupan na razini EU-a, što će registriranim korisnicima omogućiti jednostavan pristup digitalnim uslugama. Trenutačno nemamo dodatnih informacija o tome kako će se to tehnički provesti jer će se sustav uvesti kasnije ove godine.

10. OSTALO

10.1. Što je zajednica WiFi4EU EU? Kako se možemo uključiti?

Zajednica WiFi4EU interaktivni je forum koji služi kao izravna kontaktna točka dionika (tj. općina i poduzeća za instaliranje bežičnog interneta) na kojem razmjenjuju informacije o inicijativi WiFi4EU.

Zajednica uz pomoć blogova i moderiranih rasprava te razmjenom vijesti i informacija nastoji poticati dijalog i sudionicima omogućiti razmjenu najbolje prakse i iskustava te proširiti opseg komunikacije o WiFi4EU.

Pozivamo vas da se pridružite Zajednici i angažirate u njezinu radu: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Koje će biti posljedice Brexita za podnositelje zahtjeva i z UK-a?

Imajte na umu da svi kriteriji prihvatljivosti navedeni u tekstu poziva moraju biti ispunjeni i nakon datuma podnošenja zahtjeva, tj. tijekom postupka ocjenjivanja, odabira i dodjele te tijekom cijelog razdoblja za koje su dodijeljena bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom razdoblja za koje su dodijeljena bespovratna sredstva bez sklapanja sporazuma s EU-om kojim bi se konkretno osiguralo da podnositelji zahtjeva iz Ujedinjene Kraljevine i dalje budu prihvatljivi, promjena pravnog statusa općine podrazumijeva da više ne ispunjava uvjete za vaučer WiFi4EU. Osim toga, britanske općine kojima je vaučer dodijeljen prije datuma povlačenja prestat će primati financijska sredstva EU-a (osim ako su prije tog datuma uvele mrežu WiFi4EU i, ako je to moguće, nastave sudjelovati u projektu) ili će morati napustiti projekt na temelju članka II.16.3.1. (a) (promjena pravne situacije korisnika) Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

#Wifi4EU on Twitter