Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Pitanja i odgovori

1. KONTEKST

1.1. Koji je opći cilj inicijative WiFi4EU?

Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta.

1.2. Tko može sudjelovati u inicijativi WiFi4EU?

Inicijativa WiFi4EU dostupna je tijelima javnog sektora država članica EU-a te državama sudionicama iz EGP-a (Norveška i Island). Sudjelovati mogu samo općine (ili ekvivalentne lokalne uprave) ili udruženja općina. Popis subjekata koji se mogu prijaviti za četvrti poziv dogovoren je s državama članicama i dostupan je ovdje: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call

Svaka općina tijekom cijelog trajanja inicijative WiFi4EU može iskoristiti samo jedan vaučer. Dakle, općine kojima je dodijeljen vaučer u prethodnom pozivu za WiFi4EU nisu mogle podnijeti zahtjev u sljedećim pozivima, no općine koje nisu bile uspješne mogu ponovno pokušati u sljedećim pozivima.

1.3. Koliki je iznos vaučera WiFi4EU?

Iznos svakog vaučera koji se dodjeljuje jest 15 000 EUR.

2. REGISTRACIJA

Registracija korak po korak

2.1. Koje se općine i udruge koje su osnovale općine mogu registrirati? Kako i kada se može registrirati?

Kako bi se prijavile za inicijativu WiFi4EU, sve prihvatljive općine (ili udruženja općina) uvrštene u navedeni popis (pitanje 1.2.) moraju prvo ispuniti podatke za registraciju na portalu WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home).

Imajte na umu da se za postupak registracije mora koristiti korisnički račun EU Login povezan s općinom. (Za dodatne informacije o uspostavi agencije EU Login vidjeti: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Za početak registracije kliknite na početnu stranicu portala WiFi4EU. Zatim odaberite općinu iz padajućeg popisa. Unesite potrebne informacije o općini (među ostalim državu, vrstu organizacije koju treba registrirati (općina ili udruga), adresu).

Priložite podatke za kontakt gradonačelnika / načelnika općine / pravnog zastupnika, odnosno osobe koja je nadležna za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Napomena: preporučujemo da osoba ovlaštena za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava bude SAMO načelnik općine / gradonačelnik, a ne pravni zastupnik općine. Ako gradonačelnik / načelnik općine ipak želi imenovati drugu osobu za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (tj. „ovlaštenu osobu”), u registraciju bi trebalo uvrstiti i podatke za kontakt „ovlaštene osobe”.

Imajte na umu da je pristup Portalu uvijek povezan s osobom, uključujući adresu e-pošte, koja je otvorila račun u sustavu EU Login tijekom postupka registracije i koja je stoga navedena kao „osoba za kontakt” na portalu. Stoga ako u svoj zahtjev želite uključiti „ovlaštenu osobu”, preporučujemo da to bude osoba koja je i „osoba za kontakt” (uključujući i navedenu adresu e-pošte) kako bi se olakšao postupak potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Udruženja općina” mogu registrirati više općina kako bi se pojednostavilo upravljanje registracijama. Međutim, sva udruženja morat će podnijeti zaseban konačni zahtjev za svaku općinu koju su registrirala na internetu. Imajte na umu da udruženja općina nemaju pravo dobiti vaučer. Vaučeri se dodjeljuju pojedinačnim općinama kao korisnicima.

U svim će se slučajevima objaviti samo ime registrirane općine. (vidi Pitanje 8.1 o zaštiti podataka).

Općine u registraciji (ili u svojem zahtjevu) ne moraju podnijeti tehničke projekte ili dokumentaciju o bežičnoj mreži koja će se postaviti. Nisu potrebne ni preliminarne procjene troškova projekta (npr. procjene poduzećȃ za instaliranje WiFi-ja).

2.2. Mi smo poduzeće za instaliranje bežičnog interneta. Kako i kada se možemo registrirati?

Poduzeća za instaliranje WiFi-ja potiču se na sudjelovanje u inicijativi WiFi4EU. Popis registriranih poduzeća za instaliranje WiFi-ja dostupan je na portalu WiFi4EU. Ako je općini dodijeljen vaučer i potrebne su joj usluge poduzeća za instaliranje WiFi-ja u njezinu području, ona ih može pronaći na tom popisu.

Poduzeća koje instaliraju WiFi trebala bi se registrirati na portalu WiFi4EU kako bi izrazila interes. Za početak registracije kliknite na početnu stranicu portala WiFi4EU. Navedite informacije o zemljama i regijama u kojima poslujete, kao i podatke za kontakt i bankovne podatke svojeg poduzeća.

Poduzeće nemojte registrirati više od jedanput. Ako ne možete pristupiti svojoj registraciji ili je ne možete izmijeniti, obratite se službi za korisničku podršku na adresu.

Poduzeća koje instaliraju WiFi mogu se bilo kada registrirati na portalu WiFi4EU. Međutim, ako ih je odabrana općina angažirala za instaliranje svoje mreže WiFi4EU ta poduzeća moraju biti registrirana na portalu kako bi mogla dostaviti potrebne informacije o uspostavi mreže nakon završetka projekta.

2.3. Kako mogu urediti/ažurirati podatke o registraciji svoje općine na portalu?

Obce mohou změnit téměř všechny své údaje zaregistrované na portálu, a to kdykoliv, kromě krátkého časového úseku, kdy je otevřena výzva k předkládání žádostí, a v případě vybraných obcí též kromě doby od podepsání grantové dohody z jejich strany do podepsání ze strany agentury INEA. Změny mohou zahrnovat například aktualizaci jména nebo e-mailové adresy starosty / zákonného zástupce obce po komunálních volbách či interní reorganizaci, změny jména a/nebo adresy kontaktní osoby, změny podpůrných dokladů apod.

Jediným údajem, který obec přímo upravit/aktualizovat nemůže, je e-mailová adresa osoby, která na portálu původně obec zaregistrovala, protože tato e-mailová adresa je spojena s účtem EU Login kontaktní osoby. O aktualizaci/změnu e-mailové adresy kontaktní osoby však můžete požádat agenturu INEA, a sice takto:

 1. Zašlete e-mail na adresu INEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu a do předmětu uvedete „CONTACT PERSON UPDATE“.
 2. V e-mailu uvedete tyto informace:
 • název obce,
 • název země,
 • stávající e-mailovou adresu kontaktní osoby, jak je uvedena na portálu WiFi4EU,
 • novou e-mailovou adresu kontaktní osoby. (Upozorňujeme, že adresa musí být nejprve zaregistrován ve službě EU Login. Více informací o vytvoření účtu EU Login viz: https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf)

Zasláním výše uvedené žádosti obce potvrzují, že údaje uvedené v e-mailu jsou správné, a jako takové budou podle potřeby použity pro případnou korespondenci/následná opatření související s iniciativou WiFi4EU.

Agentura INEA na vaši žádost provede potřebné změny a bude vás informovat, jakmile budou dokončeny.

3. ZAHTJEV

Zahtjev korak po korak

3.1. Mi smo općina. Kako i kada možemo podnijeti zahtjev?

Kako bi podnijele zahtjev u okviru poziva WiFi4EU, općine se prvo moraju registrirati na portalu WiFi4EU s pomoću valjanog računa za sustav EU Login.

Nakon otvaranja poziva općine će moći podnijeti zahtjev klikom na gumb „Podnesi zahtjev za vaučer” na stranici „Moja prijava” na portalu.

3.2. Koji su dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva?

Da bi mogle podnijeti zahtjev, općine prvo moraju dovršiti registraciju na portalu WiFi4EU učitavanjem dvaju popratnih dokumenata:

1. popunjeni obrazac o suglasnosti pravnog zastupnika / gradonačelnika / načelnika općine, uključujući presliku njegove putovnice ili osobne iskaznice.

2. preslika akta o imenovanju ili dokumenta kojim se dokazuje da pravni zastupnik (gradonačelnik / načelnik općine) pravno zastupa općinu.

Ako pravni zastupnik želi ovlastiti osobu za potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u njegovo ime, najkasnije prije potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava moraju se dostaviti i sljedeća dva dokumenta:

– obrazac „ovlaštena osoba” koji su potpisali pravni zastupnik (tj. gradonačelnik / načelnik općine) i ovlaštena osoba koja potpisuje Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava.

– presliku putovnice / osobne iskaznice ovlaštene osobe.

„Obrazac o suglasnosti ” i obrazac „Ovlaštena osoba” dostupni su na svim jezicima država članica na portalu WiFi4EU na stranici „Moja registracija”.

Popratni dokumenti moraju se učitati kao zasebne datoteke u odgovarajućem formatu (.pdf, .png ili .jpg) na portalu WiFi4EU na stranici „Moja registracija”.

3.3. Možemo li sada započeti s radom na našoj bežičnoj mreži, a vaučer, ako nam bude dodijeljen, unovčiti poslije?

U skladu s Financijskom uredbom (vidjeti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046), bespovratna se sredstva ne mogu dodijeliti retroaktivno za već poduzete mjere. Drugim riječima, vaučer se ne može dobiti za instalacije koje su u potpunosti dovršene i isporučene prije potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

4. ODABIR I DODJELA UGOVORA

Odabir I Dodjela Ugovora korak po korak

4.1. Kako će se birati korisnici vaučera?

Općine će biti odabrane prema redoslijedu podnošenja na temelju datuma i vremena podnošenja zahtjeva (tj. vremena kad su pritisnuli gumb za podnošenje zahtjeva na portalu, a NE datuma i vremena njihove registracije). Za više informacija o postupku odabira vidjeti odjeljak 7. poziva.

4.2. Ne mogu potpisati Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava. Što bih trebao učiniti?

Potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava može se blokirati u iznimnim slučajevima zbog načina na koji je registracija obavljena na portalu.

(Na primjer, ako je adresa e-pošte gradonačelnika / načelnika općine / pravnog zastupnika ista kao i adresa e-pošte osobe za kontakt, ali se ime i prezime gradonačelnika i osobe za kontakt razlikuju, možda neće biti moguće potpisati Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava.) To se najlakše može ispraviti tako da općina promijeni adresu e-pošte gradonačelnika (vidi prethodno pitanje 2.3.). Osim toga, općina za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava može ovlastiti osobu za kontakt.

Ako imate konkretne tehničke i informatičke probleme, obratite se službi za korisničku podršku s opisom problema i prema potrebi dostavite snimke zaslona.

4.3. Kako funkcionira pričuvni popis?

U slučaju da za određeni poziv postanu dostupna dodatna sredstva te ako se općina nalazi na pričuvnom popisu za taj poziv i taj pričuvni popis još uvijek vrijedi, općina može biti pozvana da potpiše sporazum o bespovratnim sredstvima.

To praktično znači da ako jedan podnositelj zahtjeva s glavnog popisa odustane, bira se podnositelj zahtjeva s pričuvnog popisa, uzimajući u obzir redoslijed zaprimanja prijava i ravnomjernu geografsku zastupljenost, kako je navedeno u kriterijima prihvatljivosti (odjeljak 7.) u tekstu poziva.

Ako budu postojala raspoloživa sredstva i mogućnost potpisivanja sporazuma o bespovratnim sredstvima, svi će podnositelji zahtjeva s pričuvnog popisa o tome biti pravodobno obaviješteni e-poštom.

4.4. Mogu li se povući iz inicijative WiFi4EU čak i nakon potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava?

Da, općina se može povući iz inicijative WiFi4EU i nakon što potpiše Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava na portalu WiFi4EU. U tom slučaju općina je dužna obavijestiti INEA-u (porukom e-pošte na adresu INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu) i dostaviti službeni dopis s potpisom gradonačelnika u kojem su jasno navedeni razlozi za odustajanje. INEA će zatim obraditi zahtjev za povlačenje i o tome obavijestiti općinu.

5. PROVEDBA I RAD

(napomena za posebna tehnička pitanja, vidjeti i odjeljak 9.)

Provedba I Rad korak po korak

5.1. Našoj općinu dodijeljen je vaučer, a naš su Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali naša općina i Europska komisija (INEA). Što sada trebamo učiniti?

Općina se mora pobrinuti da oprema bude instalirana i da pristupna točka za WiFi počne s radom u roku od 18 mjeseci od supotpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prvo, općina mora odabrati poduzeće za instaliranje bežičnog interneta koje će instalirati opremu. (Imajte na umu da se i odabrano poduzeće za instaliranje bežičnog interneta mora registrirati na portalu – vidjeti pitanje 2.2.)

Svaka općina može sklopiti ugovor za instaliranje opreme za bežični internet s poduzećem za instaliranje po svojem izboru. Komisija/INEA neće se uplitati u ugovorne odnose općine i poduzeća za instaliranje bežičnog interneta koje je općina odabrala.

Općine će odrediti „središta javnog života” gdje će se instalirati pristupne točke WiFi4EU. Pristupne točke za bežični internet trebale bi se instalirati na područjima u kojima još ne postoje slične ponude besplatnog pristupa bežičnom internetu.

Općine su odgovorne za financiranje internetske pretplate i za održavanje opreme kako bi svojim građanima i posjetiteljima tijekom najmanje tri (3) godine nakon instalacije mreže osigurali besplatan visokokvalitetan bežični internet.

Općine bi također trebale jasno prikazati vizualni identitet WiFi4EU na javnim mjestima na kojima postoji internetska veza programa WiFi4EU. Više informacija o pravilima vizualnog identiteta, kao i simbolu/logotipu programa WiFi4EU, dostupno je na web-stranici INEA-e o programu WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Za više informacija o posebnim tehničkim zahtjevima inicijative pogledajte odjeljak 6.2. poziva.

5.2. Za koje je troškove namijenjen vaučer?

Vaučer za WiFi4EU jednokratni je iznos namijenjen isključivo pokrivanju troškova za opremu i instalaciju pristupnih točaka za bežični internet u skladu sa zahtjevima utvrđenima u pozivu i u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisale odabrane općine.

Oprema uključuje opremu za uvođenje mreže WiFi4EU, kao što su uređaji za napajanje (npr. pretvarač za napajanje putem Etherneta (Power over Ethernet, PoE), pretvarač električne energije, prekidač za napajanje putem Etherneta) ili oprema za spajanje na internet (npr. usmjerivači, prekidači, vatrozidi). Međutim, glavna svrha dodjele vaučera mora biti instaliranje pristupnih točaka i osiguravanje njihova minimalnog broja (vidi i pitanje 9.2.).

Općina će tijekom najmanje tri (3) godine snositi troškove povezivosti (pretplata na internet) te održavanja i uporabe opreme.

Vidi i odjeljak 6. u nastavku za konkretne pojedinosti o plaćanjima.

5.3. Za koje troškove vaučer nije namijenjen?

Vaučer ne pokriva troškove opreme za proširenje posredničke („backhaul ”) povezivosti s druge lokacije na lokaciju WiFi4EU. Isto tako, usmjerivač za spajanje na internet obično je dio internetskog priključka, a obveza je općine da priključak osigura i održava tijekom tri godine. Stoga usmjerivač nije pokriven vaučerom. Posrednička povezivost trebala bi biti dostupna na mjestu uvođenja mreže WiFi4EU ili bi se trebala osigurati na drugi način.

5.4. Može li projekt biti skuplji od vrijednosti vaučera, odnosno, je li moguće povezati nekoliko središta lokalnog javnog života?

Općine mogu upotrijebiti vaučer WiFi4EU kako bi djelomično financirale određeni projekt veće vrijednosti, zato bi svi troškovi opreme i instalacije iznad vrijednosti vaučera bili predmet ugovora između dobavljača i općine.

Na primjer, moguće je povezati nekoliko središta lokalnog javnog života jednom mrežom (jedan zaštitni portal, engl. „captive portal”) ili s nekoliko mreža (različiti zaštitni portali). Međutim, ako su troškovi za opremu i instalaciju veći od vrijednosti vaučera, dodatni troškovi moraju se financirati sredstvima općine ili iz drugih nacionalnih/regionalnih izvora financiranja.

5.5. Hoće li se postojeće javne bežične mreže moći priključiti inicijativi WiFi4EU?

Postojeće javne bežične mreže moći će se priključiti inicijativi WiFi4EU pod uvjetom da poštuju uvjete i tehničke specifikacije iz Priloga I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava kako se ne bi mijenjale glavne značajke WiFi4EU, npr. besplatan i nediskriminirajući pristup te poštovanje određenih zahtjeva za brendiranje.

Postojeće mreže moći će se priključiti inicijativi WiFi4EU i bez upotrebe vaučera. Radimo na tome da za različite situacije pronađemo odgovarajuća rješenja.

5.6. Što se podrazumijeva pod „brzinom preuzimanja od najmanje 30 Mbit/s” koju bi trebale pružati mreže WiFi4EU?

Mreže WiFi4EU trebale bi moći pružiti visoku kvalitetu korisničkog iskustva svim korisnicima. Prema tome, sve odabrane općine dužne su poštovati uvjete iz članka I.3. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava: „korisnik je dužan pretplatiti se na ponudu ekvivalentnu internetskoj vezi široke potrošnje s najvećom brzinom dostupnom na tom području, a u svakom slučaju onu čija brzina preuzimanja iznosi najmanje 30 Mbit/s. Korisnik osigurava i da je ta brzina posredovanja najmanje jednaka brzini koju on upotrebljava za svoje potrebe internog povezivanja, ako ona postoji.”

Kako bi se provjerilo poštovanje navedenog ugovornog uvjeta, u drugoj fazi provedbe programa WiFi4EU (vidjeti odgovor na pitanje br. 9.4) omogućit će se praćenje ispunjavanja uvjeta u pogledu kvalitete usluge na svim pristupnim točkama WiFi4EU na temelju članka I.3. Predloška sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Za svaku mrežu ukupna kumulativna brzina svih pristupnih točaka (najmanje 10) mora iznositi najmanje 30 Mbit/s. Općine se pozivaju da osiguraju najveće moguće brzine u interesu krajnjih korisnika i u skladu s ciljevima koje je Europska komisija postavila za povezivost (vidjeti uvodnu izjavu 2. u Uredbi (EU) 2017/1953 – https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj).

5.7. Što se događa ako se ne može jamčiti brzina preuzimanja od 30 Mbps?

U skladu s Prilogom I./člankom I.3. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, općina se obvezuje osigurati internetsku vezu široke potrošnje s brzinom koja je jednaka najvišoj dostupnoj brzini na tom području te osigurati da je brzina posredničke veze barem jednaka brzini (ako postoji) koju općina koristi za svoje unutarnje povezivanje, a njezina brzina preuzimanja mora biti najmanje 30 Mbps. Stoga se ovaj zahtjev odnosi na povezivanje posredničke internetske veze, a ne na pojedinačnog korisnika. Posrednička povezivost do 30 Mbps trebala bi se postići najkasnije 18 mjeseci nakon supotpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Prihvaća se privremeno smanjenje brzine zbog neočekivanih okolnosti, ali će ih trebati pratiti i o njima sustavno izvješćivati. Smanjenje brzine ne bi trebalo biti posljedica smanjene brzine posredničke mreže. Cilj je uspostaviti bežičnu mrežu koja nije samo besplatna, nego istovremeno brza i učinkovita.

5.8. Što je „slobodan pristup”?

Kao što je navedeno u uvodnoj izjavi 4. Uredbe (EU) 2017/1953 (vidjeti https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) usluga koja se pruža putem pristupnih točaka WiFi4EU trebala bi biti besplatna tijekom prve tri godine njihova funkcioniranja, tj. „da se pruža bez odgovarajuće naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade poput komercijalnog oglašavanja ili davanja osobnih podataka za komercijalne svrhe”.

Svako oglašavanje na zaštitnom portalu (tj. na internetskoj stranici općine koja se prikazuje novopovezanim korisnicima) koje općini donosi prihode ili kupnja određenog proizvoda ili usluge kojom se krajnjim korisnicima uvjetuje pristup mreži ne bi se smatrali „besplatnim” u smislu ove Uredbe.

5.9. Koji je rok valjanosti vaučera WiFi4EU?

Valjanost vaučera WiFi4EU jest 18 mjeseci od supotpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, što znači da, nakon što je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava supotpisan, općine imaju 18 mjeseci za uvođenje mreže WiFi4EU. Nakon tog razdoblja, vaučer će isteći i poduzeća za instaliranje bežičnog interneta više ga neće moći unovčiti.

5.10. Postoje li neke sigurnosne značajke mreža WiFi4EU?

Neke sigurnosne značajke bit će dio tehničkih specifikacija opreme i detaljno su opisane u Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, posebno u njegovu Prilogu I. Naposljetku, općine će biti odgovorne za upravljanje mrežama WiFi4EU na lokalnoj razini i slijedom toga definirati sigurnosne postavke u skladu s pravom EU-a i nacionalnim pravom.

U početnoj fazi javne pristupne točke za WiFi4EU neće se morati šifrirati. Međutim, predviđeno je da se u drugoj fazi (okvirno od 2019. na dalje) uspostavi zajednička platforma za autentikaciju kojom će se pri povezivanju krajnjih korisnika osigurati dodatne sigurnosne značajke te istovremeno omogućiti nesmetani roaming između pristupnih točaka WiFi4EU u različitim područjima.

6. PLAĆANJE

Plaćanje korak po korak

6.1. Kako se vaučer može unovčiti, tj. što poduzeće za instaliranje bežičnog interneta treba poduzeti da bi bilo plaćeno?

Kako bi od Europske komisije unovčilo vaučer od 15 000 EUR, poduzeće za instaliranje WiFi-ja mora ispuniti sve sljedeće uvjete redom kojim su navedeni:

 1. Poduzeće za instaliranje mora biti registrirano na portalu WiFi4EU.
 2. To je poduzeće određena općina na portalu imenovala svojim poduzećem za instaliranje.
 3. Poduzeće za instaliranje dužno je na portalu WiFi4EU (u odjeljku „Bankovni račun” na stranici „Moja registracija”) navesti jedan ili više bankovnih računa sa svim relevantnim pojedinostima i popratnim dokumentima. Sama registracija bilo kojeg bankovnog računa nije dovoljna za potvrdu bankovnog računa. Potrebno je dovršiti i točku 4.
 4. Da bi se plaćanje izvršilo, poduzeće za instaliranje dužno je navesti da je jedan ili više njegovih registriranih bankovnih računa povezano s općinom. To treba učiniti u odjeljku „Bankovni račun” na stranici „Moja instalacija” portala WiFi4EU klikom na „Odaberite bankovni račun”. Tek tada Komisija započinje postupak potvrđivanja bankovnog računa.
 5. Komisija je potvrdila podatke o bankovnom računu na portalu WiFi4EU (vidjeti također pitanja 6.5. i 6.6.).
 6. 6. Poduzeće za instaliranje dostavilo je izvješće o instalaciji (u skladu s člankom 4. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava), koje zatim moraju odobriti općina i Komisija na portalu WiFi4EU.

6.2. Je li vaučerom pokriven porez na dodanu vrijednost (PDV)?

Vaučer je jednokratni iznos namijenjen za pokrivanje provedbe aktivnosti. INEA neće razmatrati prihvatljivost nastalih stvarnih troškova, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV). Kao što je navedeno u pitanju 6.3. u nastavku, sve troškove iznad vrijednosti vaučera od 15 000 EUR (bez obzir na to sadrže li PDV ili ne) snose same općine.

6.3. Što ako trošak instalacije iznosi više ili manje od 15 000 EUR?

U skladu s člankom 4. poziva za WiFi4EU iznos svakog vaučera koji će se dodijeliti jest 15 000 EUR i isplaćuje se jednokratno. Vaučerom se ne mogu platiti iznosi koji su veći od 15 000 EUR. Eventualni neiskorišteni doprinosi ne vraćaju se Europskoj komisiji.

6.4. Može li općina ovlastiti nekoliko trećih strana za uspostavu mreže i zbog toga zatražiti podjelu vaučera na nekoliko poduzeća za instaliranje bežičnog interneta?

Vaučerima WiFi4EU obuhvaćena je samo kupnja i instalacija opreme za pristupne točke za bežični internet. Taj se iznos može isplatiti samo jednom poduzeću za instaliranje bežičnog interneta koje je u tu svrhu odredila općina na portalu. Imajte na umu da odabrani poduzetnik za instaliranje bežičnog interneta dio svojih zadaća može podnajmiti ili delegirati drugim poduzećima. U tom je slučaju za provedbu odgovorna općina, uz napomenu da će se plaćanje izvršiti samo poduzeću za ugradnju koje je izvorno odabrala.

6.5. Kakav je postupak za validaciju bankovnog računa poduzeća za instaliranje WiFi-ja?

Nakon što odabere poduzeće za instaliranje WiFi-ja, općina mora:

 1. šifrirati (u dijelu „Bankovni račun” na stranici „Moja registracija” portala WiFi4EU – vidjeti također pitanje 6.6.) bankovne podatke za račun na koji želi primiti plaćanje, i
 2. priložiti odgovarajuće popratne dokumente.
 3. na portalu WiFi4EU povezati bankovni račun na koji se želi primiti uplata s općinom za koju se instalacija vrši odnosno za koju je instalacija izvršena (vidjeti i pitanje 6.1. točku 4.)

Nakon navođenja računa i nakon što je poduzeće za instaliranje na portalu WiFi4EU povezalo bankovni račun na koji se želi primiti uplata s općini za koju se instalacija obavlja ili za koju je instalacija obavljena, službe Komisije provode niz provjera i potvrđuju bankovne podatke i popratne dokumente. Postupak potvrđivanja započinje tek nakon što poduzeće za instaliranje bežičnog interneta namijeni poseban bankovni račun barem jednoj općini za plaćanje. Nakon završetka svih provjera poduzeće za instaliranje WiFi-ja putem e-pošte dobiva obavijest o uspješnom dovršetku postupka potvrđivanja. Ako su za dovršenje postupka potvrđivanja potrebne dodatne informacije, poduzeće za instaliranje WiFi-ja kontaktira se putem e-pošte. Poduzeće za instaliranje WiFi-ja može i pratiti taj status putem stranice „Moja registracija” portala WiFi4U.

6.6. Kako bismo trebali ispuniti podatke o bankovnom računu na portalu WiFi4U i koji podaci bi trebali biti šifrirani?

Sljedeći podaci moraju se unijeti u dijelu „Bankovni račun” na stranici „Moja registracija” portala WiFi4U:

 • naziv računa: ime na koje je račun otvoren. Može biti isto kao ime vlasnika računa, ali ne nužno (npr. ako se radi o zajedničkom računu ili računu posebne namjene). Naziv računa, koji se obično nalazi na bankovnom izvodu ili nekom drugom dokumentu banke, naziv je koji treba unijeti na portalu
 • IBAN: IBAN (međunarodni broj bankovnog računa) je broj računa čiji je „format“ u skladu s međunarodnim standardima što bankama omogućuje provođenje prekograničnih transakcija između država
 • naziv banke: ovdje se odnosi na konačnu banku, što znači banku u kojoj vlasnik računa ima račun
 • BIC/SWIFT kôd: „BIC” (poslovni identifikacijski kod) bankama dodjeljuje (uz plaćanje) SWIFT (Udruženje za međunarodne međubankarske financijske telekomunikacije)
 • zemlja: zemlja u kojoj se vodi račun

Sljedeći podaci moraju se unijeti u dijelu „Podaci o vlasniku računa” na stranici „Moja registracija” portala WiFi4U:

 • ulica – kućni broj – grad – zemlja: odnosi se na adresu vlasnika računa koja je prijavljena banci.

6.7. Kakav je postupak kojim poduzeće za instaliranje WiFi-ja prima plaćanje?

Da bi poduzeće za instaliranje WiFi-ja primilo plaćanje, najprije mora imati potvrđene bankovne podatke na portalu (koji su povezani s određenom općinom) (vidjeti pitanja 6.1. i 6.5.). Kad su podaci potvrđeni:

 1. poduzeće za instaliranje WiFi-ja šalje izvješće o instaliranju općini na potvrđivanje putem portala WiFi4EU,
 2. općina potvrđuje izvješće o instaliranju na portalu, čime potvrđuje da svaka navedena pristupna točka doista postoji i da je smještena u skladu s navedenim GPS koordinatama,
 3. nakon što je općina potvrdila izvješće o instaliranju, INEA u roku od 60 dana treba učiniti sljedeće:

a) provjeriti da je instalacija WiFi-ja sukladna članku 4.2. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (tj. da postoji mreža koja radi, da se prikazuje logotip WiFi4EU itd.)

b) potvrditi točnost i pouzdanost povezanih informacija navedenih u izvješću o instalaciji portala i

c) izvršiti plaćanje.

U slučaju nesukladnosti s člankom 4.2. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, potvrda izvješća o instaliranju i plaćanje od strane INEA-e suspendiraju se dok se ne osigura sukladnost. Napominjemo i da je važno osigurati da je instalacija isječka ispravno provedena, jer se u protivnom plaćanje ne može izvršiti. Pogledajte upute za instalaciju isječaka i HTML predložak na internetskoj stranici INEA-e za WiFi4EU: HTML predložak na internetskoj stranici INEA-e za WiFi4EU.

6.8. Bi li poduzeće za instaliranje WiFi-ja trebalo ispostaviti račun općini ili INEA-i/Europskoj komisiji?

Poduzeće za instaliranje WiFi-ja račun mora ispostaviti izravno općini. Napominjemo da se INEA/Komisija neće miješati u ugovorne odnose između općine i poduzeća za instaliranje WiFi-ja i nije im potrebno dostaviti kopije računa. Imajte na umu da bi se općine i poduzeća za instaliranje WiFi-ja trebali pridržavati nacionalnih financijskih propisa za izdavanje računa. Općine se mogu obratiti nadležnom nacionalnom tijelu za više informacija o pravilima o javnoj nabavi, sklapanju ugovora i/ili računovodstvu.

Napominjemo i da općine trebaju čuvati sve originalne popratne dokumente u razdoblju od tri godine od datuma plaćanja preostalog iznosa radi dokazivanja ispravne provedbe aktivnosti. Ako su u tijeku revizije, dokumente treba čuvati sve dok se revizije, žalbe, sudski postupci ili postupci potraživanja ne zaključe.

6.9. Može li poduzeće za instaliranje WiFi-ja mijenjati izvješće o instalaciji nakon što je predano općini?

Poduzeće za instaliranje WiFi-ja dostavlja izvješće o instalaciji nakon što je instalacija dovršena. Podnošenjem izvješća o instalaciji poduzeće za instaliranje WiFi-ja izjavljuje da je instalacija dovršena i da je sukladna s tehničkim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. predloška sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako je izvješće o instalaciji prebrzo dostavljeno, poduzeće za instaliranje WiFi-ja trebalo bi zatražiti od općine da ga odbije. Ako ga općina još nije potvrdila, izvješće o instalaciji vratit će se poduzeću za instaliranje na doradu.

Nakon što je poduzeće za instaliranje WiFi-ja dostavilo izvješće o instalaciji, portal WiFi4EU automatski putem e-pošte šalje obavijest općini i poziva je da provjeri informacije koje je unijelo poduzeće za instaliranje WiFi-ja te da potvrdi da je instalacija dovršena i sukladna s tehničkim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. predloška sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Općina može odbiti izvješće o instalaciji. U tom slučaju portal WiFi4EU automatski putem e-pošte šalje obavijest poduzeću za instaliranje u kojoj je naveden razlog za odbijanje koji je dala općina. Ako je općina odbila izvješće o instalaciji, poduzeće za instaliranje može ga promijeniti i ponovno dostaviti.

Nakon što ga je općina potvrdila, izvješće o instalaciji više se ne može mijenjati.

Izvješće o instalaciji dostavljeno od strane poduzeća za instaliranje WiFi-ja i potvrđeno od strane općine preduvjet je da bi Komisija počela s vlastitim provjerama sukladnosti s pravilima iz predloška sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako je sve sukladno, Komisija u roku od 60 dana isplaćuje vaučer.

6.10. Može li općina tijekom 18-mjesečnog razdoblja uvođenja zamijeniti prvotno odabrano poduzeće za instaliranje WiFi-ja?

Korisnik (općina) može zamijeniti poduzeće za instaliranje WiFi-ja, ali se treba pobrinuti da preostali dio 18-mjesečnog razdoblja uvođenja, koje započinje kada INEA supotpiše Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, bude dovoljan da novoodabrano poduzeće dovrši instaliranje Wi-FI-ja. U svakom slučaju, zamjena se mora provesti prije nego što korisnik validira izvješće o instaliranju na portalu (vidjeti odgovor na pitanje br. 6.7.). Korisnik može provjeriti podatke poduzeća za instaliranje WiFi-ja i ažurirati svoj prvotni odabir na kartici „Moj vaučer” klikom na poveznicu „Podaci” poduzeća za instaliranje WiFi-ja

7. PORTAL WIFI4EU

7.1. Ne mogu se prijaviti na portal WiFi4EU. Što je potrebno učiniti?

Ako osoba više nema pristup portalu WiFi4EU (tj. nema pristupa podacima za prijavu u sustav EU Login), općine bi trebale ispuniti posebni internetski obrazac radi ažuriranja tih informacija kako bi dobile pristup portalu. Obrazac je dostupan na svim jezicima EU-a: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Slijedite upute i navedite odgovarajuće promjene/informacije u obrascu koji se odnosi na općinu. Vidjeti i prethodno pitanje 2.3.

Ako imate konkretne tehničke i informatičke probleme, obratite se službi za korisničku podršku s opisom problema.

8. ZAŠTITA PODATAKA

8.1. Kako se štite moji osobni podaci?

Na portalu WiFi4EU, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom EU-a (posebno Uredbom (EZ) br. 2018/1725), prikupljaju se samo osobni podaci potrebni za sudjelovanje u inicijativi WiFi4EU i za upravljanje inicijativom od strane Europske komisije (ili INEA-e). Podaci se neće čuvati osim ako je to potrebno radi kontrole i revizije.

Isto tako, Europska komisija (ili INEA) može, na temelju načela „nužnog poznavanja”, podijeliti neke od tih podataka s drugim institucijama i tijelima EU-a i državama članicama (uključujući njihova tijela regionalne ili lokalne uprave) ili sa službama koje su nadležne za kontrolu ili inspekcije u skladu s europskim zakonodavstvom (Europski revizorski sud, OLAF, Ombudsman, itd.).

Više pojedinosti dostupno je u izjavi o zaštiti privatnosti WiFi4EU na početnoj stranici portala WiFi4EU.

Vodite računa da su u I. fazi za registraciju i autentikaciju korisnika mreže WiFi4EU te stoga i za svako potencijalno prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka odgovorni pojedina općina i pružatelj internetskih usluga s kojim je ona sklopila ugovor. U ovoj fazi svaka pristupna točka za WiFi4EU morat će biti usklađena s izjavom o zaštiti osobnih podataka te mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a, a posebno s Uredbom (EZ) 2018/1725. U II. fazi sustav jedinstvene autentikacije omogućit će da se krajnji korisnici registriraju samo jednom i da se zatim mogu spajati na sve pristupne točke za WiFi4EU, a da ne moraju ponovno unositi svoje podatke.

9. TEHNIČKA PITANJA

Tehnički uvjeti korak po korak

9.1. Što je „naziv domene” prema definiciji iz članka 4. stavka 1. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava?

Naziv domene internetska je adresa zaštitnog portala mreže WiFi4EU (URL). Imajte na umu da se ona odnosi na internetske stranice na kojima je smješten zaštitni portal, a ne na internetske stranice na koje će korisnik biti preusmjeren nakon prijave. O tome odlučuje općina.

9.2. Pristupne točke

9.2.1. Koji su tehnički zahtjevi za pristupne točke za WiFi4EU?

Tehničke specifikacije opreme detaljno su opisane u odjeljku 6.2.2. teksta poziva te u članku I.2. Priloga I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisali općine i Komisija.

Općina osigurava da svaka pristupna točka ima sljedeće značajke:

 • podržava istodobnu uporabu dvaju pojaseva (2,4 Ghz–5 Ghz),
 • ima ciklus potpore dulji od pet godina,
 • prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) je pet godina,
 • ima posebnu i centraliziranu jedinstvenu točku za upravljanje za sve pristupne točke svake mreže WiFi4EU,
 • podržava IEEE 802.1x,
 • u skladu je s normom IEEE 802.11ac Wave I,
 • podržava IEEE 802.11r,
 • podržava IEEE 802.11k,
 • podržava IEEE 802.11v,
 •  u mogućnosti je raditi s najmanje 50 korisnika istovremeno bez pada kvalitete usluge,
 • ima najmanje tehnologiju 2x2 višestrukih ulaza i višestrukih izlaza (MIMO),
 • u skladu je s programom Hotspot 2.0 (programom certificiranja „Passpoint” udruženja Wi-Fi Alliance).

9.2.2. Koji je minimalni broj unutarnjih i vanjskih pristupnih točaka koje je potrebno ugraditi?

Minimalni je broj pristupnih točaka, kako je navedeno i u odjeljku 6.2.2. teksta poziva i Prilogu I./članku I. 2. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, sljedeći:

Najmanji broj vanjskih pristupnih točaka

Najmanji broj unutarnjih pristupnih točaka

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Možemo li smanjiti najmanji broj pristupnih točaka (uz smanjeni iznos vaučera)?

Ne, to nije moguće. Broj pristupnih točaka utvrđen je u Prilogu I./članku I.2. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Odstupanje u tom pogledu nije moguće jer program nije namijenjen djelomičnom financiranju ni djelomičnom ispunjenju uvjeta. Međutim, pristupne točke mogu obuhvaćati nekoliko područja čak i ako nisu fizički bliska ili međusobno povezana. Osim toga, na određenoj lokaciji može se instalirati više od jedne pristupne točke (npr. radi boljeg prijema signala bežičnog interneta).

9.2.4. Koliko bih mreža trebao uspostaviti za svoj projekt? Je li korisno uspostaviti nekoliko mreža unutar iste općine?

Jedna mreža može udomljavati sve pristupne točke, neovisno o pružatelju internetskih usluga ili IP-u pristupne točke. Iako je stvaranje više mreža u načelu dopušteno, razlog za to trebala bi biti potreba za uspostavom i održavanjem više zaštitnih portala (po jedan za svaku mrežu): npr. jedna mreža za lokalni muzej, druga mreža za sve druge pristupne točke (gradska dvorana, pješačka zona, park itd.).

Kao što je prethodno navedeno, iako ne postoje prepreke da poduzeće za instaliranje bežičnog interneta uvede nekoliko mreža i podijeli minimalan broj pristupnih točaka među različitim mrežama, preporučuje se uvođenje što manjeg broja mreža iz sljedećih razloga:

 1. Mreže koje uključuju mali broj pristupnih točaka često će tjedno bilježiti samo vrlo mali broj veza, zbog čega će sustav za daljinsko praćenje programa WiFi4EU slati automatska upozorenja.
 2. Svaka instalirana mreža WiFi4EU mora biti spojena na drugi zaštitni portal.
 3. Više mreža, a time i zaštitnih portala, povećava ukupne operativne troškove i troškove održavanja.
 4. Naposljetku, ako je u funkciji više mreža, provjere sukladnosti koje provodi sustav za daljinsko praćenje WiFi4EU prije oslobađanja plaćanja provest će se na svakoj prijavljenoj mreži zasebno. Drugim riječima, osim ako svaka prijavljena mreža ispunjava minimalne tehničke zahtjeve iz članka 4.2. Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (npr. vizualni identitet, minimalna povezivost krajnjih korisnika), INEA ne može aktivirati plaćanje vaučera.

Ipak, uvođenje nekoliko mreža (tj. podjela minimalnog broja pristupnih točaka na nekoliko mreža) može biti korisno ako općina smatra da je bitno da se njezine digitalne usluge promiču na zasebnim „odredišnim stranicama” (zaštitni portal). Na primjer, općina može imati jednu mrežu, uključujući pristupne točke smještene u gradskoj vijećnici/drugim javnim zgradama u kojima se lokalnom stanovništvu nude usluge e-uprave, kao i drugu mrežu s pristupnim točkama koja se nalazi u turističkom uredu/drugim kulturnim lokalitetima, namijenjenu vanjskim posjetiteljima.

9.2.5 Mogu li imati više od jedne pristupne točke na svakoj lokaciji?

Možete. U Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava ne postoje ograničenja u vezi s raspodjelom pristupnih točaka. Odluku o tome donose isključivo same općine na temelju vlastite procjene o tome kako pristupne točke mogu najbolje služiti korisnicima.

9.2.6. Je li modernizacija postojećih pristupnih točaka obuhvaćena vaučerima WiFi4EU?

Da, vaučer WiFi4EU može se upotrijebiti za financiranje nadogradnje postojeće javne bežične mreže, uz uvjet da je nadograđena mreža u skladu s uvjetima navedenima u tekstu poziva (tj. s tehničkim zahtjevima programa WiFi4EU). Minimalni broj pristupnih točaka obuhvaća instalaciju novih pristupnih točaka i nadogradnju postojećih.

9.3. SSID (usluga spajanja krajnjih korisnika putem daljinske autentikacije)

9.3.1. Kako uspostaviti mrežu (SSID)?

SSID mreže WiFi4EU potrebno je imenovati u skladu s Prilogom I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Naziv mreže WiFi4EU naziv je koji općina želi dati mreži WiFi4EU (npr. Gradska vijećnica) kako bi je identificirala u komunikaciji s INEA-om i kako bi je razlikovala od drugih mreža.

9.3.2. Možemo li se koristiti SSD-om koji nije WiFi4EU?

Osim standardnog SSID-a „WiFi4EU” (na otvorenoj mreži i na vlastitom portalu), također se može emitirati:

– SSID za internu uporabu općine, npr. za osoblje administrativnih službi u gradskoj vijećnici ili u javnoj knjižnici ili za projekt pametnog grada.

i/ili

– jedan SSID za pružanje usluge sigurne autentikacije korisnika WiFi4EU u prvoj fazi provedbe programa WiFi4EU (npr. „WiFi4EU – Secure”).

Vodite računa o tome da će se u drugoj fazi provedbe programa WiFi4EU za sve mreže WiFi4EU u Europi uvesti sigurni sustav jedinstvene autentikacije (vidi i pitanje 9.4.). Stoga ako se u prvoj fazi uvede lokalni SSID koji pruža uslugu sigurne autentikacije (kao u prethodnom slučaju), on se može ukloniti tijekom druge faze ili se može i dalje usporedno emitirati.

Ni u kojem slučaju se emitiranjem dodatnog SSID-a ne smije utjecati na kvalitetu usluge koja se nudi javnosti. Općina bi također trebala na odgovarajući način razlikovati takve SSID-ove i otvoreni SSID „WiFi4EU”.

Više pojedinosti možete pronaći u Prilogu I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovu članku I.5.

9.3.3. Je li općina obvezna emitirati SSID s otvorenim zaštitnim portalom bez identifikacije korisnika?

Cilj inicijative WiFi4EU jest osigurati najlakši pristup besplatnoj Wi-Fi mreži na javnim mjestima. Stoga smatramo da je u načelu , zbog jednostavnosti, poželjno primijeniti postupak povezivanja jednim klikom. Međutim, ako je općina zbog nacionalnih pravila dužna primijeniti neki drugi postupak registracije i provjere autentikacije, mogu se primjerice zatražiti i dodatni korisnički podaci. Ako takvih pravnih obveza nema, potrebno je primijeniti postupak „povezivanja jednim klikom”.

9.4. Tko je odgovoran za autentikaciju korisnika?

U prvoj fazi inicijative odgovornost za autentikaciju, autorizaciju i vođenje računa krajnjih korisnika preuzimaju općine. U drugoj fazi uspostavit će se jedinstveni sustav autentikacije dostupan na razini EU-a, a općine će svoje mreže trebati rekonfigurirati kako bi ih priključili na taj sustav. Općine će i dalje biti zadužene za autorizaciju i vođenje računa krajnjih korisnika. Za više pojedinosti o tim dvjema fazama pogledajte Prilog I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

9.5. Je li potreban certifikat „Passpoint”?

Kako je navedeno u Prilogu I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, uvjet za unovčenje vaučera WiFi4EU jest da instalirana oprema WiFi4EU bude u skladu sa standardom Hotspot 2.0. Program certifikacije Hotspot 2.0. potreban je kako bi se osigurala interoperabilnost opreme ne samo s drugim proizvođačima, već i s jedinstvenom uslugom autentikacije koju će Komisija uspostaviti u kasnijem dijelu druge faze provedbe programa WiFi4EU.

9.6. Možete li navesti popis opreme koja zadovoljava zahtjeve Wifi4UE?

Popis Wi-Fi uređaja koji su CERTIFICIRANI u skladu sa standardom Passpoint® - Proizvodi certificirani u skladu sa standardom Passpoint.

9.7. Postoji li u okviru inicijative WiFi4EU poslužitelj zaštitnih portala?

U Prilogu I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovu članku I.5.1. navedeni su zahtjevi za zaštitni portal u prvoj fazi uvođenja. Imajte na umu da ne postoji centralizirani poslužitelj zaštitnih portala. Komisija će u drugoj fazi uvesti sigurni sustav jedinstvene autentikacije, a općine će morati rekonfigurirati mreže kako bi ih priključili na taj sustav. Bez obzira na to, općine će morati nastaviti nuditi zaštitni portal. Vidjeti i pitanje 9.4.

9.8. Koji je rok za odabir pružatelja usluga instalacije?

Općine imaju na raspolaganju rok od 18 mjeseci za izvedbu projekta u skladu sa Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava. Treba imati na umu da unutar tog razdoblja od 18 mjeseci nema krajnjeg roka za odabir poduzeća za instalaciju. Međutim, općinama se preporučuje da što prije odaberu pružatelja usluge instalacije kako bi ispunile konačni rok za provedbu.

9.9. Hoće li se u drugoj fazi uvođenja Wi-Fi mreže, u okviru sigurnog rješenja za autentikaciju i praćenje, korisnici morati na neki način identificirati (npr. telefonskim brojem)?

U drugoj fazi uvest će se sustav jedinstvene registracije i autentikacije koji će biti dostupan na razini EU-a, što će registriranim korisnicima omogućiti jednostavan pristup digitalnim uslugama. Trenutačno nemamo dodatnih informacija o tome kako će se to tehnički provesti jer će se sustav uvesti kasnije ove godine.

9.10. Može li se promet na mreži WiFi4EU kontrolirati, primjerice uvođenjem ograničenja podataka ili vremena po korisniku kako bi se izbjeglo zagušenje mreže, ili potpunom zabranom pristupa određenim uslugama, sadržaju i stranicama kako bi se osigurala sigurnost mreže?

Lokalna tijela koja pružaju besplatno povezivanje na internet putem lokalne bežične pristupne mreže u okviru inicijative WiFi4EU moraju poštovati obveze zaštite otvorenog pristupa internetu predviđene Uredbom (EU) 2015/2010, neovisno o tome pruža li uslugu komercijalni posrednik ili izravno lokalno tijelo javne vlasti.

U načelu, kako je predviđeno člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2010, davatelji usluga pristupa internetu pri pružanju takvih usluga sa svim prometom postupaju jednako, bez diskriminacije, ograničavanja ili ometanja te neovisno o pošiljatelju i primatelju, sadržaju kojem se pristupa ili koji se distribuira, aplikacijama ili uslugama koje se upotrebljavaju ili pružaju ili terminalnoj opremi koja se upotrebljava.

Ograničavanje količine podataka i/ili vremena po korisniku dopušteno je samo ako se poštuju navedena načela i podložno je potrebi da se osigura neometano funkcioniranje mreže, a osobito potrebi da se u vrijeme najintenzivnijeg korištenja osigura poštena raspodjela kapaciteta među korisnicima, u skladu s točkom I.4. Priloga I. Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koje potpisuju općine.

Dopuštene su i mjere opravdanog* upravljanja prometom. Osim toga, stavkom 3. člankom 3. predviđa se mogućnost provedbe dodatnih mjera upravljanja prometom koje su opravdane potrebom, tj.:

 • radi očuvanja integriteta i sigurnosti mreže, usluga koje se pružaju putem te mreže i terminalne opreme krajnjih korisnika,
 • radi sprečavanja predstojećeg zagušenja mreže i ublažavanja učinaka iznimnog ili privremenog zagušenja mreže pod uvjetom da se s istovjetnim kategorijama prometa jednako postupa. Više pojedinosti o načinu provedbe Uredbe može se pronaći u provedbenim smjernicama Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC).

Međutim, u slučaju lokalnih bežičnih pristupnih mreža koje se podržavaju u okviru inicijative WiFi4EU, postoji potreba za ispunjavanjem primjenjivih zahtjeva u vezi s prihvatljivošću i kvalitetom usluge: do zagušenja mreže ne bi trebalo dolaziti zbog nepoštovanja zahtjeva u vezi s posredničkom mrežom kojima se korisnicima jamči visokokvalitetno iskustvo interneta (odjeljak l.3.).

*Kako bi se smatrale opravdanima, mjere moraju biti transparentne, nediskriminirajuće i razmjerne te se temeljiti na objektivno različitim zahtjevima u vezi s kvalitetom usluge za određene kategorije prometa (a ne na komercijalnim razmatranjima). Takvim se mjerama ne prati konkretan sadržaj i one ne traju dulje nego što je to potrebno.

9.11. Je li moguće staviti mrežu WiFi4EU van upotrebe tijekom nekoliko noćnih sati?

Mreže WiFi4EU moraju pružati uglavnom neograničen pristup internetu i moraju funkcionirati barem tri godine od potvrde INEA-e o puštanju u rad. Instaliran je sustav za praćenje na daljinu kako bi se to provjeravalo. Do privremenog prekida funkcioniranja mreže WiFi4EU može doći samo u slučaju izvanrednih okolnosti. Takvi prekidi ne bi trebali trajati dulje od izvanrednih okolnosti koje su ih prouzročile. INEA može zatražiti objašnjenje o izvanrednim okolnostima koje su prouzročile takvu odluku.

10. OSTALO

10.1. Što je zajednica WiFi4EU EU? Kako se možemo uključiti?

Zajednica WiFi4EU interaktivni je forum koji služi kao izravna kontaktna točka dionika (tj. općina i poduzeća za instaliranje bežičnog interneta) na kojem razmjenjuju informacije o inicijativi WiFi4EU.

Zajednica uz pomoć blogova i moderiranih rasprava te razmjenom vijesti i informacija nastoji poticati dijalog i sudionicima omogućiti razmjenu najbolje prakse i iskustava te proširiti opseg komunikacije o WiFi4EU.

Pozivamo vas da se pridružite Zajednici i angažirate u njezinu radu: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=hr.

10.2. Koje će biti posljedice Brexita za podnositelje zahtjeva i z UK-a?

Nakon stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine (Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju) 1. veljače 2020., a posebno članka 127. stavka 6. te članaka 137. i 138., podrazumijeva se da upućivanja na fizičke ili pravne osobe s boravištem odnosno poslovnim nastanom u državi članici Europske unije uključuju fizičke ili pravne osobe s boravištem odnosno poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini. Stoga su rezidenti i subjekti iz Ujedinjene Kraljevine ispunjavali kriterije prihvatljivosti za sudjelovanje u sva četiri poziva WiFi4EU.

Usto, podnositelji zahtjeva i korisnici iz Ujedinjene Kraljevine i dalje će moći primati sredstva EU-a tijekom cijelog razdoblja dodjele bespovratnih sredstava kojima se izvršava višegodišnji financijski okvir EU-a (VFO) za razdoblje 2014. – 2020., također i nakon završetka prijelaznog razdoblja, uz, kao i uvijek, uvjet da poštuju važeća pravila, primjerice ona o prihvatljivim rashodima. To vrijedi za dodijeljena bespovratna sredstva i postupke koji su u tijeku čak i ako se za odobrena sredstva za preuzimanje obveza u okviru VFO-a za razdoblje 2014 – 2020. proračunska i/ili pravna obveza preuzme nakon 31. prosinca 2020.

10.3. Postoji li „službeno certificiran” konzultant za WiFi4EU i/ili poduzeće za instalaciju kojima bismo se trebali obratiti za pomoć pri pripremi naše prijave i/ili provedbi?

Ne. U okviru inicijative WiFi4EU Europska komisija/INEA nisu formalno imenovale ili preporučile nijedno poduzeće za instaliranje WiFi-ja ili konzultantsko društvo. Stoga budite oprezni ako vam se izravno obrate organizacije (i/ili ako vidite njihove oglase/obavijesti) koje tvrde da su za to „službeno certificirane” ili „službeno imenovane”, ili to sugeriraju isticanjem logotipa WiFi4EU i/ili zastave EU-a.

Molimo također da o tome obavijestite službu za korisničku podršku i dostavite joj pojedinosti tako da Europska komisija može poduzeti mjere protiv takvog lažnog informiranja. Europska komisija/INEA zadržavaju pravo povući registraciju bilo kojeg poduzeća za instaliranje WiFi-ja koje se služi takvim metodama koje narušavaju tržišno natjecanje.

Napominjemo da se poduzeća koja instaliraju WiFi uvijek mogu registrirati na portalu WiFi4EU. Međutim, informacije o tim poduzećima koje su objavljene na portalu služe samo u informativne svrhe. Ne bi ih trebalo tumačiti kao službenu potvrdu tih poduzeća/usluga koje nude.

Odgovornost je svake općine da odabere poduzeće za instaliranje pristupne točke za WiFi4EU u skladu sa svojim standardnim procedurama (prema pravilima o javnim natječajima).

10.4. Postoje li kakve smjernice koje se mogu primijeniti na probleme u javnoj nabavi zbog bolesti COVID-19?

Općine i poduzeća za instaliranje WiFi-ja trebali bi se pridržavati nacionalnih financijskih propisa o izdavanju računa. No u okolnostima nastalima zbog bolesti COVID-19 uobičajeni nacionalni rokovi za javnu nabavu mogu biti previše restriktivni, pa mogu privremeno onemogućiti javne naručitelje da pravodobno reagiraju na hitne rokove, npr. općine koje žele ubrzati dodjelu ugovora poduzeću za instaliranje WiFi-ja.

Bilo je presedana kad su zbog izvanrednih situacija bile moguće iznimne mjere pojednostavnjenja.

Primjerice, tijekom azilantske krize Europska komisija donijela je 2015. sljedeće smjernice za „hitne nabave” u kojima se objašnjava kad je opravdano izravno dodijeliti ugovor.

Nacionalna tijela za javnu nabavu mogu dati savjet o prenošenju tih smjernica u nacionalni kontekst. Informacije o tome kako stupiti u kontakt sa svojim nacionalnim predstavnikom možete naći ovdje.

10.5. Hoće li se korisnicima programa WiFi4EU iz 1., 2. i 3. poziva produljiti rok za instalaciju?

Koronavirus snažno je pogodio tisuće općina u cijeloj Europi. Jasno nam je da stroge mjere izolacije koje su uvedene u nekoliko europskih zemalja usporavaju ili čak onemogućuju puštanje u rad mreža WiFi4EU. S obzirom na te nepredviđene okolnosti, Europska komisija odlučila je korisnicima programa WIFi4EU iz 1., 2. i 3. poziva odobriti produljenje roka za instaliranje mreže kako bi se svakoj općini omogućilo da dovrši projekte. Početni rok od 18 mjeseci odobren za dovršenje i prijavljivanje instaliranja i puštanja u rad mreže WiFi4EU produljen je za osam mjeseci.

10.6. Zašto se broj povezanih korisnika/uređaja koje je prijavilo poduzeće za instaliranje razlikuje od broja koji je otkrio sustav praćenja WiFi4EU?

Alat za praćenje WiFi4EU može brojati samo korisnike/uređaje koji su obavili cijeli ciklus povezivanja na lokalnom portalu, uključujući preuzimanje isječka, ispravan prikaz odgovarajućeg natpisa WiFi4EU na uređaju i prijenos isječka podataka na poslužitelje za praćenje WiFi4EU (što otprilike iznosi 70 kilobajta prenesenih podataka). Ako se ciklus prekine, sustav WiFi4EU ne može uvrstiti tog korisnika/uređaj u statističke podatke. Stoga bi se sva spajanja na pristupne točke s manje od 70 kilobajta trebala automatski izbaciti iz brojanja.

10.7. Zašto i dalje na zaštitnom portalu primam upozorenja o nesukladnosti ako su rezultati samoprovjere (SelfTestModus) pozitivni?

Čak i ako je samoprovjera uspješno izvršena, to ne znači da će svi korisnici koji pristupaju zaštitnom portalu moći vidjeti logotip/natpis WiFi4EU kako je predviđeno. To samo znači da je uređaj na kojem je provjera izvršena usklađen. Moguće je da korišteni uređaji imaju zaslone različite veličine, razlučivosti ili konfiguracije za prikaz sadržaja. Isječak na temelju razlučivosti i/ili konfiguracije konkretnog uređaja provjerava jesu li ispunjeni svi kriteriji utvrđeni u dokumentu vodiča za provedbu. Zbog toga samoprovjera ne može jamčiti 100 % da zaštitni portal radi na predviđeni način na svim povezanim uređajima. Preporučujemo poduzećima za instaliranje bežičnog interneta i općinama da provjere rad isječka na različitim uređajima (računalima i pametnim telefonima, u vodoravnom ili okomitom prikazu).

10.8 Kako provesti samoprovjeru (SelfTestModus) opisanu u smjernicama za instalaciju isječaka?

Pri razvoja lokalnog portala može se aktivirati način samoprovjere (SelfTestModus). Potrebno ga je testirati na različitim uređajima s različitim konfiguracijama zaslona (mali, veliki, vodoravni ili okomiti prikaz) radi potvrde pravilnog prikaza vizualnog identiteta. Osim toga, ispitivanje bi trebalo provesti pri izravnom povezivanju na mrežu WiFi4EU.

Obratite pažnju na razlike u konfiguraciji analizirajući „dnevnik potvrđivanja” i u skladu s time popravite dizajn zaštitnog portala, kao što je navedeno u uputama u smjernicama za instalaciju isječaka (dostupno na https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu). Obratite posebnu pozornost na odjeljak 5.6. o veličini i položaju vizualnog identiteta WiFi4EU.

Pobrinite se i da se način samoprovjere (SelfTestModus) deaktivira nakon dovršetka kako bi se osigurao nastavak protoka podataka putem isječka prema sustavu Europske komisije/INEA-e za daljinsko praćenje („Smjernice za instalaciju isječaka”, odjeljak 6.4.).

#Wifi4EU on Twitter