Atpakaļ uz WiFi4EU sākumlapu
Jums kā Eiropas Savienībā esošai pašvaldībai ir tiesības pieteikties uz iniciatīvas WiFi4EU vaučeru. Šie vaučeri, no kuriem katrs ir 15 000 eiro vērts, jūsu pašvaldībai noderēs par velti pieejama bezmaksas interneta piekļuves punkta izveidošanai sabiedriskā vietā.

Kā tas darbojas

Iniciatīvā WiFi4EU var iesaistīties pašvaldības un pašvaldību apvienības (kas piesakās viena vai vairāku savu dalībnieku vārdā). Pirms katra uzaicinājuma iesniegt pieteikumus dalībvalstis atjaunina prasībām atbilstīgo organizāciju sarakstu.

Kad pašvaldībai piešķirts vaučers, tā var uzstādīt WiFi4EU piekļuves punktus (tīklājus) jebkurā publiskā vietā, kas uzskatāma par sabiedriskās dzīves centru: domes ēkā, publiskās bibliotēkās, veselības centros, muzejos, laukumos, parkos u. tml.

Vaučers katrai pašvaldībai nodrošinās fiksētu finansējuma summu. Tas segs iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, savukārt saņēmējam būs 3 gadus jāmaksā par interneta pieslēgumu un iekārtu uzturēšanu darba kārtībā. Pašvaldības, kuras saņem vaučeru, izvēlēsies sabiedriskās dzīves centrus, kur tiks uzstādīti WiFi4EU piekļuves punkti (kur varēs piekļūt bezvadu internetam). Tās WiFi4EU vaučeru var izmantot arī dārgāka projekta daļējai finansēšanai.

Vaučera piešķiršana

WiFi4EU vaučerus piešķir rindas kārtībā. Lai nodrošinātu ģeogrāfisko līdzsvaru, katrai iesaistītajai valstij būs tiesības uz vismaz 15 vaučeriem un maksimālo summu, kas izteikta procentos no uzaicinājuma budžeta.

Uzaicinājumi

2018. gada uzaicinājums bija pirmais no četriem WiFi4EU uzaicinājumiem, kas tiks izsludināti periodā no 2018. līdz 2020. gadam. Gaidāms, ka līdz 2020. gadam WiFi4EU programmu izmantos 6000–8000 pašvaldību.

Kā pieteikties

Iniciatīva WiFi4EU būs pieejama, nokārtojot vienkāršas un ne birokrātiskas procedūras (pieteikšanās internetā, maksājumi vaučeru veidā un itin viegli izpildāmas uzraudzības prasības). Pašvaldībām, kas vēlas pieteikties uz vaučeru, vispirms ir jāreģistrējas WiFi4EU portālā. Kad pašvaldība reģistrējusies, tā var atkal apmeklēt šo portālu un iesniegt pieteikumu, kolīdz ir izsludināts uzaicinājums. Vaučera ieguvējus atlasīs pēc principa “kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”. Ja jums nepaveiksies pirmajā uzaicinājumā, varēsiet mēģināt atkal nākamajos.

#Wifi4EU on Twitter