Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Întrebări și răspunsuri

1.CONTEXT

1.1. Care este obiectivul global al inițiativei WiFi4EU?

Obiectivul inițiativei WiFi4EU este de a oferi cetățenilor și vizitatorilor acces de înaltă calitate la internet pe întreg teritoriul UE, prin intermediul unor puncte de acces Wi-Fi gratuit instalate în spațiile publice, cum ar fi parcuri, piețe, administrații, biblioteci și centre medicale. Pentru a sprijini municipalitățile să instaleze punctele de acces Wi-Fi în aceste centre ale vieții publice, recurgând la serviciile unor societăți care instalează rețele Wi-Fi, se vor acorda cupoane valorice finanțate de Comisia Europeană prin intermediul inițiativei.

1.2. Cine poate participa la inițiativa WiFi4EU?

La inițiativa WiFi4EU pot participa organismele din sectorul public din statele membre ale UE și din țările SEE participante (Norvegia și Islanda). Atât la prima cerere de candidaturi, cât și la prezenta cerere de candidaturi pot participa numai municipalitățile (sau administrațiile locale echivalente) ori asociațiile de municipalități. Lista exactă a entităților care își pot depune candidatura a fost convenită de statele membre și este publicată la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=ro.

Fiecare municipalitate poate beneficia de un singur cupon valoric pe întreaga durată a inițiativei WiFi4EU. Prin urmare, municipalitățile cărora li s-a acordat deja un cupon valoric în urma unei cereri de candidaturi nu mai pot participa la alte cereri de candidaturi, în timp ce municipalitățile care și-au depus candidatura, dar nu au fost selectate, se pot înscrie din nou la viitoarele cereri de candidaturi.

1.3. Care este cuantumul cuponului valoric WiFi4EU?

Cuantumul unui cupon valoric este de 15 000 EUR.

2.ÎNREGISTRARE

2.1. Ce municipalități și asociații constituite de municipalități se pot înregistra? Cum și când se poate efectua înregistrarea acestora?

Pentru a putea participa la inițiativa WiFi4EU, toate municipalitățile (sau asociațiile de municipalități) eligibile, incluse pe lista menționată mai sus (întrebarea 1.2), trebuie să completeze mai întâi informațiile necesare înregistrării, accesând portalul WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Înregistrările se pot efectua în orice moment și în orice limbă oficială a unui stat membru al UE.

Vă atragem atenția că pentru înregistrare trebuie să se utilizeze contul EU Login al municipalității. (Informații suplimentare despre crearea unui cont EU Login sunt publicate la următoarea adresă: http://europa.eu/!Uv63Cx.)

Accesați pagina principală a portalului WiFi4EU pentru a începe înregistrarea. Apoi, selectați municipalitatea dumneavoastră din lista verticală. Furnizați informațiile necesare privind municipalitatea [inclusiv țara, tipul de organizație care urmează să fie înregistrată (municipalitate sau asociație), adresa].

Vă rugăm să includeți datele de contact ale persoanei care are competența de a semna acordul de grant (primar/șeful municipalității/reprezentantul legal. Atenție: recomandăm ca acordul de grant să fie semnat NUMAI de șeful municipalității/primar, și nu de orice reprezentant legal al municipalității. Dacă primarul/șeful municipalității dorește totuși să desemneze o altă persoană care să semneze acordul de grant (și anume, o „persoană autorizată”), datele de contact ale „persoanei autorizate” ar trebui, de asemenea, să fie furnizate la momentul înregistrării.

Vă atragem atenția că accesul la portal este întotdeauna asociat persoanei, inclusiv adresei de email a acesteia, care a creat contul EU Login pe parcursul procesului de înregistrare și care, prin urmare, este menționată pe portal ca „persoană de contact”. În consecință, vă recomandăm cu insistență ca, dacă doriți să includeți în candidatura dumneavoastră o „persoană autorizată”, aceasta trebuie să fie aceeași cu „persoana de contact” (inclusiv adresa de email indicată trebuie să fie aceeași) pentru a facilita procesul de semnare a acordului de grant.

„Asociațiile de municipalități” pot înregistra mai multe municipalități pentru a simplifica gestionarea înregistrărilor respective. Cu toate acestea, fiecare asociație va avea obligația de a trimite separat candidatura finală online pentru fiecare municipalitate inclusă în înregistrarea sa. Vă atragem atenția că asociațiile de municipalități nu au dreptul de a primi cupoane valorice; fiecare cupon valoric se acordă unei anumite municipalități, în calitate de beneficiar.

În toate cazurile, numai denumirea municipalității înregistrate va fi făcută publică. (A se vedea întrebarea 8 privind protecția datelor.)

Municipalitățile nu trebuie să transmită la momentul înregistrării (sau al depunerii candidaturii) proiecte sau documente tehnice privind rețeaua Wi-Fi care urmează să fie instalată. De asemenea, nu sunt necesare evaluări preliminare ale costurilor proiectului (de exemplu, estimări din partea unor societăți care instalează rețele Wi-Fi).

2.2. Cum și când se pot înregistra societățile care instalează rețele Wi-Fi?

Societățile care instalează rețele Wi-Fi sunt încurajate să participe la inițiativa WiFi4EU. Pe portalul WiFi4EU este publicată lista societăților înregistrate care instalează rețele Wi-Fi. Municipalitățile pot consulta această listă dacă li s-a acordat un cupon valoric și caută societăți care instalează rețele Wi­Fi în regiunea lor și ar putea să furnizeze serviciile relevante.

Accesați pagina principală a portalului WiFi4EU pentru a începe înregistrarea. Indicați țara (țările) și regiunea (regiunile) în care vă desfășurați activitatea, precum și datele de contact și coordonatele bancare ale societății.

Societățile care instalează rețele Wi-Fi se pot înregistra oricând pe portalul WiFi4EU. Acestea trebuie să fie însă înregistrate pe portal dacă au încheiat un contract de instalare a rețelei WiFi4EU cu o municipalitate selectată, pentru a putea transmite informațiile necesare privind instalarea rețelei după finalizarea proiectului.

2.3. Cum se pot modifica/actualiza datele de înregistrare introduse pe portal de o municipalitate?

Vă atragem atenția că, după depunerea candidaturii, municipalitățile nu mai pot să își modifice datele de pe portal (de exemplu, pentru a modifica datele privind primarul/șeful municipalității/reprezentantul legal în urma alegerilor locale sau a unor schimbări interne ale organizației).

Efectuarea acestor modificări/actualizări poate fi totuși solicitată utilizând următorul formular online special, disponibil în toate limbile UE: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Urmați instrucțiunile furnizate și precizați modificările/informațiile relevante în formularul referitor la municipalitate. Comisia va efectua modificările solicitate, după verificarea documentelor furnizate.

3.CANDIDATURA

3.1. Cum și când își pot depune candidatura municipalitățile?

Pentru a-și putea depune candidatura cu ocazia unei cereri de candidaturi WiFi4EU, municipalitățile trebuie să se înregistreze mai întâi pe portalul WiFi4EU, folosind un cont EU Login valabil. Înregistrarea se poate efectua în orice moment, prin completarea unui formular și încărcarea documentelor justificative necesare (a se vedea întrebarea 3.2).

După lansarea cererii de candidaturi, municipalitățile vor putea să își depună candidatura făcând clic pe butonul „Solicitați un cupon valoric” de pe pagina „Cererea mea de participare” a portalului.

3.2. Ce documente sunt necesare pentru depunerea candidaturii?

Pentru a putea să își depună candidatura, municipalitățile trebuie mai întâi să finalizeze procesul de înregistrare, încărcând pe portalul WiFi4EU următoarele două documente justificative:

1. formularul de aprobare a participării completat, inclusiv o copie a pașaportului sau a cărții de identitate a reprezentantului legal/primarului/șefului municipalității;

2. copia unui act de numire sau a unui document prin care se stabilește că reprezentantul legal (primarul/șeful municipalității) reprezintă din punct de vedere juridic municipalitatea.

Dacă reprezentantul legal dorește să mandateze o persoană care să semneze acordul de grant în numele său, trebuie furnizate și următoarele două documente suplimentare, cel târziu înainte de semnarea acordului de grant:

- formularul de desemnare a persoanei autorizate, semnat atât de reprezentantul legal (și anume, primarul/șeful municipalității), cât și de persoana autorizată care va semna acordul de grant;

- o copie a pașaportului/cărții de identitate a persoanei autorizate.

Formularele de aprobare a participării și de desemnare a persoanei autorizate sunt publicate pe portalul WiFi4EU în toate limbile oficiale ale statelor membre, pe pagina „Înregistrarea mea”.

Toate documentele justificative trebuie încărcate ca fișiere separate pe portalul WiFi4EU, pe pagina „Înregistrarea mea”, într-un format adecvat (.pdf, .png sau .jpg).

3.3. Este posibil să se înceapă acum lucrările la rețeaua Wi-Fi și, dacă municipalității i se acordă un cupon valoric, să se încaseze ulterior contravaloarea acestuia?

Conform Regulamentului financiar al UE (a se vedea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32018R1046), nu se pot acorda retroactiv granturi pentru acțiuni finalizate. Cu alte cuvinte, o instalație care a fost finalizată și livrată înainte de semnarea acordului de grant nu poate beneficia de un cupon valoric.

4.SELECȚIE ȘI ACORDARE

4.1. Cum vor fi selectați beneficiarii cupoanelor valorice?

Municipalitățile vor fi selectate pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în funcție de data și ora depunerii candidaturii (și anume, ora la care au făcut clic pe butonul „Trimite” de pe portal și NU data și ora la care s-au înregistrat). Cu ocazia următoarei cereri de candidaturi, planificată pentru primăvara anului 2019, se vor acorda minimum 15 cupoane valorice pentru fiecare țară. Numărul de cupoane valorice pentru fiecare țară nu poate să depășească 15 % din bugetul primei cereri de candidaturi. Pentru informații suplimentare, a se vedea secțiunea 7 din cererea de candidaturi.

4.2. Nu pot semna acordul de grant. Ce trebuie să fac?

Semnarea acordului de grant poate fi blocată în cazuri excepționale din cauza modului în care a fost efectuată înregistrarea pe portal. (De exemplu, dacă adresa de email a primarului/șefului municipalității/reprezentantului legal este aceeași cu adresa de email a persoanei de contact, semnarea acordului de grant este blocată temporar.) Procesul de semnare a acordului de grant poate fi, de asemenea, blocat temporar dacă s-a schimbat primarul, și anume dacă în documentele justificative furnizate sunt incluse informațiile privind noul primar, însă pe portal figurează încă datele fostului primar.

În astfel de cazuri, și altele similare, municipalitățile ar trebui să completeze formularul online specific, pentru a-și actualiza informațiile publicate pe portal. Acest formular este disponibil în toate limbile UE: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Urmați instrucțiunile furnizate și precizați modificările/informațiile relevante în formularul referitor la municipalitate.

5. PUNERE ÎN APLICARE ȘI OPERARE

(Notă: pentru aspectele tehnice specifice, a se vedea și secțiunea 9)

5.1. Municipalității i s-a acordat un cupon valoric, iar acordul de grant a fost semnat atât de municipalitate, cât și de Comisia Europeană (INEA). Care sunt următorii pași?

Municipalitatea trebuie să se asigure că instalarea este finalizată și că rețeaua instalată începe să funcționeze în termen de 18 luni de la semnarea acordului de grant.

În primul rând, municipalitatea trebuie să selecteze o societate care instalează rețele Wi-Fi. (Vă atragem atenția că societatea selectată pentru instalarea rețelei Wi-Fi trebuie, de asemenea, să se înregistreze pe portal, a se vedea întrebarea 2.2.)

Fiecare municipalitate încheie un contract cu societatea aleasă pentru instalarea rețelei Wi-Fi. Notă: Comisia/INEA nu va interveni în relațiile contractuale dintre municipalități și societățile care instalează rețele Wi-Fi.

Municipalitățile vor desemna „centre ale vieții publice” unde vor fi instalate punctele de acces WiFi4EU. Acestea ar trebui instalate în zone în care nu există deja oferte similare de conectivitate Wi-Fi gratuită.

Municipalitățile asigură plata abonamentului la internet și întreținerea echipamentelor, pentru a putea oferi conectivitate Wi-Fi gratuită și de înaltă calitate pentru localnici și vizitatori, timp de cel puțin trei (3) ani după instalarea rețelei.

Municipalitățile ar trebui, de asemenea, să afișeze în mod clar identitatea vizuală a WiFi4EU în spațiile publice care oferă o conexiune WiFi4EU la internet. Informații suplimentare despre regulile de identitate vizuală, precum și despre emblema/logoul WiFi4EU sunt publicate pe pagina web WiFi4EU a INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Pentru informații suplimentare despre cerințele tehnice specifice ale inițiativei, a se vedea secțiunea 6.2 din cererea de candidaturi.

5.2. Ce costuri sunt acoperite de cuponul valoric?

Cuponul valoric WiFi4EU este o plată forfetară menită să acopere numai costurile aferente echipamentelor și instalării punctelor de acces Wi-Fi care îndeplinesc cerințele definite în cererea de candidaturi și în anexa I la acordul de grant semnat cu municipalitățile selectate.

Echipamentele includ componentele necesare pentru instalarea rețelei WiFi4EU, cum ar fi dispozitivele de alimentare cu energie electrică [de exemplu, adaptorul de tip Power over Ethernet (PoE), adaptorul electric, comutatorul de tip PoE] sau echipamentele de conectare la internet (de exemplu, routere, conexiuni prin microunde, comutatoare, firewall-uri). Cu toate acestea, principalul obiectiv al cuponului valoric trebuie să fie instalarea punctelor de acces și este necesar să se respecte numărul minim obligatoriu de puncte de acces care trebuie instalate (a se vedea, de asemenea, întrebarea 9.2).

Municipalitățile vor plăti costurile aferente conectivității (abonamentul la internet), precum și costurile de întreținere și operare a echipamentelor timp de cel puțin trei (3) ani.

A se vedea, de asemenea, secțiunea 6 de mai jos pentru detalii specifice privind plățile.

5.3. Ce costuri nu sunt acoperite de cuponul valoric?

Cuponul valoric nu acoperă costul echipamentelor de extindere a conectivității backhaul de la o altă locație la locația WiFi4EU (de exemplu, conexiunile prin microunde). În mod similar, routerul de conectare la internet face parte, de regulă, din conexiunea la internet și este responsabilitatea municipalității să încheie un contract de acces la internet și să întrețină routerul timp de trei ani. Prin urmare, nici routerul nu este acoperit de cuponul valoric. Conectivitatea backhaul ar trebui să fie disponibilă în locul unde se instalează rețeaua WiFi4EU sau ar trebui să fie asigurată prin alte mijloace.

5.4. Bugetul proiectului poate fi mai mare decât cuantumul cuponului valoric? Și anume, este posibil să se conecteze mai multe centre ale vieții publice locale?

Municipalitățile pot utiliza cuponul valoric WiFi4EU pentru a finanța parțial un proiect cu o valoare mai mare; prin urmare, orice costuri aferente echipamentelor și instalării care depășesc cuantumul cuponului valoric țin de contractul încheiat între furnizor și municipalitate.

De exemplu, este posibil să se conecteze mai multe centre ale vieții publice locale la o singură rețea (un singur portal captiv) sau la mai multe rețele (portaluri captive diferite). Cu toate acestea, în cazul în care costurile aferente echipamentelor și instalării depășesc cuantumul cuponului valoric, costurile suplimentare trebuie plătite de municipalități sau din alte surse de finanțare naționale/regionale.

5.5. Rețelele Wi-Fi publice existente se vor putea alătura inițiativei WiFi4EU?

Rețelele Wi-Fi publice existente se vor putea alătura inițiativei WiFi4EU, sub rezerva respectării condițiilor și a specificațiilor tehnice prevăzute în anexa I la acordul de grant, pentru a nu afecta principalele caracteristici ale inițiativei WiFi4EU, de exemplu faptul că accesul trebuie să fie gratuit, fără condiții discriminatorii și să respecte cerințele de branding.

Rețelele existente se vor putea alătura inițiativei WiFi4EU și fără să utilizeze cupoane valorice. Depunem eforturi pentru a oferi soluții adecvate diferitelor situații care ar putea să apară.

5.6. Ce viteză ar trebui să asigure rețelele WiFi4EU?

Rețelele Wi-Fi ar trebui să poată asigura utilizatorilor servicii de înaltă calitate. Municipalitățile ar trebui să se aboneze la serviciile pentru public care asigură cea mai mare viteză de descărcare din zonă și, în orice caz, minimum 30 Mbps. Viteza rețelei backhaul ar trebui să fie, de asemenea, cel puțin echivalentă cu cea pe care municipalitatea o utilizează pentru propriile nevoi interne. Pentru informații suplimentare despre cerințele tehnice ale inițiativei WiFi4EU, a se vedea secțiunea 6.2 din cererea de candidaturi și acordul de grant (în special anexa I la acesta).

5.7. Ce se întâmplă dacă nu se poate garanta o viteză de descărcare de 30 Mbps?

În conformitate cu articolul I.3 din anexa I la acordul de grant, municipalitatea trebuie să se aboneze la serviciile de acces la internet pentru public care oferă cea mai mare viteză de descărcare din zonă și să se asigure că această viteză de backhaul este cel puțin echivalentă cu cea utilizată (dacă este cazul) pentru propriile nevoi de conectivitate și, în orice caz, de cel puțin 30 Mbps. Prin urmare, această cerință nu se referă la fiecare utilizator, ci la conexiunea de internet backhaul. Conectivitatea backhaul cu o viteză de 30 Mbps ar trebui să fie atinsă cel târziu după 18 luni de la semnarea acordului de grant. Se acceptă diminuări temporare ale vitezei din cauza unor circumstanțe neașteptate, dar aceste diminuări vor fi monitorizate și raportate în mod sistematic. Diminuarea vitezei nu ar trebui să fie consecința unei viteze reduse în rețeaua de backhaul. Obiectivul urmărit este acela de a beneficia de o conexiune Wi-Fi care este nu numai gratuită, ci și rapidă și eficientă.

5.8. Ce înseamnă „acces gratuit”?

Astfel cum se prevede în considerentul 4 din Regulamentul (UE) 2017/1953 (a se vedea https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), serviciul furnizat de punctele de acces WiFi4EU trebuie să fie gratuit, și anume pus la dispoziție „fără o remunerație corespunzătoare, fie prin plată directă, fie prin alt tip de remunerare, precum publicitatea sau furnizarea de date cu caracter personal în scopuri comerciale”, în primii trei (3) ani de funcționare.

Orice publicitate pe portalul captiv (și anume pagina web a municipalității care se afișează utilizatorilor nou-conectați) ce constituie o sursă de venit pentru municipalitate sau obligația utilizatorilor finali de a cumpăra un produs sau serviciu de acces la rețea nu ar îndeplini cerința de acces „gratuit” în sensul regulamentului menționat.

5.9. Care este perioada de valabilitate a cuponului valoric WiFi4EU?

Cuponul valoric WiFi4EU este valabil timp de 18 luni de la contrasemnarea acordului de grant, ceea ce înseamnă că, după ce acordul de grant a fost contrasemnat, municipalitățile selectate au la dispoziție 18 luni pentru a instala rețeaua WiFi4EU. După această perioadă cuponul valoric va expira, iar societățile care instalează rețele Wi-Fi nu vor mai putea să încaseze contravaloarea sa.

5.10. Există eventuale elemente de securitate aplicabile rețelelor WiFi4EU?

Unele elemente de securitate vor face parte din specificațiile tehnice ale echipamentelor și vor fi detaliate în acordul de grant, în special în anexa I la acesta. În ultimă instanță, municipalitățile vor fi responsabile cu gestionarea fiecărei rețele WiFi4EU la nivel local și, prin urmare, vor defini parametrii de securitate în conformitate cu legislația UE și cu cea națională.

În faza inițială, punctele publice de acces la WiFi4EU nu vor trebui să fie criptate. Cu toate acestea, în cea de a doua fază (care este planificată, cu titlu indicativ, să înceapă în 2019) se prevede crearea unei platforme comune de autentificare care va oferi elemente de securitate suplimentare pentru conectarea utilizatorilor finali, facilitând în același timp și roaming-ul continuu între punctele de acces la WiFi4EU din diferite zone.

6. PLATA

6.1. Cum poate fi încasat cuponul valoric, și anume care sunt etapele efectuării plății către societatea care instalează rețele Wi-Fi?

Pentru ca societatea care instalează rețele Wi-Fi să poată încasa cuponul valoric de 15 000 EUR de la Comisia Europeană, respectiva societate trebuie:

 1. să fie înregistrată pe portalul WiFi4EU;
 2. să fie desemnată pe portal de o municipalitate ca furnizor al său;
 3. să indice pe portalul WiFi4EU coordonatele contului său bancar confirmate de Comisie;
 4. să transmită un raport privind instalarea (în conformitate cu articolul 4 din acordul de grant), care trebuie aprobat ulterior atât de municipalitate, cât și de Comisie, pe portalul WiFi4EU.

NOTĂ: Deși societățile care instalează rețele Wi-Fi se pot înregistra pe portal, funcționalitatea care permite unei municipalități să declare pe portal societatea de instalare selectată nu va fi disponibilă până la sfârșitul lunii martie, deoarece este în curs de dezvoltare. Această etapă a procesului nu ar trebui însă să împiedice municipalitățile și societățile de instalare selectate să încheie acorduri și să instaleze punctele de acces. Cu alte cuvinte, o municipalitate poate să demareze instalarea și să declare ulterior pe portal societatea de instalare selectată, și anume după ce această funcționalitate va fi disponibilă.

6.2. Cuponul valoric acoperă taxa pe valoarea adăugată (TVA)?

Cuponul valoric este o sumă forfetară menită să acopere toate costurile aferente echipamentelor și instalării acestora.

6.3. Ce se întâmplă în cazul în care costul instalării depășește 15 000 EUR?

În temeiul articolului 4 din cererea de candidaturi WiFi4EU-2018-1, cuantumul fiecărui cupon valoric care urmează să fie alocat este de 15 000 EUR, sub forma unei sume forfetare. Orice sold restant nu poate fi acoperit de cuponul valoric.

6.4. Este posibil ca o municipalitate să însărcineze mai mulți terți să instaleze rețeaua și, prin urmare, să solicite împărțirea cuantumului cuponului valoric între mai multe societăți care instalează rețele Wi-Fi?

Cupoanele valorice WiFi4EU acoperă numai achiziționarea de echipamente pentru punctele de acces Wi-Fi și instalarea rețelei. Cuantumul cuponului valoric nu poate fi plătit decât unei singure societăți care instalează rețele Wi-Fi, identificată de municipalitate în acest scop pe portal. Vă atragem atenția că societatea care instalează rețele Wi-Fi selectată poate să externalizeze sau să delege unele sarcini către alte întreprinderi. În acest caz, este responsabilitatea municipalității să ia măsurile necesare, ținând seama de faptul că plata se va efectua numai către societatea de instalare selectată inițial.

7. PORTALUL WIFI4EU

7.1. Nu mă pot conecta la portalul WiFi4EU. Ce trebuie să fac?

Dacă o persoană nu mai are acces la portalul WiFi4EU (și anume, nu mai are acces la datele de autentificare EU Login), municipalitățile ar trebui să completeze formularul online specific pentru a-și actualiza informațiile pe portal. Formularul este disponibil în toate limbile UE: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Urmați instrucțiunile furnizate și precizați modificările/informațiile relevante în formularul referitor la municipalitate.

8. PROTECȚIA DATELOR

8.1. Cum sunt protejate datele mele cu caracter personal?

Portalul WiFi4EU, în conformitate cu legislația UE aplicabilă [în special cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001], colectează numai datele cu caracter personal necesare pentru participarea la inițiativa WiFi4EU și pentru gestionarea acesteia de către Comisia Europeană (sau INEA). Datele nu vor fi păstrate, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare în scopuri de control și audit.

De asemenea, Comisia Europeană (sau INEA) poate pune o parte dintre aceste date, pe baza principiului necesității de a cunoaște, la dispoziția altor instituții și organisme ale UE, a statelor membre (inclusiv a autorităților regionale sau locale) sau a altor servicii responsabile cu efectuarea de controale sau inspecții în conformitate cu legislația europeană (Curtea de Conturi Europeană, OLAF, Ombudsmanul etc.).

Pentru mai multe detalii, a se vedea declarația de confidențialitate WiFi4EU, publicată pe pagina principală a portalului WiFi4EU.

Vă atragem atenția că, în prima etapă, înregistrarea și autentificarea utilizatorilor în rețeaua WiFi4EU și, prin urmare, orice eventuală colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal vor ține de responsabilitatea fiecărei municipalități și a furnizorului de servicii de internet cu care respectiva municipalitate a încheiat un contract. În această fază, fiecare punct de acces WiFi4EU va trebui să respecte declarația de confidențialitate, precum și legislația națională și legislația UE aplicabilă, în special Regulamentul (CE) 45/2001.

Într-o a doua fază (programată, cu titlu provizoriu, să înceapă în 2019), va exista o singură platformă de autentificare, care le va permite utilizatorilor să se înregistreze o singură dată și să utilizeze toate punctele de acces WiFi4EU, fără să fie nevoiți să își introducă din nou datele de identificare atunci când trec de la un punct de acces WiFi4EU la altul.

9. ÎNTREBĂRI TEHNICE

9.1. Ce este „numele domeniului”, definit la articolul 4.1 din acordul de grant?

Numele domeniului este adresa de internet a portalului captiv al rețelei WiFi4EU (URL). Vă atragem atenția că acesta se referă la site-ul web pe care se găsește portalul captiv, și nu la site-ul web către care utilizatorul va fi redirecționat după conectare. Numele domeniului este ales de municipalitate.

9.2. Puncte de acces

9.2.1 Care sunt cerințele tehnice pentru punctele de acces WiFi4EU?

Specificațiile tehnice ale echipamentelor sunt prezentate în detaliu în secțiunea 6.2.2 din cererea de candidaturi, precum și la articolul I.2 din anexa I la acordul de grant semnat de municipalități și Comisie.

Municipalitatea trebuie să se asigure că fiecare punct de acces:

 • este compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4Ghz – 5Ghz);
 • are un ciclu de suport de peste 5 ani;
 • are un timp mediu de funcționare între defecțiuni (mean time between failures, MTBF) de cel puțin 5 ani;
 • are un punct de gestionare unic specific și centralizat pentru toate punctele de acces ale fiecărei rețele WiFi4EU;
 • este compatibil cu IEEE 802.1x;
 • este conform cu IEEE 802.11ac Wave I;
 • este compatibil cu IEEE 802.11r;
 • este compatibil cu IEEE 802.11k;
 • este compatibil cu IEEE 802.11v;
 •  este capabil să gestioneze simultan cel puțin 50 de utilizatori, fără degradarea performanțelor;
 • are o capacitate MIMO de cel puțin 2x2;
 • este conform cu Hotspot 2.0 (programul de certificare al Passpoint Wi-Fi Alliance).

9.2.2 Care este numărul minim de puncte de acces interioare și exterioare care trebuie instalate?

Numărul minim de puncte de acces, astfel cum se prevede și în secțiunea 6.2.2 din cererea de candidaturi și la articolul I.2 din anexa I la acordul de grant, este următorul:

Număr minim de puncte de acces exterioare

Număr minim de puncte de acces interioare

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3 Este posibil să se reducă numărul minim de puncte de acces (cu reducerea în consecință a cuantumului cuponului valoric)?

Nu, nu este posibil. Numărul de puncte de acces este stabilit la articolul I.2 din anexa I la acordul de grant. O derogare în acest sens nu este posibilă, deoarece schema nu este concepută să permită finanțarea parțială sau îndeplinirea parțială a condițiilor. Punctele de acces pot acoperi însă mai multe zone, chiar dacă nu sunt apropiate din punct de vedere fizic sau nu sunt interconectate. În plus, se pot instala mai multe puncte de acces într-o anumită locație (de exemplu, pentru o mai bună recepție a semnalului Wi-Fi).

9.2.4 Este posibil să se împartă numărul minim de puncte de acces între diferite rețele?

Dacă punctele de acces sunt amplasate în locații diferite (de exemplu, în piața principală a orașului și într-o bibliotecă) și sunt conectate la același portal captiv, se va considera că aceste puncte de acces formează o singură rețea WiFi4EU.

Dacă numărul de puncte de acces este împărțit și fiecare grup este conectat la un alt portal captiv (dacă intenția este de a avea portaluri captive diferite, de exemplu, unul pentru un muzeu și altul pentru o bibliotecă), se va considera că aceste puncte de acces formează rețele WiFi4EU diferite.
Vă rugăm să rețineți că, dacă se optează pentru crearea de rețele/portaluri captive diferite, trebuie să se asigure și întreținerea acestora, ceea ce ar putea avea drept consecință majorarea costurilor aferente resurselor și operării.

9.2.5 Pot exista mai multe puncte de acces în fiecare locație?

Da. Acordul de grant nu prevede nicio restricție cu privire la distribuția punctelor de acces. Aceasta este decisă de municipalități, ținând seama de cel mai bun mod în care punctele de acces pot satisface nevoile utilizatorilor.

9.2.6 Modernizarea punctelor de acces existente este acoperită de cuponul valoric WiFi4EU?

Da, cuponul valoric WiFi4EU poate fi utilizat pentru a finanța modernizarea unei rețele Wi-Fi publice existente, dacă după modernizare aceasta îndeplinește condițiile prevăzute în cererea de candidaturi.

9.3. SSID

9.3.1 Cum se creează numele (SSID-ul) rețelei?

SSID-ul rețelei WiFi4EU trebuie să respecte anexa I la acordul de grant. Numele rețelei WiFi4EU este numele pe care municipalitatea a decis să îl atribuie rețelei WiFi4EU (de exemplu, „Primărie”) pentru a o identifica atunci când comunică cu INEA și pentru a o diferenția de alte rețele.

9.3.2 Se poate folosi un alt SSID decât WiFi4EU?

În plus față de SSID-ul standard „WiFi4EU” (care denumește o rețea deschisă și un portal captiv), este posibil să se difuzeze și:

- un SSID pentru uzul intern al municipalității, de exemplu, pentru personalul serviciilor administrative ale primăriei sau cel al bibliotecii publice sau pentru un proiect de oraș inteligent

și/sau

- un SSID pentru a furniza un serviciu de autentificare securizată a utilizatorilor WiFi4EU în prima fază a punerii în aplicare a inițiativei WiFi4EU (de exemplu, „WiFi4EU – Secure”).

Vă atragem atenția că în faza II a punerii în aplicare a inițiativei WiFi4EU se va institui un serviciu comun de autentificare securizată, care va fi utilizat de toate rețelele WiFi4EU din Europa (a se vedea, de asemenea, întrebarea 9.4). Prin urmare, dacă în prima fază s-a creat un SSID local care furnizează servicii de autentificare securizată (ca în cazul de mai sus), acesta poate fi eliminat în faza II sau poate fi difuzat în continuare în paralel.

În orice caz, niciunul dintre SSID-urile suplimentare difuzate nu ar trebui să afecteze calitatea serviciilor oferite publicului larg. Municipalitatea ar trebui, de asemenea, să diferențieze în mod corespunzător numele acestor SSID-uri de SSID-ul WiFi4EU deschis.

Pentru mai multe detalii, a se vedea articolul I.5 din anexa I la acordul de grant.

9.4. Cine este responsabil cu autentificarea utilizatorului?

În faza I a inițiativei, autentificarea, autorizarea și contabilizarea utilizatorilor țin de responsabilitatea municipalităților. În faza II, va exista un singur sistem de autentificare la nivelul UE, în raport cu care municipalitățile vor trebui să își reconfigureze rețelele, astfel încât să se conecteze la acesta. Autorizarea și contabilizarea utilizatorilor vor ține în continuare de responsabilitatea municipalităților. Pentru mai multe detalii cu privire la aceste două faze, a se vedea anexa I la acordul de grant.

9.5. Este necesară certificarea „Passpoint”?

Astfel cum se prevede în anexa I la acordul de grant, pentru ca echipamentele WiFi4EU care se instalează să beneficieze de un cupon valoric WiFi4EU, trebuie furnizat un hotspot 2.0. Programul de certificare „Passpoint” este necesar pentru a asigura interoperabilitatea echipamentelor nu numai cu alți producători, ci și cu serviciul de autentificare unic pe care Comisia îl va pune la dispoziție ulterior, în faza II a punerii în aplicare a inițiativei WiFi4EU.

9.6. Există o listă de echipamente care îndeplinesc cerințele Wifi4EU?

Da, există o listă de dispozitive certificate Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®, și anume:

9.7. Inițiativa WiFi4EU operează un server pentru portalurile captive?

Articolul I.5.1 din anexa I la acordul de grant cuprinde cerințele pe care trebuie să le îndeplinească portalul captiv în faza I a instalării. Vă atragem atenția că, în această fază, nu există un server centralizat pentru portalurile captive. În faza II, găzduirea portalului captiv va fi centralizată, iar echipamentele ar trebui să fie reconfigurate în consecință. În această fază, Comisia va pune la dispoziție un serviciu securizat de autentificare unică, iar municipalitățile vor trebui să își reconfigureze rețelele astfel încât să se conecteze la acesta. Portalul captiv va ține însă în continuare de responsabilitatea fiecărei municipalități. A se vedea, de asemenea, întrebarea 9.4.

9.8. Care este termenul pentru selectarea societății de instalare?

Municipalitățile au la dispoziție 18 luni pentru a pune în aplicare proiectul în conformitate cu acordul de grant. Vă atragem atenția că, pe durata acestei perioade de punere în aplicare de 18 luni, nu este prevăzut vreun termen pentru selectarea societății de instalare. Cu toate acestea, se recomandă ca municipalitățile să facă selecția cât mai curând posibil, pentru a respecta termenul final de punere în aplicare.

10. ALTELE

10.1. Ce este Comunitatea WiFi4EU? Cum pot participa?

Comunitatea WiFi4EU este un forum interactiv care servește ca punct de contact direct și central între părțile interesate (și anume, municipalități și societăți care instalează rețele Wi-Fi) pentru schimbul de informații cu privire la inițiativa WiFi4EU.

Prin intermediul blogurilor, al discuțiilor moderate și al schimbului de știri și de informații, comunitatea își propune să promoveze dialogul și să permită participanților să facă schimb de bune practici și de experiență, precum și să extindă sfera generală a comunicării privind WiFi4EU.

Sunteți invitați să vă alăturați comunității și să vă implicați: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Care vor fi consecințele Brexitului pentru solicitanții britanici?

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că toate criteriile de eligibilitate prezentate în cererea de candidaturi trebuie respectate și după data depunerii candidaturii, și anume în cursul procedurilor de evaluare, selecție și acordare, precum și pe întreaga durată a grantului. Dacă Regatul Unit se retrage din UE în perioada de derulare a grantului fără a încheia cu UE un acord care să asigure în mod expres faptul că solicitanții britanici continuă să fie eligibili, modificarea situației juridice a municipalității va avea drept consecință faptul că solicitanții britanici nu mai sunt eligibili pentru a beneficia de cuponul valoric WiFi4EU. În plus, municipalitățile britanice cărora li s-a acordat un cupon valoric înainte de 29 martie 2019 nu vor mai primi finanțare din partea UE (cu excepția cazului în care au instalat rețeaua WiFi4EU înainte de această dată, continuând, dacă este posibil, să participe la proiect) sau vor fi obligate să părăsească proiectul în temeiul articolului II.16.3.1 litera (a) (modificarea situației juridice a beneficiarului) din acordul de grant.

#Wifi4EU on Twitter