Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Gyakran feltett kérdések

1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

1.1. Mi a WiFi4EU kezdeményezés általános célja?

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban és az egészségügyi központokban Európa-szerte ingyenes, kiváló minőségű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. Az Európai Bizottság által a kezdeményezés keretében finanszírozott utalványokkal a települések támogatást kapnak ahhoz, hogy wifi-telepítő vállalkozások szolgáltatásait igénybe véve wifi-hotspotokat építsenek ki a közösségi élet fent említett színterein.

1.2. Ki vehet részt a WiFi4EU kezdeményezésben?

A WiFi4EU kezdeményezést az uniós tagállamok, valamint az EGT-országok közül Norvégia és Izland közintézményei vehetik igénybe. A kezdeményezésben csak települések (vagy azokkal egyenértékű helyi önkormányzatok) vagy települések által létrehozott társulások vehetnek részt. A tagállamok elfogadták a részvételre jogosult jogalanyok listáját, amely a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call

Minden település csupán egy utalványt használhat fel a WiFi4EU kezdeményezés teljes időtartama alatt. Ezért azok a települések, amelyek egy korábbi WiFi4EU-pályázat keretében már kaptak utalványt, nem jelentkezhetnek erre a pályázati felhívásra; azok a települések viszont, amelyek korábban nem jártak sikerrel, e pályázati felhívás alkalmával újra próbálkozhatnak.

1.3. Mekkora összegű a WiFi4EU-utalvány?

Az odaítélhető utalványok összege minden esetben 15 000 EUR.

2. REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció lépésről lépésre

2.1. Mely települések és települések által létrehozott társulások regisztrálhatnak? Hogyan és mikor regisztrálhatunk?

A WiFi4EU kezdeményezésben való részvételhez a fent említett listán (1.2. kérdés) szereplő valamennyi jogosult településnek (vagy települések által létrehozott társulásnak) először ki kell töltenie a regisztrációhoz szükséges adatokat a WiFi4EU portálon (https://www.wifi4eu.eu/#/home). A regisztráció bármikor és bármely uniós tagállam nyelvén elvégezhető.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz a település EU Login bejelentkezési adatait kell használni. (Az EU Login létrehozásával kapcsolatban további információk az alábbi honlapon találhatók: http://europa.eu/!Uv63Cx).

A regisztráció megkezdéséhez keresse fel a WiFi4EU portál honlapját. Ezután válassza ki települését a legördülő listáról. Adja meg a településsel kapcsolatos szükséges információkat (ideértve az országot, a bejegyzendő szervezet típusát (település vagy társulás) és címét).

Kérjük, adja meg a polgármester/a települési önkormányzat vezetője/törvényes képviselő, azaz a támogatási megállapodás aláírására jogosult személy kapcsolattartási adatait. Figyelem! Javasoljuk, hogy a támogatási megállapodás aláírása esetében ez a személy CSAK a települési önkormányzat vezetője/a polgármester legyen, és ne a település valamely jogi képviselője. Amennyiben a polgármester vagy a települési önkormányzat vezetője mégis egy másik személyt (azaz „felhatalmazott személyt”) kíván kijelölni a támogatási megállapodás aláírására, a regisztráció során e „felhatalmazott személy” kapcsolattartási adatait is meg kell adni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a portálhoz való hozzáférés mindig ahhoz a személyhez kapcsolódik – ideértve e-mail-címét is –, aki a regisztráció során az EU Logint létrehozta, és így a portálon „kapcsolattartó személyként” van megadva. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy ha pályázatában „felhatalmazott személyt” is fel kíván tüntetni, a támogatási megállapodás aláírásának megkönnyítése érdekében e személy egyezzen meg a „kapcsolattartó személlyel” (ideértve a megadott e-mail-címet) is.

„A települések által létrehozott társulások” a regisztrációk egyszerűbb kezelése érdekében több települést is regisztrálhatnak. Ugyanakkor a társulásoknak a regisztrációban szereplő településekre külön-külön kell online benyújtaniuk végső pályázatukat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a települések által létrehozott társulások nem kaphatnak utalványt; az utalványok kedvezményezettjei az egyes települések lesznek.

Minden esetben csak a regisztrált település nevét hozzák nyilvánosságra. (Lásd az adatvédelemről szóló 8. kérdést).

A településeknek regisztrációjukhoz (vagy pályázatukhoz) nem kell műszaki projektet vagy dokumentációt csatolniuk a kiépítendő wifi-hálózatról, és a projektköltségek (pl. a wifi-telepítő vállalkozásoktól származó becslések) előzetes értékelésére sincs szükség.

2.2. Wifi-telepítő vállalkozás vagyunk. Hogyan és mikor regisztrálhatunk?

Ösztönözzük a wifi-telepítő vállalkozásokat, hogy vegyenek részt a WiFi4EU kezdeményezésben. A WiFi4EU portálján elérhető a regisztrált wifi-telepítő vállalkozások listája. E listát megtekinthetik azok a települések is, amelyek utalványban részesültek, és a környékükön wifi-telepítő vállalkozást keresnek az érintett szolgáltatások ellátására.

A Wifi-telepítő vállalkozásoknak részvételi szándékuk kifejezése céljából regisztrálniuk kell a WiFi4EU portálon. A regisztráció megkezdéséhez keresse fel a WiFi4EU portál honlapját. Adja meg a vállalkozás működési országát (országait) és régióját (régióit), valamint a vállalkozás elérhetőségét és bankszámlaadatait.

Kérjük, hogy cégét csak EGYSZER regisztrálja a portálon. Ha nem tud hozzáférni a regisztrációjához vagy nem tudja azt módosítani, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a következő címen.

Wifi-telepítő vállalkozások bármikor regisztrálhatnak a WiFi4EU portálon. Mindenképpen regisztrálva kell lenniük azonban akkor, ha egy kiválasztott település szerződést kötött velük WiFi4EU-hálózatának kiépítésére. Erre azért van szükség, hogy a projekt végrehajtása után benyújthassák a hálózat létrehozásával kapcsolatban előírt információkat.

2.3. Hogyan szerkeszthetem/frissíthetem a portálon a település regisztrációs adatait?

Az önkormányzatok bármikor módosíthatják a portálon nyilvántartásba vett saját adataik csaknem mindegyikét, kivéve azon rövid időszak alatt, amíg a pályázat nyitva áll, valamint a nyertes települések esetében a támogatási megállapodás települések általi aláírása és INEA általi ellenjegyzése közötti időszakban. Ilyen módosítás lehet például a polgármester/települési önkormányzati vezető/törvényes képviselő nevének és/vagy e-mail-címének a helyhatósági választásokat vagy a szervezeten belüli belső változásokat követő frissítése, illetve a kapcsolattartó nevét és/vagy címét, az igazoló dokumentumokat stb. érintő módosítások.

Az egyetlen, az önkormányzat által közvetlenül nem szerkeszthető/frissíthető adat annak a személynek az e-mail-címe, aki az önkormányzatot eredetileg regisztrálta a portálon, mivel az a kapcsolattartó EU Loginjához van kötve. Felkérhetik viszont az INEA-t arra, hogy frissítse/módosítsa a kapcsolattartó e-mail-címét. Ehhez:

 1. küldjenek e-mailt az INEA-CEF-WIFI4EU(kukac)ec.europa.eu e-mail-címre a tárgysorban a következők feltüntetésével „CONTACT PERSON UPDATE”
 2. adják meg az alábbi információkat:
 • település
 • ország
 • a WiFi4EU portálon jelenleg feltüntetett kapcsolattartó e-mail-címe
 • az új kapcsolattartó e-mail-címe. (felhívjuk figyelmét arra, hogy az új kapcsolattartónak először regisztrálnia kell az EU Login rendszerben. Az EU Login létrehozásával kapcsolatban további információk az alábbi honlapon találhatók: http://europa.eu/!Uv63Cx).

A fenti kérés elküldésével az önkormányzat megerősít, hogy az e-mailben szereplő információk megfelelnek a valóságnak, és a WiFi4EU-val kapcsolatos levelezésben/szükség szerint nyomonkövetésben azokat fogja használni.

Az INEA az Önök kérésére elvégzi a szükséges módosításokat, és azok véglegesítését követően azonnal tájékoztatja Önöket.

3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázat Benyújtása lépésről lépésre

3.1. Egy települést képviselünk. Hogyan és mikor jelentkezhetünk?

A WiFi4EU felhívásra való jelentkezéshez a településeknek először egy érvényes EU Login-fiókkal regisztrálniuk kell a WiFi4EU portálon. Ezt bármikor megtehetik a regisztrációs űrlap kitöltésével és a szükséges igazoló dokumentumok feltöltésével (lásd a 3.2. kérdést).

A pályázati felhívás közzétételét követően a települések a portál „Saját pályázat” oldalán található „Utalvány megpályázása” gombra kattintva jelentkezhetnek.

3.2. Milyen dokumentumokra van szükség a pályázathoz?

A pályázathoz a településeknek először ki kell egészíteniük regisztrációjukat azzal, hogy feltöltik a WiFi4EU-portálra az alábbi két igazoló dokumentumot:

1. a kitöltött „pályázati részvétel jóváhagyása” elnevezésű űrlap, valamint a törvényes képviselő/a polgármester/az önkormányzat-vezető útlevelének vagy személyi igazolványának másolata,

2. a törvényes képviselő kinevezési okiratának másolata vagy egy olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a település törvényes képviselője (a polgármester/az önkormányzat vezetője) jogosult képviselni a települést.

Amennyiben a törvényes képviselő a nevében eljáró személyt kíván megbízni a támogatási megállapodás aláírásával, legkésőbb a támogatási megállapodás aláírása előtt az alábbi két további dokumentumot is be kell nyújtani:

– felhatalmazás, a törvényes képviselő (a polgármester/az önkormányzat vezetője) és a támogatási megállapodás aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátva,

– a felhatalmazott személy útlevelének/személyazonosító igazolványának másolata

A „pályázati részvétel jóváhagyása” és a „felhatalmazás” űrlapok az összes tagállam nyelvén elérhetők a WiFi4EU portál „Saját pályázatom” oldalán.

Az összes igazoló dokumentumot külön fájlként kell feltölteni a WIFI4EU portál „Saját pályázatom” oldalán megfelelő formátumban (.pdf, .png vagy .jpg).

3.3. Elkezdhetjük-e már most kiépíteni wifi-hálózatunkat azzal, hogy ha megkapjuk az utalványt, utólag beváltjuk?

Az EU költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet (ld. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) alapján már befejezett fellépésekre visszamenőlegesen nem lehet támogatást odaítélni. Azaz egy, a támogatási megállapodás aláírása előtt már teljes mértékben végrehajtott és átadott telepítésre nem adható utalványt.

4. KIVÁLASZTÁS ÉS ODAÍTÉLÉS

Kiválasztás És Odaítélés lépésről lépésre

4.1. Hogyan választják ki az utalvány kedvezményezettjeit?

A települések kiválasztása a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik jelentkezésük benyújtásának napja és ideje alapján (azaz a portálon található „jelentkezés” gomb megnyomásának időpontja és NEM regisztrációjuk napja és időpontja alapján). A 2020-1 pályázati felhívásban országonként legalább 15 utalvány kerül odaítélésre, feltéve, hogy az érintett országokból elegendő számú pályázat érkezik. Az országonként odaítélhető utalványok számát illetően nem lesz maximális költségvetési korlátozás (további információkért lásd a felhívás szövegének 7. szakaszát).

4.2. Nem tudom aláírni a támogatási megállapodást. Mit tegyek?

Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a portálon történt regisztráció körülményei miatt nem lehet aláírni a támogatási megállapodást.

Például előfordulhat, hogy a támogatási megállapodást azért nem lehet aláírni, mert a polgármesternek/a települési önkormányzat vezetőjének/törvényes képviselőnek az e-mail-címe megegyezik a kapcsolattartó e-mail-címével. Ez a legegyszerűbben úgy oldható meg, hogy az önkormányzat módosítja a polgármester e-mail-címét (lásd a fenti 2.3. kérdést). További megoldási lehetőség, hogy az önkormányzat engedélyezi a kapcsolattartó számára a támogatási megállapodás aláírását.

Konkrét informatikai/technikai jellegű problémákkal, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, és – adott esetben képernyőképek segítségével – fejtse ki a problémát.

4.3. Hogy működik a várólista?

Ha egy pályázati felhívás keretében további finanszírozási források válnak elérhetővé, és amennyiben egy település szerepel az adott felhívás érvényes tartaléklistáján, a település felkérést kaphat az INEA-tól támogatási megállapodás aláírására.

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy ha egy pályázó kiesik a fő listáról, helyette a várólistáról választanak ki másik pályázót egyrészt a pályázatok beérkezési sorrendjét, másrészt a területi egyensúlyt figyelembe véve, a felhívás szövegében rögzített kiválasztási szempontok (7. szakasz) alapján.

Ha bizottsági határozat születik arról, hogy további források váltak elérhetővé és lehetőség nyílik támogatási megállapodás aláírására, a határozat elfogadásától számított 60 napon belül a várólistán szereplő valamennyi pályázót e-mailben értesítik.

Fontos megjegyezni azt is, hogy azok a pályázók, akik szerepeltek egy korábbi pályázati felhívás várólistáján, de nem jutottak utalványhoz, részt vehetnek ezen a pályázati felhíváson.

5. KIÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

Kiépítés És Üzemeltetés lépésről lépésre

(konkrét műszaki kérdésekkel kapcsolatban lásd még a 9. szakaszt)

5.1. Településünk utalványt kapott, és a támogatási megállapodást az önkormányzat és az Európai Bizottság (INEA) is aláírta. Mi a következő lépés?

A településnek biztosítania kell, hogy a telepítés befejeződjön, és a telepített hálózat a támogatási megállapodás ellenjegyzésétől számított 18 hónapon belül működésbe lépjen.

Először is a településnek ki kell választania egy wifi-telepítő vállalkozást a munka elvégzésére. (Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kiválasztott wifi-telepítő vállalkozásnak ugyancsak regisztrálnia kell a portálon – lásd a 2.2. kérdést.) 

Minden település maga választhatja ki azt a wifi-telepítő vállalkozást, amellyel a vezeték nélküli berendezések telepítésére szerződést köt. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Bizottság/INEA nem avatkozik bele a település és a wifi-telepítő vállalkozás szerződéses viszonyába.

A települések kijelölik a közösségi élet azon főbb színtereit, ahol WiFi4EU-hotspotokat kívánnak létesíteni. A wifi-hotspotok létesítése olyan területeken támogatható, ahol még nem létezik hasonló ingyenes wifi-szolgáltatás.

A települési önkormányzatok felelőssége az internet-előfizetés finanszírozása és a berendezések karbantartása a célból, hogy a hálózat telepítése után legalább három (3) évig ingyenes és kiváló minőségű wifi-kapcsolat álljon a lakosok és az odalátogatók rendelkezésére.

A településeknek ezenkívül a WiFi4EU internetcsatlakozást kínáló nyilvános helyeken egyértelműen fel kell tüntetniük a WiFi4EU vizuális azonosítóját. A vizuális azonosítóra vonatkozó szabályokkal, valamint a WiFi4EU emblémával/logóval kapcsolatos további információk az INEA WiFi4EU weboldalán érhetők el: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

A kezdeményezés konkrét műszaki követelményeivel kapcsolatos további információkat lásd a pályázati felhívás 6.2. szakaszában.

5.2. Mit hivatott fedezni az utalvány?

A WiFi4EU-utalvány átalányösszegű kifizetés, és csak a pályázati felhívás szövegében és a kiválasztott településekkel aláírt támogatási megállapodás I. mellékletében meghatározott követelményeket teljesítő wifi-hotspotok berendezéseinek és telepítésének költségeit fedezi.

A berendezések magukban foglalják a WiFi4EU-hálózat kiépítéséhez szükséges elemeket, például az energiaellátó berendezéseket (pl. Power over Ethernet (PoE) adaptert, hálózati adaptert, PoE-kapcsolót) vagy az internetkapcsolathoz szükséges berendezéseket (pl. routereket, elosztókat, tűzfalakat). Az utalvány fő céljának azonban a csatlakozási pontoknak kell lenniük, és tiszteletben kell tartani a telepítendő hozzáférési pontok előírt minimális számát (lásd még a 9.2. kérdést).

Az internetkapcsolat (internet-előfizetés), valamint a berendezések karbantartásának és legalább három (3) évig tartó üzemeltetésének költségeit a települések viselik.

A kifizetésekre vonatkozó részleteket lásd még alább a 6. pontban.

5.3. Mit nem hivatott fedezni az utalvány?

Az utalvány nem fedezi az olyan berendezések költségeit, amelyek célja, hogy a felhordó hálózathoz való hozzáférést más területről kiterjessze a WiFi4EU-hálózat helyszínére. A telepítés helyén már léteznie kell internetkapcsolatnak, és annak három éves karbantartásáért a települési önkormányzat felelős.

5.4. Kiterjedhet-e a projekt többre is annál, mint amit az utalvány finanszíroz? Azaz van-e lehetőség a helyi közélet több központjának csatlakoztatására?

Az önkormányzatok a WiFi4EU-utalványt nagyobb értékű projekt részleges finanszírozásához is felhasználhatják; ezért a berendezés és telepítés költségének az utalvány értékét meghaladó része a szolgáltató és a település közötti szerződés tárgyát képezi.

A helyi közélet több központját egy hálózat keretében (egyetlen hitelesítő portálon keresztül) vagy több hálózat keretében (több különböző hitelesítő portálon keresztül) is össze lehet kapcsolni. Amennyiben azonban a berendezések és a telepítés költsége meghaladja az utalvány értékét, a fennmaradó költségeket a településnek kell finanszíroznia, vagy egyéb tagállami/regionális finanszírozási forrásból kell biztosítani.

5.5. Csatlakozhatnak-e a WiFi4EU kezdeményezéshez a már meglévő nyilvános wifi-hálózatok?

Jelenleg a már meglévő nyilvános wifi-hálózatok akkor csatlakozhatnak a WiFi4EU kezdeményezéshez, ha betartják a támogatási megállapodás I. mellékletében meghatározott feltételeket – így nem csorbulnak a WiFi4EU olyan alapvető jellemzői, mint például az ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes hozzáférés – és a márkahasználati követelményeket.

Már kiépített hálózatok utalvány felhasználása nélkül is csatlakozhatnak a WiFi4EU kezdeményezéshez. Arra törekszünk, hogy a különböző felmerülő helyzetekre testre szabott megoldásokat kínáljunk.

5.6. Mit jelent a WiFi4EU hálózatok által nyújtandó „legalább 30 Mbps letöltési sebesség”?

A WiFi4EU hálózatoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy magas színvonalú élményt biztosítsanak valamennyi felhasználónak. Ezért valamennyi nyertes településnek be kell tartania a támogatási megállapodás I.3. szakaszában feltüntetett feltételeket: „a kedvezményezettnek az adott terület piacán rendelkezésre álló leggyorsabbal egyenértékű, de legalább 30 Mbps letöltési sebességű internetkapcsolatra kell előfizetnie. A kedvezményezettnek biztosítania kell továbbá, hogy ez a felhordósebesség legalább egyenértékű legyen azzal, amit a kedvezményezett adott esetben a belső internetkapcsolat-igényei kielégítésére használ.”

A szerződéses követelménynek való megfelelés ellenőrzése érdekében a WiFi4EU végrehajtásának 2020-ra tervezett II. szakasza (lásd a 9.4. kérdést) a támogatási megállapodás mintájának I.3. cikke alapján lehetővé fogja tenni a WiFi4EU hozzáférési pontok esetében a szolgáltatási színvonalra vonatkozó követelmények figyelemmel kísérését. Minden egyes hálózat esetében a hozzáférési pontok (legalább 10) összesített sebességének legalább 30 Mbps-nek kell lennie. A településeket arra ösztönözzük, hogy a végfelhasználók érdekében, valamint az Európai Bizottság által meghatározott konnektivitási célokkal összhangban (az (EU) 2017/1953 rendelet (2) preambulumbekezdése – lásd: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=hu) a lehető legnagyobb sebességet biztosítsák.

5.7. Mi történik, ha nem garantálható a 30 Mbps letöltési sebesség?

A támogatási megállapodás I. melléklete I.3. cikkének értelmében a településnek az adott területen rendelkezésre álló leggyorsabbal egyenértékű, de legalább 30 Mbps letöltési sebességű internetkapcsolatra kell előfizetnie. Biztosítania kell továbbá, hogy ez a felhordósebesség legalább egyenértékű legyen azzal, amit a település adott esetben a belső internetkapcsolat-igényei kielégítésére használ. Ez a követelmény tehát a felhordó internetkapcsolatra értendő, nem felhasználónként. A 30 Mbit/s sebességű felhordó kapcsolatot a támogatási megállapodás ellenjegyzése után legkésőbb 18 hónappal kell elérni. Váratlan körülmények miatt bekövetkező átmeneti sebességromlás elfogadható, de azt szisztematikusan figyelemmel kell kísérni és be kell jelenteni. A sebességromlás nem lehet a csökkentett felhordósebesség következménye. A cél nem csupán az ingyenes wifi-csatlakozás, hanem a gyors és hatékony internetkapcsolat.

5.8. Mit értünk „ingyenes hozzáférés” alatt?

Az (EU) 2017/1953 rendelet (4) preambulumbekezdésének megfelelően (ld. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) a WiFi4EU-hotspotok által nyújtott szolgáltatásnak ingyenesnek kell lennie, vagyis a működtetés első három (3) évében a szóban forgó szolgáltatás nyújtásának közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – például kereskedelmi reklám vagy a személyes adatok üzleti célú rendelkezésre bocsátása – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül kell történnie.

A fogadóportálon (azaz a település újonnan csatlakozott felhasználók előtt megjelenő honlapján) elhelyezett, az önkormányzat számára bevételforrást jelentő hirdetések, valamint a végső felhasználók azon kötelezettsége esetén, hogy a hálózathoz való hozzáférés érdekében terméket vagy szolgáltatást vásároljanak, a szolgáltatás a szóban forgó rendelet értelmében nem minősül „ingyenesnek”.

5.9. Meddig érvényes a WiFi4EU-utalvány?

A WiFi4EU-utalvány a támogatási megállapodás ellenjegyzésének időpontjától számított 18 hónapig érvényes, azaz a támogatási megállapodás ellenjegyzését követően a kiválasztott településeknek 18 hónap áll rendelkezésükre a WiFi4EU-hálózat kiépítésére. Ezen időszakon után az utalvány lejár, és azt a wifi-telepítő vállalkozások a továbbiakban nem válthatják be.

5.10. Vannak-e a WiFi4EU-hálózatokra vonatkozó biztonsági elemek?

A berendezésre vonatkozó műszaki dokumentáció egyes biztonsági elemeit a támogatási megállapodás – különösen annak I. melléklete – fogja részletesen ismertetni. Végső soron a települések feladata lesz, hogy az egyes WiFi4EU-hálózatokat helyi szinten irányítsák, és – az uniós és nemzeti jognak megfelelően – meghatározzák a biztonsági beállításokat.

A kezdeti szakaszban nem lesz szükség a nyilvános WiFi4EU-hotspotok titkosítására. A második szakaszban (a tervek szerint 2019-től) egy közös hitelesítési platform létrehozásának köszönhetően a végfelhasználók csatlakozását további biztonsági elemekkel erősítik meg, megkönnyítve egyúttal a különböző területeken található WiFi4EU-hotspotok közötti zökkenőmentes barangolást.

6. KIFIZETÉS

Kifizetés lépésről lépésre

6.1. Hogyan váltható be az utalvány, azaz hogyan kerül sor a wifi-telepítő vállalkozások kifizetésére?

Ahhoz, hogy a wifi-telepítő vállalkozás beválthassa az Európai Bizottságtól kapott 15 000 euró összegű utalványt, teljesítenie kell az alábbi összes lépést a felsorolt sorrendben:

 1. a wifi-telepítő vállalkozásnak regisztrálva kell lennie a WiFi4EU portálon;
 2. a wifi-telepítő vállalkozást a településnek szolgáltatóként ki kell jelölnie a portálon;
 3. a wifi-telepítő vállalkozásnak meg kell adnia a Bizottság által ellenőrzött bankszámlaadatait a WIFI4EU portálon;
 4. a wifi-telepítő vállalkozásnak be kell nyújtania egy (a támogatási megállapodás 4. cikke szerinti) telepítési jelentést, amelyet ezt követően az önkormányzatnak és a Bizottságnak jóvá kell hagynia a WiFi4EU portálon.

6.2. Fedezi-e az utalvány a hozzáadottérték-adót (héát)?

Az utalvány a program végrehajtásának fedezésére szolgáló egyösszegű átalányként meghatározott hozzájárulás. Az INEA nem vizsgálja a felmerült tényleges költségek, többek között a hozzáadottérték-adó (héa) elszámolhatóságát. Amint azt az alábbi 6.3. kérdésnél jeleztük, az utalvány 15 000 eurós értékét meghaladó valamennyi költséget (függetlenül attól, hogy az kiterjed-e a héára) az önkormányzatoknak maguknak kell fedezniük.

Amint azt az alábbi 6.3. kérdésnél jeleztük, az utalvány 15 000 eurós értékét meghaladó valamennyi költséget (függetlenül attól, hogy az kiterjed-e a héára) az önkormányzatoknak maguknak kell fedezniük.

6.3. Mi történik, ha a telepítés költsége nem éri el vagy meghaladja a 15 000 eurót?

A WiFi4EU pályázati felhívás 4. cikke alapján a kiosztandó utalványok egyenkénti értéke 15 000 EUR, átalányösszeg formájában. Az utalvány semmilyen fennmaradó költséget nem fedezhet. A fel nem használt összeget nem kell visszaszolgáltatni az Európai Bizottságnak.

6.4. Megbízhat-e az önkormányzat több harmadik felet is a hálózat kiépítésével, és e célból kérheti-e az utalvány összegének több vállalkozás közötti elosztását?

A WiFi4EU-utalványok csak a wifi-hozzáférési pont berendezéseinek és telepítésének költségeit fedezik. Az utalvány összege csak a település által a portálon e célból azonosított egyetlen wifi-telepítő vállalkozás számára fizethető ki.  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiválasztott wifi-telepítő vállalkozás a feladatok egy részét kiszervezheti vagy más társaságokra ruházhatja át. Ebben az esetben az irányítás az önkormányzat felelőssége, szem előtt tartva, hogy a kifizetés csak az általa eredetileg kiválasztott telepítő vállalkozás számára teljesíthető.

6.5. Hogyan történik a wifi-telepítő vállalkozás bankszámlájának hitelesítése?

Miután egy település kiválasztott egy wifi-telepítő vállalkozást, a vállalkozásnak a következő lépéseket kell elvégeznie:

 1. meg kell adnia azon bankszámla adatait, amelyre a kifizetést szeretné kapni (a WiFi4EU portál „Saját pályázatom” oldalán, a „Bankszámla” szakaszban – lásd még a 6.6. kérdést), és
 2. be kell nyújtania a megfelelő igazoló dokumentumokat.

Az adatok kitöltése után a Bizottság szolgálatai többlépéses eljárással ellenőrzik a banki adatok és a dokumentumok hitelességét. A hitelesítési eljárás attól az időponttól kezdődik, amikor a wifi-telepítő vállalkozás a kifizetéshez kijelöl egy külön bnakszámlát legalább egy település számára. Ha valamennyi ellenőrzésen megfelelt, a wifi-telepítő vállalkozást e-mailben értesítik a sikeres hitelesítésről. Amennyiben a hitelesítési eljáráshoz további adatokra van szükség, szintén e-mailben veszik fel a kapcsolatot a wifi-telepítő vállalkozással. Az eljárás lépéseit a vállalkozás a WiFi4EU portál „Saját pályázatom” oldalán is nyomon követheti.

6.6. Hogyan és milyen adatokkal kell kitölteni a WiFi4EU portálon a bankszámlára vonatkozó szakaszt?

A WiFi4EU portál „Saját pályázatom” oldalán, a „Bankszámla” szakaszban a következő információkat kell megadni:

 • a számla megnevezése: az a név, amelyen a számlát nyitották. Előfordulhat, hogy azonos a számlatulajdonos nevével, de el is térhet tőle (pl. közös vagy speciális felhasználású számla esetében). A portálon minden esetben a számla megnevezését kell megadni, amely általában a bankszámlakivonaton vagy más banki dokumentumon található;
 • IBAN-szám: az IBAN-szám (International Bank Account Number) a nemzetközi szabványokat követő bankszámlaszám, melynek segítségével a bankok országhatárokon átnyúló tranzakciókat tudnak végrehajtani;
 • a bank neve: a végső (tehát nem közvetítőként eljáró) bank neve, ahol a számlatulajdonos bankszámláját vezetik;
 • BIC/SWIFT-kód: a BIC-kód (vállalatazonosító kód) a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) által a bankok számára (fizetség ellenében) kibocsátott azonosító számot jelenti.
 • ország: az az ország, amelyben a számlát vezetik.

A WiFi4EU portál „Saját pályázatom” oldalán, „A számlatulajdonos adatai” szakaszban a következő információkat kell megadni:

 • utca – házszám – város – ország: a számlatulajdonos címe, a banknak bejelentett adatoknak megfelelően.

6.7. Milyen módon jut hozzá a wifi-telepítő vállalkozás a kifizetéshez?

Ahhoz, hogy a wifi-telepítő vállalkozás hozzájusson a kifizetéshez, a portálon megadott banki adatainak meg kell felelniük a hitelesítési eljáráson (lásd a 6.5. kérdést). Miután sikeresen lezárult az adatok hitelesítése:

 1. a wifi-telepítő vállalkozásnak a WiFi4EU portálon keresztül el kell küldenie a telepítési jelentést a település számára hitelesítés céljából;
 2. a településnek hitelesítenie kell a portálon benyújtott telepítési jelentést, azaz meg kell erősítenie, hogy valamennyi megadott hozzáférési pont valóban létezik és a feltüntetett GPS-koordinátáknak megfelelően helyezték el őket;
 3. miután a település hitelesítette a telepítési jelentést, az INEA 60 napon belül:

a) ellenőrzi, hogy a wifi-telepítés megfelel-e a támogatási megállapodás 4.2. cikkében foglaltaknak (azaz működik-e a hálózat, fel van-e tüntetve a WiFi4EU logó stb.);

b) megerősíti a telepítési jelentést;

c) majd teljesíti a kifizetést.

Amennyiben a támogatási megállapodás 4.2. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a telepítési jelentés INEA általi megerősítése és az ezt követő kifizetés is felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a megfelelés biztosított nem lesz. Kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy a kódrész (snippet) telepítésének is megfelelőnek kell lennie, különben nem kerülhet sor a kifizetésre. A kódrész telepítési útmutatója és a HTML-űrlap elérhető az INEA WiFi4EU weboldalán.

6.8. A wifi-telepítő vállalkozásnak az INEA/Európai Bizottság vagy a település részére kell benyújtania a számlát?

A wifi-telepítő vállalkozásnak közvetlenül a település részére kell benyújtania a számlákat. Az INEA/Európai Bizottság nem szereplője a település és a telepítő vállalkozás közötti szerződéses viszonynak, ezért a számlák másolatát sem kell benyújtani hozzá. Fontos megjegyezni, hogy a településeknek és a wifi-telepítő vállalkozásoknak követniük kell a számlázásra vonatkozó nemzeti pénzügyi szabályokat. A közbeszerzési szabályokkal, szerződéskötéssel és/vagy a számvitellel kapcsolatban a települések további tájékoztatást kérhetnek az illetékes nemzeti hatóságtól.

Kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy a településeknek a kifizetés teljesítésének napjától számítva három évig meg kell őrizniük az összes eredeti igazoló dokumentumot a végrehajtás megfelelőségének bizonyítása érdekében. Folyamatban lévő ellenőrzés, fellebbezés, peres eljárás vagy igényrendezés esetén a dokumentumokat az ilyen eljárások lezárultáig kell megőrizni.

6.9. Módosíthatja a wifi-telepítő vállalkozás a telepítési jelentést, miután benyújtotta azt az önkormányzatnak?

A wifi-telepítő vállalkozás azután nyújtja be a telepítési jelentést, hogy a hozzáférési pont telepítését befejezte. A telepítési jelentés benyújtásával a wifi-telepítő vállalkozás kijelenti, hogy a telepítést befejezte, és a kiépített hozzáférési pont megfelel a támogatási megállapodás mintájának I. mellékletében meghatározott követelményeknek. Ha a telepítési jelentést túl korán nyújtották be, a wifi-telepítő vállalkozás felkérheti az önkormányzatot, hogy utasítsa el a jelentést. Ilyen esetben a telepítési jelentés – feltéve, hogy az önkormányzat még nem fogadta el azt – visszakerül a wifi-telepítő vállalkozáshoz további módosításra.

Amikor a wifi-telepítő vállalkozás benyújtja a telepítési jelentést, a WiFi4EU portál e-mailben automatikusan értesíti erről az önkormányzatot, és felkéri, hogy ellenőrizze a wifi-telepítő vállalkozás által megadott adatokat, illetve hogy a vállalkozás a telepítést befejezte-e, és a kiépített hozzáférési pont megfelel-e a támogatási megállapodás mintájának I. mellékletében meghatározott követelményeknek.

Az önkormányzat dönthet úgy, hogy elutasítja a telepítési jelentést. A WiFi4EU portál erről automatikusan e-mail-értesítést küld a wifi-telepítő vállalkozásnak, melyben egyúttal közli az elutasítás önkormányzat által megadott okát. Ha az önkormányzat elutasítja a telepítési jelentést, akkor az a wifi-telepítő vállalkozás számára újból szerkeszthetővé válik, és a vállalkozás módosítás után ismét benyújthatja azt.

Az önkormányzat általi jóváhagyást követően a telepítési jelentést már nem lehet szerkeszteni és módosítani.

A wifi-telepítő vállalkozás által benyújtott telepítési jelentést azért kell az önkormányzatnak jóváhagynia, mert ennek hiányában a Bizottság nem tudja megkezdeni a támogatási megállapodás mintájában meghatározott szabályoknak való megfelelést vizsgáló, saját ellenőrzési eljárását. Ha az ellenőrzés során minden megfelelt, a Bizottság 60 napon belül kifizeti az utalványt.

6.10. Az önkormányzat a 18 hónapos végrehajtási időszak alatt megadhat-e egy másik wifi-telepítő vállalkozást az eredetileg kiválasztott helyett?

A kedvezményezett (önkormányzat) másik wifi-telepítő vállalkozást is megadhat az eredetileg kiválasztott helyett. A kedvezményezettnek gondoskodnia kell arról, hogy az újonnan kiválasztott wifi-telepítő vállalkozásnak a 18 hónapos végrehajtási időszak alatt – amely a támogatási megállapodás INEA általi ellenjegyzésének időpontjától kezdődik – elegendő ideje legyen ahhoz, hogy befejezze a wifi-hálózat(ok) kiépítését. Az új wifi-telepítő vállalkozást mindenképpen azt megelőzően kell kiválasztani, hogy a kedvezményezett hitelesítené a portálon a telepítési jelentést (lásd a 6.7. kérdést). A kedvezményezett a „Saját utalvány” lapon a wifi-telepítő vállalkozáshoz tartozó „Részletes adatokért kattintson ide” linkre kattintva tekintheti át a vállalkozás adatait és adhat meg egy másik vállalkozást az eredetileg kiválasztott helyett.

7. WIFI4EU PORTÁL

7.1. Nem tudok bejelentkezni a WiFi4EU portálra. Mit tegyek?

Amennyiben egy személy már nem fér hozzá a WiFi4EU portálhoz (azaz nincs hozzáférése az eredeti regisztrációkor használt EU Login-azonosítókhoz), a településnek az erre szolgáló online űrlap kitöltésével frissíteniük kell a portálhoz való hozzáféréshez szükséges adatokat. Az űrlap az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Kövesse a megadott utasításokat és adja meg a formanyomtatványon a településre vonatkozó változásokat/információkat. Lásd még a fenti 2.3. kérdést.

Konkrét informatikai/technikai jellegű problémákkal, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

8. ADATVÉDELEM

8.1. Hogyan gondoskodik a Bizottság a személyes adatok védelméről?

A WiFi4EU portál – az alkalmazandó uniós jogszabályokkal (nevezetesen az 2018/1725/EK rendelettel) összhangban – csak a WiFi4EU kezdeményezésben való részvételhez és annak az Európai Bizottság (vagy INEA) általi kezeléséhez szükséges személyes adatokat gyűjt. Az adatok csak akkor őrizhetők meg, ha az az ellenőrzés és audit céljából szükséges. 

Hasonlóképpen az uniós szabályozásnak megfelelően az Európai Bizottság (vagy az INEA) a szükséges ismeret elve alapján megoszthatja a szóban forgó adatok egy részét a többi uniós intézménnyel és szervvel, valamint a tagállamokkal (beleértve a regionális vagy helyi hatóságokat is), illetve az ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végző más szolgálatokkal (Európai Számvevőszék, OLAF, ombudsman stb.).

További részletekért lásd a WiFi4EU portálon elérhető WiFi4EU adatvédelmi nyilatkozatot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a WiFi4EU-hálózat esetében az I. szakaszban a felhasználók regisztrálása és hitelesítése – így a személyes adatok gyűjtése és kezelése – az egyes települések és az általuk szerződtetett internetszolgáltatók (ISP) felelősségi körébe tartozik. Ebben a szakaszban minden WiFi4EU-hotspotnak meg kell felelnie az adatvédelmi nyilatkozatnak, valamint az alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályoknak, különösen az (EU) 2018/1725 rendeletnek. A II. szakaszban az egységes hitelesítési szolgáltatás lehetővé fogja tenni a végfelhasználók számára, hogy csak egyszer regisztráljanak, és ezt követően valamennyi WiFi4EU-hotspot között „barangolhassanak” anélkül, hogy újból meg kellene adniuk adataikat.

9. MŰSZAKI KÉRDÉSEK

Műszaki követelmények lépésről lépésre

9.1. Mi a támogatási megállapodás 4.1. cikkének meghatározása szerinti „domain-név”?

A domain-név a WiFi4EU-hálózat fogadóportáljának webcíme (URL). Ez arra a weboldalra utal, amelyen a fogadóportál található, és nem arra a weboldalra, ahová a felhasználót bejelentkezés után átirányítják. A domain-nevet a település választhatja meg.

9.2. Hozzáférési pontok

9.2.1. Milyen műszaki követelmények vonatkoznak majd a WiFi4EU hozzáférési pontokra?

A berendezésre vonatkozó műszaki előírásokat a felhívás szövegének 6.2.2. szakasza, valamint a települések és a Bizottság által aláírt támogatási megállapodás I. mellékletének I.2. cikke tartalmazza.

A település biztosítja, hogy minden egyes hozzáférési pont:

 • támogassa a párhuzamos kétsávos (2,4GHz–5GHz) használatot
 • 5 évnél hosszabb támogatási ciklussal rendelkezzen
 • meghibásodások közötti átlagos időtartama (MTBF) legalább 5 év legyen;
 • az egyes WiFi4EU-hálózatok szintjén külön erre a célra szolgáló, központosított irányítási ponttal rendelkezzen;
 • támogassa az IEEE 802.1x szabványt;
 • megfeleljen az IEEE 802.11ac Wave I szabványnak;
 • támogassa az IEEE 802.11r szabványt;
 • támogassa az IEEE 802.11k szabványt;
 • támogassa az IEEE 802.11v szabványt;
 •  egyidejűleg legalább 50 felhasználót képes legyen kiszolgálni a teljesítmény romlása nélkül;
 • legalább 2x2 MIMO-val (multiple input, multiple output) rendelkezzen;
 • megfeleljen a Hotspot 2.0 szabványnak (Passpoint Wi-Fi Alliance hitelesítő program).

9.2.2.  Legalább hány – beltéri vagy kültéri – csatlakozási pontot kell telepíteni?

A felhívás szövegének 6.2.2. szakaszában és a támogatási megállapodás 1. mellékletének I.2. cikkében foglaltak szerint a hozzáférési pontok minimális száma a következő:

Kültéri AP-k minimális száma

Beltéri AP-k minimális száma

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Lehet-e csökkenteni a hozzáférési pontok számát (az utalvány összegének csökkentése mellett)?

Nem, erre nincs lehetőség. A hozzáférési pontok számát a támogatási megállapodás 1. mellékletének I.2. cikke rögzíti. Ettől nem lehet eltérni, mert a rendszer nem tesz lehetővé részleges finanszírozást vagy a feltételek részleges teljesítését. A hozzáférési pontok azonban több területre is kiterjedhetnek, még akkor is, ha fizikailag nincsenek egymáshoz közel vagy nincsenek összekapcsolva. Ezenkívül egy adott helyen egynél több csatlakozási pont telepíthető (pl. a wifi-jel vételének megerősítése érdekében).

9.2.4.  Megoszthatjuk-e a hozzáférési pontok minimális számát a különböző hálózatok között?

Ha a hozzáférési pontok különböző fizikai helyszíneken (pl. a város főterén vagy a könyvtárban) találhatók, és azok mindegyike ugyanahhoz a fogadóportálhoz kapcsolódik, akkor azt egyetlen WiFi4EU-hálózatnak kell tekinteni.

Ha a hozzáférési pontok száma szét van osztva, és mindegyik csoport egy különböző fogadóportálhoz kapcsolódik (ha a cél az, hogy különböző fogadóportálok legyenek – például egy a múzeumhoz és egy a könyvtárhoz), azt eltérő WiFi4EU-hálózatoknak kell tekinteni.
Kérjük, ne feledje, hogy ha különböző hálózatok/fogadóportálok létrehozásáról döntenek, a fogadóportálokat is mind karban kell tartani – ami növelheti az erőforrás- és működési költségeket. Ebben az esetben a kifizetés átutalása előtt elvégzett megfelelőségi ellenőrzést valamennyi bejelentett hálózaton elvégzik.

9.2.5. Lehet-e több hozzáférési pont is az egyes helyszíneken?

Igen. A támogatási megállapodás nem korlátozza a hozzáférési pontok elosztásának módját. Ezt maguk a települések döntik el annak figyelembevételével, hogy a hozzáférési pontok hogyan szolgálják leginkább a felhasználók érdekeit.

9.2.6.  Fedezi-e a WiFi4EU-utalvány a meglévő hozzáférési pontok korszerűsítését?

Igen, a WiFi4EU-utalvány felhasználható meglévő nyilvános wifi hálózat fejlesztésére, feltéve, hogy a korszerűsítésnek köszönhetően a hálózat eleget tesz a pályázati felhívásban megadott feltételeknek (azaz a WiFi4EU kezdeményezés műszaki követelményeinek). A hozzáférési pontok minimális száma magában foglalja mind az újonnan telepített hozzáférési pontokat, mind a meglévő, korszerűsített hozzáférési pontokat.

9.3. SSID (Service Set Identifier)

9.3.1. Hogyan kell létrehozni a hálózatot (SSID)?

A WiFi4EU SSID-t a támogatási megállapodás I. mellékletének megfelelően kell elnevezni. A WiFi4EU-hálózat elnevezése az a név, amelyet az önkormányzat a WiFi4EU-hálózatnak adni kíván (pl. Városháza) a célból, hogy azt azonosítsa az INEA-val való kommunikáció során és megkülönböztesse más hálózatoktól.

9.3.2.  Használhatunk-e a WiFi4EU-től eltérő SSID-t?

A standard (nyílt hálózaton és fogadóportálon alapuló) „WiFi4EU” SSID mellett lehetőség van még a következőkre:

– egy SSID az önkormányzat belső használatára, amelyet például a városháza, a könyvtár vagy egy „intelligens város” projekt adminisztratív személyzete használ,

és/vagy

– egy SSID ahhoz, hogy a WIFI4EU végrehajtásának I. szakaszában biztonságos felhasználóazonosítást biztosítson a WIFI4EU felhasználói számára (pl. WiFi4EU – Secure (biztonságos hálózat)).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a WiFi4EU végrehajtásának II. szakaszában (lásd még: 9.4. kérdés) egy, az összes európai WiFi4EU-hálózatot kiszolgáló, egységes biztonságos hitelesítési szolgáltatást fognak létrehozni. Ezért ha a biztonságos felhasználóazonosítási szolgáltatást nyújtó helyi SSID-t az első szakaszban hozzák létre (mint a fenti esetben), akkor azt vagy el lehet távolítani a II. szakaszban, vagy párhuzamosan továbbra is működhet.

Mindenesetre a további SSID üzemeltetése nem érintheti hátrányosan a nagyközönségnek nyújtott szolgáltatás minőségét. A településnek megfelelően meg is kell különböztetnie az ilyen SSID-k nevét a „WIFI4EU” nyitott SSID-től.

A további részleteket ld. a támogatási megállapodás I. mellékletének I.5. cikkében.

9.3.3. Köteles-e az önkormányzat az SSID-szórást felhasználói azonosítás nélküli, nyílt fogadóportállal megvalósítani?

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy a lehető legegyszerűbb hozzáférést biztosítsa a nyilvános helyeken működő, ingyenes wifi-hálózatokhoz. Ezért úgy gondoljuk, hogy a legegyszerűbb, alapvetően az egykattintásos hozzáférésen alapuló eljárást kell előnyben részesíteni. Amennyiben azonban az önkormányzat a nemzeti jogszabályok értelmében köteles más regisztrációs és hitelesítési eljárásokat alkalmazni, akkor ez megoldható, például további felhasználói adatok kérésével. Ha nincsenek hatályban ilyen jogi kötelezettségek, akkor az egykattintásos hozzáférésen alapuló eljárást kell alkalmazni.

9.4. Ki felel a felhasználóazonosításért?

A kezdeményezés I. szakaszában a felhasználók hitelesítése, engedélyezése és nyilvántartása a települések feladata. A II. szakaszban létrejön egy uniós szinten egységes hitelesítési rendszer, amelyhez a településeknek a csatlakozás érdekében át kell konfigurálniuk hálózataikat. A felhasználók engedélyezésért és nyilvántartásáért továbbra is a települések lesznek felelősek. E két szakasszal kapcsolatban a további részleteket lásd a támogatási megállapodás I. mellékletében.

9.5. Szükséges-e a „PassPoint” tanúsítás?

Amint azt a támogatási megállapodás I. melléklete előírja, ahhoz, hogy a telepítendő WiFi4EU-berendezés WiFi4EU-utalványt kaphasson, meg kell felelnie a Hotspot 2.0 szabványnak. A PassPoint tanúsítási programra nemcsak azért van szükség, hogy a berendezés interoperábilis legyen más gyártókéval, hanem azért is, hogy interoperábilis legyen azzal az egységes hitelesítő szolgáltatással is, amelyet a Bizottság a WiFi4EU végrehajtásának II. szakaszának későbbi időpontjában fog biztosítani.

9.6. Meg tudnák adni a WiFi4EU-követelményeknek megfelelő berendezések jegyzékét?

Itt megtalálja a közzétett Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® készülékek jegyzékét.

9.7. Lesz-e a WiFi4EU kezdeményezés keretében a fogadóportálokat működtető szerver?

A támogatási megállapodás 1. mellékletének I.5.1. cikke felsorolja, hogy a beindítás I. szakaszában a fogadóportálnak milyen követelményeket kell teljesítenie. Megjegyzendő, hogy nincs a fogadóportálokat működtető központosított szerver. A II. szakaszban a Bizottság egységes biztonságos hitelesítési szolgáltatást fog biztosítani, és a településeknek a csatlakozáshoz át kell konfigurálniuk hálózataikat. A fogadóportált azonban továbbra is a településeknek kell biztosítaniuk. Lásd még a 9.4. kérdést.

9.8. Mennyi időn belül kell kiválasztanunk a telepítőt?

A településeknek 18 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a projektet a támogatási megállapodás szerint végrehajtsák. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy e 18 hónapos végrehajtási időszakon belüli nincs külön határidő a telepítő vállalkozás kiválasztására. A végső végrehajtási határidő betartása érdekében azonban a településeknek tanácsos ezt a lehető leghamarabb megtenniük.

9.9. A wifi-hálózatok megvalósításának II. szakaszában a biztonságos hitelesítési és ellenőrzési megoldás megköveteli-e, hogy a felhasználók valamilyen módon (pl. telefonszámmal) azonosítsák magukat?

A II. szakaszban uniós szinten egységes regisztrációs és hitelesítési rendszer lesz érvényben, amely harmonizálja a felhasználók beléptetésének módját, és megkönnyíti számukra a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Jelenleg nem rendelkezünk további információkkal mindennek a technikai megvalósítására vonatkozóan, mivel a rendszer beszerzésére az év folyamán csak később kerül sor.

9.10. Korlátozható-e a WiFi4EU-hálózat forgalma például felhasználónkénti adat- vagy időkorlátozás meghatározásával a hálózati torlódás elkerülése érdekében vagy az egyes szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz vagy oldalakhoz való hozzáférés teljes tilalmával a hálózati biztonság érdekében?

A WiFi4EU kezdeményezés keretében helyi, vezeték nélküli hozzáférési hálózattal ingyenes internetkapcsolatot biztosító helyi hatóságoknak meg kell felelniük az (EU) 2015/2010 rendeletben előírt, a nyílt internet-hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeknek, tekintet nélkül arra, hogy a szolgáltatásnyújtás kereskedelmi közvetítő révén vagy közvetlenül a helyi hatóság által történik.

Az (EU) 2015/2010 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az internet-hozzáférési szolgáltatóknak elvileg minden internetes forgalmat – függetlenül annak küldőjétől és fogadójától, a hozzáfért vagy terjesztett tartalomtól, az igénybe vett vagy nyújtott alkalmazásoktól vagy szolgáltatásoktól, valamint a használt végberendezéstől – megkülönböztetéstől, korlátozástól vagy beavatkozástól mentesen, egyenlő bánásmódot biztosítva kell kezelniük.

A felhasználónkénti adatmennyiség és/vagy időkorlátozás megengedett, ha arra a fenti elvek tiszteletben tartásával kerül sor, és szükséges a hálózat zökkenőmentes működéséhez, különösen a csúcsidőszakokban a kapacitás felhasználók közötti méltányos felosztásához, a helyi hatóságok által aláírandó támogatási megállapodás I. mellékletének I.4. pontja szerint.

Észszerű* forgalomszabályozási intézkedések szintén megengedettek. Ezenkívül a 3. cikk (3) bekezdése lehetővé teszi az alábbiak szükségessége miatt indokolt további forgalomszabályozási intézkedések alkalmazását:

 • az integritás és biztonság megőrzése a hálózat, a hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások, valamint a végfelhasználók végberendezései tekintetében;
 • közelgő hálózati torlódás megelőzése, valamint a kivételes vagy ideiglenes hálózati torlódás hatásainak csökkentése, amennyiben biztosított az egyenlő bánásmód a forgalom azonos típusai tekintetében. A rendelet végrehajtási módjával kapcsolatban további részletek találhatók az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) végrehajtási iránymutatásaiban.

Mindazonáltal a WiFi4EU kezdeményezés által támogatott helyi, vezeték nélküli hozzáférési hálózatok esetében meg kell felelni a támogathatóságra és a szolgáltatási színvonalra vonatkozó követelményeknek: nem keletkezhet hálózati torlódás amiatt, hogy nem tartják be a magas színvonalú internetes felhasználói élményt lehetővé tevő felhordó internetkapcsolatra vonatkozó követelményt (I.3. szakasz).

*Ahhoz, hogy az intézkedéseket észszerűnek lehessen tekinteni, azoknak átláthatóknak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lenniük, és – nem kereskedelmi megfontolásokon, hanem – a forgalom egyes kategóriái tekintetében a szolgáltatásminőség objektíven eltérő követelményein kell alapulniuk. Az említett intézkedések nem foglalhatják magukban a konkrét tartalmak nyomon követését, és az intézkedéseket nem lehet a szükségesnél hosszabb ideig fenntartani.

9.11. Éjszakára lekapcsolható-e a WiFi4EU hálózat?

A WiFi4EU hálózatoknak nagyrészt korlátlan hozzáférést kell biztosítaniuk az internethez, és a telepítésük INEA általi megerősítésétől számítva legalább három évig kell működniük. Ennek ellenőrzését egy távellenőrzési rendszer biztosítja. A WiFi4EU hálózatok működését csak kivételes körülmények esetén, átmenetileg lehet megszakítani, és az ilyen szolgáltatáskimaradások nem tarthatnak tovább, mint az azokat indokoló kivételes körülmények. Az INEA bármikor kérheti a szolgáltatás megszakításáról szóló döntés és a kivételes körülmények igazolását.

10. EGYÉB

10.1. Mi a WiFi4EU Közösség? Hogyan csatlakozhatunk?

A WiFi4EU Közösség olyan interaktív fórum, amely közvetlen kapcsolattartó pontként szolgál az érdekelt felek (a települések és wifi-telepítő vállalkozások) között a WiFi4EU kezdeményezéssel kapcsolatos információcseréhez.

A blogokon, moderált vitákon, hír- és információmegosztáson keresztül a WiFi4EU Közösség elő kívánja segíteni a párbeszédet és lehetővé kívánja tenni, hogy a résztvevők megoszthassák egymással bevált gyakorlataikat és tapasztalataikat, valamint bővíteni kívánja a WiFi4EU-val kapcsolatos kommunikáció általános hatókörét is.

Örülnénk, ha csatlakozna a Közösséghez: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=hu.

10.2. Milyen következményekkel jár a brexit az egyesült királyságbeli pályázók esetében?

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről szóló megállapodás (a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás), és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésének, 137. cikkének és 138. cikkének 2020. február 1-jei hatálybalépését követően a valamelyik tagállamban lakóhellyel vagy bejegyzett székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyre való hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező, illetve letelepedett természetes vagy jogi személyekre is vonatkozik. Az Egyesült Királyság lakosai és jogi személyei ezért részt vehetnek a 2020-1 WiFi4EU pályázati felhívásban. Ezenkívül az egyesült királyságbeli pályázók és kedvezményezettek az EU 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerete alapján lehívható támogatás teljes időtartamára – beleértve annak az átmeneti időszak végét követő időtartamát is – továbbra is kaphatnak uniós forrásokat, feltéve, hogy megfelelnek, többek között az elszámolható kiadások tekintetében, az alkalmazandó szabályoknak. Ez mind a meglévő támogatásokra, mind a folyamatban lévő eljárásokra vonatkozik, még akkor is, ha a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret szerinti kötelezettségvállalási előirányzatokat érintő költségvetési és/vagy jogi kötelezettségvállalásra 2020. december 31. után került sor.

10.3. Van-e olyan „hivatalos” WiFi4EU-tanácsadó és/vagy -telepítő vállalkozás, amelyet ajánlott felkérni a pályázat elkészítésére és/vagy a végrehajtás támogatására?

Nem, nincs ilyen vállalkozás. Az Európai Bizottság/INEA egyetlen wifi-telepítő/tanácsadó vállalkozást sem támogat vagy ajánl hivatalos formában a WiFi4EU kezdeményezés keretében. Ezért kérjük, különös körültekintéssel járjanak el, ha olyan szervezetek keresik meg Önöket vagy hirdetik szolgáltatásaikat, amelyek azt állítják, hogy „hivatalos tanúsítvánnyal” rendelkeznek vagy „hivatalosan kijelölték” őket erre a feladatra. A WiFi4EU logó vagy az uniós zászló használata sem jelenti azt, hogy bármely cég ilyen minősítéssel rendelkezne. Ha ilyen esettel találkoznak, kérjük, értesítsék a részletekről ügyfélszolgálatunkat, hogy az Európai Bizottság megtehesse a szükséges lépéseket a félretájékoztatással szemben. Az Európai Bizottság/INEA fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja az ilyen versenyellenes gyakorlatokat folytató wifi-telepítő vállalkozások regisztrációját. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a wifi-telepítő vállalkozások bármikor regisztrálhatnak a WiFi4EU portálon. A vállalkozások által a portálon megadott információk azonban csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem jelentik azt, hogy a vállalkozást vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat a Bizottság hivatalosan ajánlja. Kizárólag a települések felelőssége, hogy saját helyi előírásaikkal (és a közbeszerzési szabályokkal) összhangban kiválasszák a WiFi4EU-hotspotot telepítő vállalkozást.

10.4. Rendelkezésre áll-e iránymutatás a COVID19 által érintett közbeszerzési kérdésekre vonatkozóan?

A településeknek és a wifi-telepítő vállalkozásoknak követniük kell a számlázásra vonatkozó nemzeti pénzügyi szabályokat. Tekintettel ugyanakkor a COVID19 vírussal kapcsolatos körülményekre, a nemzeti közbeszerzés során alkalmazandó megszokott ütemezés túlságosan korlátozó lehet, és előfordulhat, hogy az ajánlatkérő szervek – például azok a települések, amelyek fel kívánják gyorsítani a szerződés odaítélését a wifi-telepítő vállalkozások számára – átmenetileg nem tudnak időben reagálni az egyes határidőkre.

Vannak precedensei annak, hogy szükséghelyzetben lehetőség nyílt kivételes egyszerűsítési intézkedések meghozatalára.

A menekültügyi válsággal összefüggésben például az Európai Bizottság 2015-ben iránymutatást fogadott el a sürgős közbeszerzésekről, amelyben meghatározta, hogy a közvetlen odaítélés mikor tekinthető indokoltnak. Lásd az irányelveket.

Nemzeti szinten az említett iránymutatás átültetésével kapcsolatos felvilágosításért a nemzeti közbeszerzési hatóságokhoz fordulhat. Itt tájékozódhat arról, hogyan veheti fel a kapcsolatot nemzeti kapcsolattartójával ezen az oldalon.

10.5 Az 1., 2. és 3. WIFi4EU pályázati felhívás kedvezményezettjei esetében meghosszabbításra kerül-e a telepítésre vonatkozó határidő?

A koronavírus-járvány Európa-szerte súlyosan érinti a települések önkormányzatait. Tudatában vagyunk annak, hogy az európai országokban bevezetett szigorú korlátozó intézkedések lassítják vagy gátolják a WiFi4EU-hálózatok kiépítését. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az 1., 2. és 3. WIFi4EU pályázati felhívás kedvezményezettjei számára meghosszabbítja a wifipontok telepítésére vonatkozó határidőt annak érdekében, hogy minden érintett település be tudja fejezni a munkálatokat. A WiFi4EU-hálózat telepítésének és üzembe helyezésének befejezésére és bejelentésére biztosított kezdeti 18 hónapos végrehajtási időszak további 8 hónappal meghosszabbodik.

10.6 A csatlakoztatott felhasználóknak/eszközöknek a wifi-telepítő vállalkozások által bejelentett száma miért tér el a WiFi4EU ellenőrzési rendszer által feltártaktól?

A WiFi4EU monitoringeszköz csak azokat a felhasználókat/eszközöket tudja számításba venni, akik/amelyek a teljes csatlakozási ciklust a helyi portálon hajtották végre, ideértve a kódrész letöltését, a megfelelő WiFi4EU banner valamilyen eszközön történő megjelenítését, valamint a kódrészlet adatainak a WiFi4EU monitoringszervereire történő visszaküldését (amely körülbelül 70 Kbyte továbbított adatnak felel meg). Ha a ciklus megszakad, a WiFi4EU rendszer az adott felhasználót/eszközt nem tudja beszámítani a statisztikába. Ezért a hozzáférési pontokkal létrejött, 70 Kbyte-nál kisebb adatforgalommal járó kapcsolatokat automatikusan ki kell zárni a számlálásból.

10.7 Mi az oka, hogy az önteszt (SelfTestModus) eredményei pozitívak, mégis figyelmeztetést kapok a fogadóportál meg nem feleléséről?

Még ha az önteszt sikeresen zajlott is le, ez nem jelenti azt, hogy a fogadóportált használó összes felhasználó megfelelően tudja majd megjeleníteni a wifi4eu logót/bannert. Mindössze azt jelenti, hogy az az eszköz, amelyről a tesztet végezték, megfelelő volt. Az egyes eszközöknek eltérő lehet a képernyőmérete, és különböző felbontásban vagy konfigurációt használva jeleníthetik meg a tartalmakat. A kódrészlet az önteszthez használt eszköz felbontása és/vagy konfigurációja alapján ellenőrzi, hogy a végrehajtási útmutató dokumentumban meghatározott valamennyi kritérium teljesül-e. Ez az oka annak, hogy az önteszt nem tudja 100%-osan garantálni, hogy a fogadóportál valamennyi csatlakoztatott eszközön rendeltetésszerűen működik. A wifi-telepítő vállalkozásokat és a településeket arra biztatjuk, hogy több különböző eszközön (számítógépen és okostelefonon, illetve álló és fekvő nézetben) is teszteljék, hogy a kódrészlet megfelelően lett-e telepítve.

10.8 Hogyan kell elvégezni a telepítési útmutatóban leírt öntesztet (SelfTestModus)?

A SelfTestModus funkció a helyi portál fejlesztése során aktiválható. A képi azonosító helyes megjelenítésének ellenőrzése érdekében a tesztet különböző, eltérő képernyő-konfigurációval (kicsi, nagy, álló, fekvő) rendelkező eszközön kell elvégezni. Figyelem: a telepítési útmutatóban megadott utasítások 5.6. szakaszában foglaltak szerint figyelembe kell venni a konfigurációval kapcsolatos különbségeket, és annak érdekében, hogy a kódrészleten keresztül az adatáramlás zavartalan legyen, a befejezés után ki kell kapcsolni a SelfTestModus funkciót.

#Wifi4EU on Twitter