Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Gyakran feltett kérdések

1.HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

1.1. Mi a WiFi4EU kezdeményezés általános célja?

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban és az egészségügyi központokban Európa-szerte ingyenes, kiváló minőségű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. Az Európai Bizottság által a kezdeményezés keretében finanszírozott utalványokkal a települések támogatást kapnak ahhoz, hogy wifi-telepítő vállalkozások szolgáltatásait igénybe véve wifi-hotspotokat építsenek ki a közösségi élet fent említett színterein.

1.2. Ki vehet részt a WiFi4EU kezdeményezésben?

A WiFi4EU kezdeményezést az uniós tagállamok, valamint az EGT-országok közül Norvégia és Izland közintézményei vehetik igénybe. Mind az első, mind a jelenlegi pályázati felhívásban csak települések (vagy azokkal egyenértékű helyi önkormányzatok) vagy települések által létrehozott társulások vehetnek részt. A tagállamok elfogadták a részvételre jogosult jogalanyok listáját, amely a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-ingyenes-wifi-hozzaferes-az-europaiak-szamara?lang=hu.

Minden település csupán egy utalványt használhat fel a WiFi4EU kezdeményezés teljes időtartama alatt. Ezért azok a települések, amelyek egy pályázati felhívás keretében már kaptak utalványt, nem jelentkezhetnek a további pályázati felhívásokra; azok a települések viszont, amelyek nem jártak sikerrel, a jövőbeni pályázati felhívások alkalmával újra próbálkozhatnak.

1.3. Mekkora összegű a WiFi4EU-utalvány?

Az odaítélhető utalványok összege minden esetben 15 000 EUR.

2.REGISZTRÁCIÓ

2.1. Mely települések és települések által létrehozott társulások regisztrálhatnak? Hogyan és mikor regisztrálhatunk?

A WiFi4EU kezdeményezésben való részvételhez a fent említett listán (1.2. kérdés) szereplő valamennyi jogosult településnek (vagy települések által létrehozott társulásnak) először ki kell töltenie a regisztrációhoz szükséges adatokat a WiFi4EU portálon (https://www.wifi4eu.eu/#/home). A regisztráció bármikor és bármely uniós tagállam nyelvén elvégezhető.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz a település EU Login bejelentkezési adatait kell használni. (Az EU Login létrehozásával kapcsolatban további információk az alábbi honlapon találhatók: http://europa.eu/!Uv63Cx).

A regisztráció megkezdéséhez keresse fel a WiFi4EU portál honlapját. Ezután válassza ki települését a legördülő listáról. Adja meg a településsel kapcsolatos szükséges információkat (ideértve az országot, a bejegyzendő szervezet típusát (település vagy társulás) és címét).

Kérjük, adja meg a polgármester/a települési önkormányzat vezetője/törvényes képviselő, azaz a támogatási megállapodás aláírására jogosult személy kapcsolattartási adatait. Figyelem! Javasoljuk, hogy a támogatási megállapodás aláírása esetében ez a személy CSAK a települési önkormányzat vezetője/a polgármester legyen, és ne a település valamely jogi képviselője. Amennyiben a polgármester vagy a települési önkormányzat vezetője mégis egy másik személyt (azaz „felhatalmazott személyt”) kíván kijelölni a támogatási megállapodás aláírására, a regisztráció során e „felhatalmazott személy” kapcsolattartási adatait is meg kell adni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a portálhoz való hozzáférés mindig ahhoz a személyhez kapcsolódik – ideértve e-mail-címét is –, aki a regisztráció során az EU Logint létrehozta, és így a portálon „kapcsolattartó személyként” van megadva. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy ha pályázatában „felhatalmazott személyt” is fel kíván tüntetni, a támogatási megállapodás aláírásának megkönnyítése érdekében e személy egyezzen meg a „kapcsolattartó személlyel” (ideértve a megadott e-mail-címet) is.

„A települések által létrehozott társulások” a regisztrációk egyszerűbb kezelése érdekében több települést is regisztrálhatnak. Ugyanakkor a társulásoknak a regisztrációban szereplő településekre külön-külön kell online benyújtaniuk végső pályázatukat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a települések által létrehozott társulások nem kaphatnak utalványt; az utalványok kedvezményezettjei az egyes települések lesznek.

Minden esetben csak a regisztrált település nevét hozzák nyilvánosságra. (Lásd az adatvédelemről szóló 8. kérdést).

A településeknek regisztrációjukhoz (vagy pályázatukhoz) nem kell műszaki projektet vagy dokumentációt csatolniuk a kiépítendő wifi-hálózatról, és a projektköltségek (pl. a wifi-telepítő vállalkozásoktól származó becslések) előzetes értékelésére sincs szükség.

2.2. Wifi-telepítő vállalkozás vagyunk. Hogyan és mikor regisztrálhatunk?

Ösztönözzük a wifi-telepítő vállalkozásokat, hogy vegyenek részt a WiFi4EU kezdeményezésben. A WiFi4EU portálján elérhető a regisztrált wifi-telepítő vállalkozások listája. E listát megtekinthetik azok a települések is, amelyek utalványban részesültek, és a környékükön wifi-telepítő vállalkozást keresnek az érintett szolgáltatások ellátására.

A regisztráció megkezdéséhez keresse fel a WiFi4EU portál honlapját. Adja meg a vállalkozás működési országát (országait) és régióját (régióit), valamint a vállalkozás elérhetőségét és bankszámlaadatait.

Wifi-telepítő vállalkozások bármikor regisztrálhatnak a WiFi4EU portálon. Mindenképpen regisztrálva kell lenniük azonban akkor, ha egy kiválasztott település szerződést kötött velük WiFi4EU-hálózatának kiépítésére. Erre azért van szükség, hogy a projekt végrehajtása után benyújthassák a hálózat létrehozásával kapcsolatban előírt információkat. 

2.3. Hogyan szerkeszthetem/frissíthetem a portálon a település regisztrációs adatait?

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jelentkezés után a települések már nem módosíthatják a portálon megadott adataikat (pl. abban az esetben, ha helyhatósági választásokat vagy a szervezetben bekövetkező változásokat követően meg szeretnék változtatni a polgármester/települési önkormányzati vezető/törvényes képviselő adatait).

Lehetőségük van ugyanakkor arra, hogy kérelmezzék e módosításokat/frissítéseket az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető alábbi online űrlap kitöltésével: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Kövesse a megadott utasításokat, és adja meg az űrlapon a településre vonatkozó változásokat/információkat. A Bizottság az Ön kérésére és a dokumentáció ellenőrzése után elvégzi a szükséges módosításokat.

3.PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

3.1. Egy települést képviselünk. Hogyan és mikor jelentkezhetünk?

A WiFi4EU felhívásra való jelentkezéshez a településeknek először egy érvényes EU Login-fiókkal regisztrálniuk kell a WiFi4EU portálon. Ezt bármikor megtehetik a regisztrációs űrlap kitöltésével és a szükséges igazoló dokumentumok feltöltésével (lásd a 3.2. kérdést).

A pályázati felhívás közzétételét követően a települések a portál „Saját pályázat” oldalán található „Utalvány megpályázása” gombra kattintva jelentkezhetnek.

3.2. Milyen dokumentumokra van szükség a pályázathoz?

A pályázathoz a településeknek először ki kell egészíteniük regisztrációjukat azzal, hogy feltöltik a WiFi4EU-portálra az alábbi két igazoló dokumentumot:

1. a kitöltött „pályázati részvétel jóváhagyása” elnevezésű űrlap, valamint a törvényes képviselő/a polgármester/az önkormányzat-vezető útlevelének vagy személyi igazolványának másolata,

2. a törvényes képviselő kinevezési okiratának másolata vagy egy olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a település törvényes képviselője (a polgármester/az önkormányzat vezetője) jogosult képviselni a települést.

Amennyiben a törvényes képviselő a nevében eljáró személyt kíván megbízni a támogatási megállapodás aláírásával, legkésőbb a támogatási megállapodás aláírása előtt az alábbi két további dokumentumot is be kell nyújtani:

– felhatalmazás, a törvényes képviselő (a polgármester/az önkormányzat vezetője) és a támogatási megállapodás aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátva,

– a felhatalmazott személy útlevelének/személyazonosító igazolványának másolata

A „pályázati részvétel jóváhagyása” és a „felhatalmazás” űrlapok az összes tagállam nyelvén elérhetők a WiFi4EU portál „Saját pályázatom” oldalán.

Az összes igazoló dokumentumot külön fájlként kell feltölteni a WIFI4EU portál „Saját pályázatom” oldalán megfelelő formátumban (.pdf, .png vagy .jpg).

3.3. Elkezdhetjük-e már most kiépíteni wifi-hálózatunkat azzal, hogy ha megkapjuk az utalványt, utólag beváltjuk?

Az EU költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet (ld. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) alapján már befejezett fellépésekre visszamenőlegesen nem lehet támogatást odaítélni. Azaz egy, a támogatási megállapodás aláírása előtt már teljes mértékben végrehajtott és átadott telepítésre nem adható utalványt.

4.KIVÁLASZTÁS ÉS ODAÍTÉLÉS

4.1. Hogyan választják ki az utalvány kedvezményezettjeit?

A települések kiválasztása a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik jelentkezésük benyújtásának napja és ideje alapján (azaz a portálon található „jelentkezés” gomb megnyomásának időpontja és NEM regisztrációjuk napja és időpontja alapján). A következő, 2019 tavaszára tervezett pályázati felhívásban országonként legalább 15 utalványt ítélnek oda. Az országonként odaítélt utalványok száma nem haladhatja meg a pályázati felhívás költségvetésének 15 %-át. További információkért lásd a felhívás szövegének 7. szakaszát.

4.2. Nem tudom aláírni a támogatási megállapodást. Mit tegyek?

Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a portálon történt regisztráció körülményei miatt nem lehet aláírni a támogatási megállapodást.  (Például ha a polgármesternek/a települési önkormányzat vezetőjének/törvényes képviselőnek az e-mail-címe megegyezik a kapcsolattartó e-mail-címével, a támogatási megállapodást ideiglenesen nem lehet aláírni.) A támogatási megállapodás aláírása ideiglenesen akkor is blokkolódhat, ha például megváltozott a polgármester személye, azaz a benyújtott igazoló dokumentumokban az új polgármester adatai szerepelnek, de a portálon még mindig az előző polgármesteré.

Az említett és hasonló esetekben a településeknek a portálon található információk frissítése céljából ki kell tölteniük az e célra létrehozott, az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető online formanyomtatványt: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Kövesse a megadott utasításokat és adja meg a formanyomtatványon a településre vonatkozó változásokat/információkat.

5. KIÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

(konkrét műszaki kérdésekkel kapcsolatban lásd még a 9. szakaszt)

5.1. Településünk utalványt kapott, és a támogatási megállapodást az önkormányzat és az Európai Bizottság (INEA) is aláírta. Mi a következő lépés?

A településnek biztosítania kell, hogy a telepítés befejeződjön, és a telepített hálózat a támogatási megállapodás aláírásától számított 18 hónapon belül működésbe lépjen.

Először is a településnek ki kell választania egy wifi-telepítő vállalkozást a munka elvégzésére. (Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kiválasztott wifi-telepítő vállalkozásnak ugyancsak regisztrálnia kell a portálon – lásd a 2.2. kérdést.) 

Minden település maga választhatja ki azt a wifi-telepítő vállalkozást, amellyel a vezeték nélküli berendezések telepítésére szerződést köt. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Bizottság/INEA nem avatkozik bele a település és a wifi-telepítő vállalkozás szerződéses viszonyába.

A települések kijelölik a közösségi élet azon főbb színtereit, ahol WiFi4EU-hotspotokat kívánnak létesíteni. A wifi-hotspotok létesítése olyan területeken támogatható, ahol még nem létezik hasonló ingyenes wifi-szolgáltatás.

A települési önkormányzatok felelőssége az internet-előfizetés finanszírozása és a berendezések karbantartása a célból, hogy a hálózat telepítése után legalább három (3) évig ingyenes és kiváló minőségű wifi-kapcsolat álljon a lakosok és az odalátogatók rendelkezésére.

A településeknek ezenkívül a WiFi4EU internetcsatlakozást kínáló nyilvános helyeken egyértelműen fel kell tüntetniük a WiFi4EU vizuális azonosítóját. A vizuális azonosítóra vonatkozó szabályokkal, valamint a WiFi4EU emblémával/logóval kapcsolatos további információk az INEA WiFi4EU weboldalán érhetők el: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

A kezdeményezés konkrét műszaki követelményeivel kapcsolatos további információkat lásd a pályázati felhívás 6.2. szakaszában.

5.2. Milyen költségeket fedez az utalvány?

A WiFi4EU-utalvány átalányösszegű kifizetés, és csak a pályázati felhívás szövegében és a kiválasztott településekkel aláírt támogatási megállapodás I. mellékletében meghatározott követelményeket teljesítő wifi-hotspotok berendezéseinek és telepítésének költségeit fedezi.

A berendezések magukban foglalják a WiFi4EU-hálózat kiépítéséhez szükséges elemeket, például az energiaellátó berendezéseket (pl. Power over Ethernet (PoE) adaptert, hálózati adaptert, PoE-kapcsolót) vagy az internetkapcsolathoz szükséges berendezéseket (pl. routereket, mikrohullámú kapcsolódást biztosító berendezéseket, elosztókat, tűzfalakat). Az utalvány fő céljának azonban a csatlakozási pontoknak kell lenniük, és tiszteletben kell tartani a telepítendő hozzáférési pontok előírt minimális számát (lásd még a 9.2. kérdést).

Az internetkapcsolat (internet-előfizetés), valamint a berendezések karbantartásának és legalább három (3) évig tartó üzemeltetésének költségeit a települések viselik.

A kifizetésekre vonatkozó részleteket lásd még alább a 6. pontban.

5.3. Milyen költségeket nem fedez az utalvány?

Az utalvány nem fedezi az olyan berendezések költségeit, amelyek célja más helyszín felhordó hálózati összeköttetésének a WiFi4EU helyszínére (pl. mikrohullámú kapcsolat révén) történő kiterjesztése. Hasonlóképpen az internetkapcsolathoz használt router jellemzően az internetkapcsolat része, amelyre vonatkozóan a település köteles szerződést kötni és legalább 3 évig biztosítani a karbantartást. Ezért ez sem része az utalványnak. A felhordó hálózati kapcsolatnak eleve elérhetőnek kell lennie a WiFi4EU-hálózat telepítésének helyén, vagy más módon kell gondoskodni róla.

5.4. Kiterjedhet-e a projekt többre is annál, mint amit az utalvány finanszíroz? Azaz van-e lehetőség a helyi közélet több központjának csatlakoztatására?

Az önkormányzatok a WiFi4EU-utalványt nagyobb értékű projekt részleges finanszírozásához is felhasználhatják; ezért a berendezés és telepítés költségének az utalvány értékét meghaladó része a szolgáltató és a település közötti szerződés tárgyát képezi.

A helyi közélet több központját egy hálózat keretében (egyetlen hitelesítő portálon keresztül) vagy több hálózat keretében (több különböző hitelesítő portálon keresztül) is össze lehet kapcsolni. Amennyiben azonban a berendezések és a telepítés költsége meghaladja az utalvány értékét, a fennmaradó költségeket a településnek kell finanszíroznia, vagy egyéb tagállami/regionális finanszírozási forrásból kell biztosítani.

5.5. Csatlakozhatnak-e a WiFi4EU kezdeményezéshez a már meglévő nyilvános wifi-hálózatok?

Jelenleg a már meglévő nyilvános wifi-hálózatok akkor csatlakozhatnak a WiFi4EU kezdeményezéshez, ha betartják a támogatási megállapodás I. mellékletében meghatározott feltételeket – így nem csorbulnak a WiFi4EU olyan alapvető jellemzői, mint például az ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes hozzáférés – és a márkahasználati követelményeket.

Már kiépített hálózatok utalvány felhasználása nélkül is csatlakozhatnak a WiFi4EU kezdeményezéshez. Arra törekszünk, hogy a különböző felmerülő helyzetekre testre szabott megoldásokat kínáljunk.

5.6. Mekkora sebességet kell biztosítaniuk a WiFi4EU-hálózatoknak?

A wifi-hálózatoknak képesnek kell lenniük arra, hogy magas színvonalú felhasználói élményt biztosítsanak. A településeknek a helyileg kínált leggyorsabb (de legalább 30 Mbps letöltési sebességű) tömegpiaci szolgáltatásra kell előfizetniük. A felhordó hálózat sebességének minimum akkorának kell lennie, mint amekkorát a települések saját céljukra használnak. A WiFi4EU kezdeményezés műszaki követelményeit illetően további információkét lásd a felhívás 6.2. szakaszát és a támogatási megállapodást (különösen annak I. mellékletét).

5.7. Mi történik, ha nem garantálható a 30 Mbps letöltési sebesség?

A támogatási megállapodás I. melléklete I.3. cikkének értelmében a településnek az adott területen rendelkezésre álló leggyorsabbal egyenértékű, de legalább 30 Mbps letöltési sebességű internetkapcsolatra kell előfizetnie. Biztosítania kell továbbá, hogy ez a felhordósebesség legalább egyenértékű legyen azzal, amit a település adott esetben a belső internetkapcsolat-igényei kielégítésére használ. Ez a követelmény tehát a felhordó internetkapcsolatra értendő, nem felhasználónként. A 30 Mbit/s sebességű felhordó kapcsolatot a támogatási megállapodás aláírása után legkésőbb 18 hónappal kell elérni. Váratlan körülmények miatt bekövetkező átmeneti sebességromlás elfogadható, de azt szisztematikusan figyelemmel kell kísérni és be kell jelenteni. A sebességromlás nem lehet a csökkentett felhordósebesség következménye. A cél nem csupán az ingyenes wifi-csatlakozás, hanem a gyors és hatékony internetkapcsolat.

5.8. Mit értünk „ingyenes hozzáférés” alatt?

Az (EU) 2017/1953 rendelet (4) preambulumbekezdésének megfelelően (ld. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) a WiFi4EU-hotspotok által nyújtott szolgáltatásnak ingyenesnek kell lennie, vagyis a működtetés első három (3) évében a szóban forgó szolgáltatás nyújtásának közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – például kereskedelmi reklám vagy a személyes adatok üzleti célú rendelkezésre bocsátása – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül kell történnie.

A fogadóportálon (azaz a település újonnan csatlakozott felhasználók előtt megjelenő honlapján) elhelyezett, az önkormányzat számára bevételforrást jelentő hirdetések, valamint a végső felhasználók azon kötelezettsége esetén, hogy a hálózathoz való hozzáférés érdekében terméket vagy szolgáltatást vásároljanak, a szolgáltatás a szóban forgó rendelet értelmében nem minősül „ingyenesnek”.

5.9. Meddig érvényes a WiFi4EU-utalvány?

A WiFi4EU-utalvány a támogatási megállapodás ellenjegyzésének időpontjától számított 18 hónapig érvényes, azaz a támogatási megállapodás ellenjegyzését követően a kiválasztott településeknek 18 hónap áll rendelkezésükre a WiFi4EU-hálózat kiépítésére. Ezen időszakon után az utalvány lejár, és azt a wifi-telepítő vállalkozások a továbbiakban nem válthatják be.

5.10. Vannak-e a WiFi4EU-hálózatokra vonatkozó biztonsági elemek?

A berendezésre vonatkozó műszaki dokumentáció egyes biztonsági elemeit a támogatási megállapodás – különösen annak I. melléklete – fogja részletesen ismertetni. Végső soron a települések feladata lesz, hogy az egyes WiFi4EU-hálózatokat helyi szinten irányítsák, és – az uniós és nemzeti jognak megfelelően – meghatározzák a biztonsági beállításokat.

A kezdeti szakaszban nem lesz szükség a nyilvános WiFi4EU-hotspotok titkosítására. A második szakaszban (a tervek szerint 2019-től) egy közös hitelesítési platform létrehozásának köszönhetően a végfelhasználók csatlakozását további biztonsági elemekkel erősítik meg, megkönnyítve egyúttal a különböző területeken található WiFi4EU-hotspotok közötti zökkenőmentes barangolást.

6. KIFIZETÉS

6.1. Hogyan váltható be az utalvány, azaz hogyan kerül sor a wifi-telepítő vállalkozások kifizetésére?

Ahhoz, hogy a wifi-telepítő vállalkozás beválthassa az Európai Bizottságtól kapott 15 000 euró összegű utalványt, teljesülnie kell az alábbi feltételeknek: 

 1. a wifi-telepítő vállalkozásnak regisztrálva kell lennie a WiFi4EU portálon;
 2. a wifi-telepítő vállalkozást a településnek szolgáltatóként ki kell jelölnie a portálon;
 3. a wifi-telepítő vállalkozásnak meg kell adnia a Bizottság által ellenőrzött bankszámlaadatait a WIFI4EU portálon;
 4. a wifi-telepítő vállalkozásnak be kell nyújtania egy (a támogatási megállapodás 4. cikke szerinti) telepítési jelentést, amelyet ezt követően az önkormányzatnak és a Bizottságnak jóvá kell hagynia a WiFi4EU portálon.

MEGJEGYZÉS: Bár a wifi-telepítő vállalatok regisztrálhatnak a portálon, csak március végétől lesz elérhető az a jelenleg fejlesztés alatt álló funkció, amellyel a települések bejelenthetik a portálon a kiválasztott wifi-telepítő vállalkozást. A folyamat e lépése azonban nem akadályozhatja meg a településeket és az általuk kiválasztott telepítő vállalkozásokat a hotspotok előkészítésében és kivitelezésében. Más szóval a települések haladhatnak a kiépítéssel, és később is bejelenthetik a portálon a telepítő vállalkozást, amint e funkció elérhetővé válik.

6.2. Fedezi-e az utalvány a hozzáadottérték-adót (héát)?

Az utalvány olyan egyösszegű kifizetés, amely a berendezés és a telepítés teljes költségét hivatott fedezni.

6.3. Mi történik, ha a telepítés költsége meghaladja a 15 000 eurót?

A WiFi4EU-2018-1 pályázati felhívás 4. cikke alapján a kiosztandó utalványok egyenkénti értéke 15 000 EUR, átalányösszeg formájában. Az utalvány semmilyen fennmaradó összeget nem fedezhet.

6.4. Megbízhat-e az önkormányzat több harmadik felet is a hálózat kiépítésével, és e célból kérheti-e az utalvány összegének több vállalkozás közötti elosztását?

A WiFi4EU-utalványok csak a wifi-hozzáférési pont berendezéseinek és telepítésének költségeit fedezik. Az utalvány összege csak a település által a portálon e célból azonosított egyetlen wifi-telepítő vállalkozás számára fizethető ki.  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiválasztott wifi-telepítő vállalkozás a feladatok egy részét kiszervezheti vagy más társaságokra ruházhatja át. Ebben az esetben az irányítás az önkormányzat felelőssége, szem előtt tartva, hogy a kifizetés csak az általa eredetileg kiválasztott telepítő vállalkozás számára teljesíthető.

7. WIFI4EU PORTÁL

7.1. Nem tudok bejelentkezni a WiFi4EU portálra. Mit tegyek?

Amennyiben egy személy már nem fér hozzá a WiFi4EU portálhoz (azaz nincs hozzáférése az EU Login-azonosítókhoz), a portálon található adatok frissítéséhez a településeknek ki kell tölteniük az erre szolgáló online űrlapot. Az űrlap az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Kövesse a megadott utasításokat és adja meg a formanyomtatványon a településre vonatkozó változásokat/információkat.

8. ADATVÉDELEM

8.1. Hogyan gondoskodik a Bizottság a személyes adatok védelméről?

A WiFi4EU portál – az alkalmazandó uniós jogszabályokkal (nevezetesen az 45/2001/EK rendelettel) összhangban – csak a WiFi4EU kezdeményezésben való részvételhez és annak az Európai Bizottság (vagy INEA) általi kezeléséhez szükséges személyes adatokat gyűjt. Az adatok csak akkor őrizhetők meg, ha az az ellenőrzés és audit céljából szükséges. 

Hasonlóképpen az uniós szabályozásnak megfelelően az Európai Bizottság (vagy az INEA) a szükséges ismeret elve alapján megoszthatja a szóban forgó adatok egy részét a többi uniós intézménnyel és szervvel, valamint a tagállamokkal (beleértve a regionális vagy helyi hatóságokat is), illetve az ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végző más szolgálatokkal (Európai Számvevőszék, OLAF, ombudsman stb.).

További részletekért lásd a WiFi4EU portálon elérhető WiFi4EU adatvédelmi nyilatkozatot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a WiFi4EU-hálózat esetében az első szakaszban a felhasználók regisztrálása és hitelesítése – így a személyes adatok gyűjtése és kezelése – az egyes települések és az általuk szerződtetett internetszolgáltatók (ISP) felelősségi körébe tartozik. Ebben a szakaszban minden WiFi4EU-hotspotnak meg kell felelnie az adatvédelmi nyilatkozatnak, valamint az alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályoknak, különösen a 45/2001/EK rendeletnek.

A második szakaszban (a tervek szerint 2019-től) egységes hitelesítési platform áll majd rendelkezésre, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csak egyszer regisztráljanak, és ezt követően valamennyi WiFi4EU-hotspot között„barangolhassanak” anélkül, hogy újból meg kellene adniuk adataikat.

9. MŰSZAKI KÉRDÉSEK

9.1. Mi a támogatási megállapodás 4.1. cikkének meghatározása szerinti „domain-név”?

A domain-név a WiFi4EU-hálózat fogadóportáljának webcíme (URL). Ez arra a weboldalra utal, amelyen a fogadóportál található, és nem arra a weboldalra, ahová a felhasználót bejelentkezés után átirányítják. A domain-nevet a település választhatja meg.

9.2. Hozzáférési pontok

9.2.1. Milyen műszaki követelmények vonatkoznak majd a WiFi4EU hozzáférési pontokra?

A berendezésre vonatkozó műszaki előírásokat a felhívás szövegének 6.2.2. szakasza, valamint a települések és a Bizottság által aláírt támogatási megállapodás I. mellékletének I.2. cikke tartalmazza.

A település biztosítja, hogy minden egyes hozzáférési pont:

 • támogassa a párhuzamos kétsávos (2,4GHz–5GHz) használatot
 • 5 évnél hosszabb támogatási ciklussal rendelkezzen
 • meghibásodások közötti átlagos időtartama (MTBF) legalább 5 év legyen;
 • az egyes WiFi4EU-hálózatok szintjén külön erre a célra szolgáló, központosított irányítási ponttal rendelkezzen;
 • támogassa az IEEE 802.1x szabványt;
 • megfeleljen az IEEE 802.11ac Wave I szabványnak;
 • támogassa az IEEE 802.11r szabványt;
 • támogassa az IEEE 802.11k szabványt;
 • támogassa az IEEE 802.11v szabványt;
 •  egyidejűleg legalább 50 felhasználót képes legyen kiszolgálni a teljesítmény romlása nélkül;
 • legalább 2x2 MIMO-val (multiple input, multiple output) rendelkezzen;
 • megfeleljen a Hotspot 2.0 szabványnak (Passpoint Wi-Fi Alliance hitelesítő program).

9.2.2.  Legalább hány – beltéri vagy kültéri – csatlakozási pontot kell telepíteni?

A felhívás szövegének 6.2.2. szakaszában és a támogatási megállapodás 1. mellékletének I.2. cikkében foglaltak szerint a hozzáférési pontok minimális száma a következő:

Kültéri AP-k minimális száma

Beltéri AP-k minimális száma

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Lehet-e csökkenteni a hozzáférési pontok számát (az utalvány összegének csökkentése mellett)?

Nem, erre nincs lehetőség. A hozzáférési pontok számát a támogatási megállapodás 1. mellékletének I.2. cikke rögzíti. Ettől nem lehet eltérni, mert a rendszer nem tesz lehetővé részleges finanszírozást vagy a feltételek részleges teljesítését. A hozzáférési pontok azonban több területre is kiterjedhetnek, még akkor is, ha fizikailag nincsenek egymáshoz közel vagy nincsenek összekapcsolva. Ezenkívül egy adott helyen egynél több csatlakozási pont telepíthető (pl. a wifi-jel vételének megerősítése érdekében).

9.2.4.  Megoszthatjuk-e a hozzáférési pontok minimális számát a különböző hálózatok között?

Ha a hozzáférési pontok különböző fizikai helyszíneken (pl. a város főterén vagy a könyvtárban) találhatók, és azok mindegyike ugyanahhoz a fogadóportálhoz kapcsolódik, akkor azt egyetlen WiFi4EU-hálózatnak kell tekinteni.

Ha a hozzáférési pontok száma szét van osztva, és mindegyik csoport egy különböző fogadóportálhoz kapcsolódik (ha a cél az, hogy különböző fogadóportálok legyenek – például egy a múzeumhoz és egy a könyvtárhoz), azt eltérő WiFi4EU-hálózatoknak kell tekinteni.
Kérjük, ne feledje, hogy ha különböző hálózatok/fogadóportálok létrehozásáról döntenek, a fogadóportálokat is mind karban kell tartani – ami növelheti az erőforrás- és működési költségeket.

9.2.5. Lehet-e több hozzáférési pont is az egyes helyszíneken?

Igen. A támogatási megállapodás nem korlátozza a hozzáférési pontok elosztásának módját. Ezt maguk a települések döntik el annak figyelembevételével, hogy a hozzáférési pontok hogyan szolgálják leginkább a felhasználók érdekeit.

9.2.6.  Fedezi-e a WiFi4EU-utalvány a meglévő hozzáférési pontok korszerűsítését?

Igen, a WiFi4EU-utalvány felhasználható meglévő nyilvános wifi hálózat fejlesztésére, feltéve, hogy a korszerűsítésnek köszönhetően a hálózat eleget tesz a pályázati felhívásban megadott feltételeknek.

9.3. SSID

9.3.1. Hogyan kell létrehozni a hálózatot (SSID)?

A WiFi4EU SSID-t a támogatási megállapodás I. mellékletének megfelelően kell elnevezni. A WiFi4EU-hálózat elnevezése az a név, amelyet az önkormányzat a WiFi4EU-hálózatnak adni kíván (pl. Városháza) a célból, hogy azt azonosítsa az INEA-val való kommunikáció során és megkülönböztesse más hálózatoktól.

9.3.2.  Használhatunk-e a WiFi4EU-től eltérő SSID-t?

A standard (nyílt hálózaton és fogadóportálon alapuló) „WiFi4EU” SSID mellett lehetőség van még a következőkre:

– egy SSID az önkormányzat belső használatára, amelyet például a városháza, a könyvtár vagy egy „intelligens város” projekt adminisztratív személyzete használ,

és/vagy

– egy SSID ahhoz, hogy a WIFI4EU végrehajtásának I. szakaszában biztonságos felhasználóazonosítást biztosítson a WIFI4EU felhasználói számára (pl. WiFi4EU – Secure (biztonságos hálózat)).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a WiFi4EU végrehajtásának II. szakaszában (lásd még: 9.4. kérdés) egy, az összes európai WiFi4EU-hálózatot kiszolgáló, közös biztonságos hitelesítési szolgáltatást fognak létrehozni. Ezért ha a biztonságos felhasználóazonosítási szolgáltatást nyújtó helyi SSID-t az első szakaszban hozzák létre (mint a fenti esetben), akkor azt vagy el lehet távolítani a II. szakaszban, vagy párhuzamosan továbbra is működhet.

Mindenesetre a további SSID üzemeltetése nem érintheti hátrányosan a nagyközönségnek nyújtott szolgáltatás minőségét. A településnek megfelelően meg is kell különböztetnie az ilyen SSID-k nevét a „WIFI4EU” nyitott SSID-től.

A további részleteket ld. a támogatási megállapodás I. mellékletének I.5. cikkében.

9.3.3. Köteles-e az önkormányzat az SSID-szórást felhasználói azonosítás nélküli, nyílt fogadóportállal megvalósítani?

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy a lehető legegyszerűbb hozzáférést biztosítsa a nyilvános helyeken működő, ingyenes wifi-hálózatokhoz. Ezért úgy gondoljuk, hogy a legegyszerűbb, alapvetően az egykattintásos hozzáférésen alapuló eljárást kell előnyben részesíteni. Amennyiben azonban az önkormányzat a nemzeti jogszabályok értelmében köteles más regisztrációs és hitelesítési eljárásokat alkalmazni, akkor ez megoldható, például további felhasználói adatok kérésével. Ha nincsenek hatályban ilyen jogi kötelezettségek, akkor az egykattintásos hozzáférésen alapuló eljárást kell alkalmazni.

9.4. Ki felel a felhasználóazonosításért?

A kezdeményezés I. szakaszában a felhasználók hitelesítése, engedélyezése és nyilvántartása a települések feladata. A II. szakaszban létrejön egy uniós szinten egységes hitelesítési rendszer, amelyhez a településeknek a csatlakozás érdekében át kell konfigurálniuk hálózataikat. A felhasználók engedélyezésért és nyilvántartásáért továbbra is a települések lesznek felelősek. E két szakasszal kapcsolatban a további részleteket lásd a támogatási megállapodás I. mellékletében.

9.5. Szükséges-e a „PassPoint” tanúsítás?

Amint azt a támogatási megállapodás I. melléklete előírja, ahhoz, hogy a telepítendő WiFi4EU-berendezés WiFi4EU-utalványt kaphasson, meg kell felelnie a Hotspot 2.0 szabványnak. A PassPoint tanúsítási programra nemcsak azért van szükség, hogy a berendezés interoperábilis legyen más gyártókéval, hanem azért is, hogy interoperábilis legyen azzal az egységes hitelesítő szolgáltatással is, amelyet a Bizottság a WiFi4EU végrehajtásának II. szakaszának későbbi időpontjában fog biztosítani.

9.6. Meg tudnák adni a WiFi4EU-követelményeknek megfelelő berendezések jegyzékét?

Itt megtalálja a közzétett Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® készülékek jegyzékét.

9.7. Lesz-e a WiFi4EU kezdeményezés keretében a fogadóportálokat működtető szerver?

A támogatási megállapodás 1. mellékletének I.5.1. cikke felsorolja, hogy a beindítás I. szakaszában a fogadóportálnak milyen követelményeket kell teljesítenie. Megjegyzendő, hogy ebben a szakaszban nincs a fogadóportálokat működtető központosított szerver. A II. szakaszban a fogadóportálok központosított tárhelyről fognak működni, és a berendezést ennek megfelelően kell majd átkonfigurálni. Ebben a szakaszban a Bizottság egységes biztonságos hitelesítési szolgáltatást fog biztosítani, és a településeknek a csatlakozáshoz át kell konfigurálniuk hálózataikat. A fogadóportálért azonban továbbra is az egyes települések lesznek felelősek. Lásd még a 9.4. kérdést.

9.8. Mennyi időn belül kell kiválasztanunk a telepítőt?

A településeknek 18 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a projektet a támogatási megállapodás szerint végrehajtsák. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy e 18 hónapos végrehajtási időszakon belüli nincs külön határidő a telepítő vállalkozás kiválasztására. A végső végrehajtási határidő betartása érdekében azonban a településeknek tanácsos ezt a lehető leghamarabb megtenniük.

9.9. A wifi-hálózatok megvalósításának II. szakaszában a biztonságos hitelesítési és ellenőrzési megoldás megköveteli-e, hogy a felhasználók valamilyen módon (pl. telefonszámmal) azonosítsák magukat? Hogyan köthető a felhasználó egy eszközhöz, egy MAC-címhez?

A II. szakaszban uniós szinten egységes regisztrációs és hitelesítési rendszer lesz érvényben, amely harmonizálja a felhasználók beléptetésének módját, és megkönnyíti számukra a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Jelenleg nem rendelkezünk további információkkal mindennek a technikai megvalósítására vonatkozóan, mivel a rendszer beszerzésére az év folyamán csak később kerül sor.

10. EGYÉB

10.1. Mi a WiFi4EU Közösség? Hogyan csatlakozhatunk?

A WiFi4EU Közösség olyan interaktív fórum, amely közvetlen kapcsolattartó pontként szolgál az érdekelt felek (a települések és wifi-telepítő vállalkozások) között a WiFi4EU kezdeményezéssel kapcsolatos információcseréhez.

A blogokon, moderált vitákon, hír- és információmegosztáson keresztül a WiFi4EU Közösség elő kívánja segíteni a párbeszédet és lehetővé kívánja tenni, hogy a résztvevők megoszthassák egymással bevált gyakorlataikat és tapasztalataikat, valamint bővíteni kívánja a WiFi4EU-val kapcsolatos kommunikáció általános hatókörét is.

Örülnénk, ha csatlakozna a Közösséghez: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Milyen következményekkel jár a brexit az egyesült királyságbeli pályázók esetében?

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a pályázati felhívásban szereplő összes támogathatósági kritériumot a jelentkezési határidő után – azaz az elbírálás, a kiválasztási és odaítélési eljárások, valamint a támogatás teljes időtartama alatt – is teljesíteni kell. Ha az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt úgy lép ki az EU-ból, hogy nem köt olyan megállapodást, amely biztosítaná az egyesült királyságbeli pályázók jogosultságának folyamatosságát, akkor azok a település jogi helyzetének megváltozása következtében többé nem lesznek jogosultak a WiFi4EU-utalványra. Továbbá azon brit települések, amelyek a kilépés időpontja előtt már kaptak utalványt, a támogatási megállapodás II.16.3.1. cikkének a) pontja (a kedvezményezett jogi helyzetének megváltozása) alapján a továbbiakban nem részesülnek uniós finanszírozásban (kivéve, ha a WiFi4EU-hálózatot a szóban forgó időpont előtt telepítették, mely esetben lehetőség szerint folytatják a részvételt), vagy kénytelenek lesznek kilépni a projektből.

#Wifi4EU on Twitter