Vissa funktioner på WiFi4EU-portalen, t.ex. ”ansök”, går inte att använda med din version av Internet Explorer. Vi råder dig därför att byta eller uppdatera din webbläsare innan du söker.

Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museum i hela EU
BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PT | PL | RO | SK | SL

WiFi4EU-initiativet – preliminär färdplan

Nedan kan du se vår färdplan fram till början av 2019 och läsa om WiFi4EU-initiativets viktigaste händelser, t.ex. portalens nylansering, nästa ansökningsomgång, resultat, utdelning av checkar och kommande ansökningsomgångar.

Budgeten för WiFi4EU är 120 miljoner euro mellan 2017 och 2019. Pengarna ska gå till att installera den senaste wifi-tekniken i våra kommuner.

Att uppkopplingarna bör komma alla till del innebär att det ska sakna betydelse var du bor eller hur mycket du tjänar. Därför föreslår vi i dag att alla europeiska samhällen och städer ska ha fri trådlös internettillgång på de mest betydande offentliga platserna senast 2020.
Jean-Claude JUNCKER - talet om tillståndet i unionen, september 2016

Vem gynnas?

Alla som bor i EU

Initiativet WiFi4EU ska få en geografiskt balanserad spridning, så att invånare och besökare i tusentals orter i EU får glädje av snabbt internet.  Vi hoppas på 6 000 till 8 000 orter fram till 2020.

Lokala myndigheter

WiFi4EU är till för myndigheter och offentliga organisationer, till exempel kommuner, bibliotek och vårdcentraler. Anslagen ska täcka utrustning och installation (åtkomstpunkter till internet), medan de lokala organisationerna får stå för internetabonnemang och underhåll i minst tre år.

De lokala myndigheterna uppmuntras att ta fram och marknadsföra egna digitala tjänster som e-förvaltning, e-hälsa och e-turism genom en särskild app.

Hur ansöker man om anslag från WiFi4EU?

Anslagen från WiFi4EU ska handläggas på ett enkelt och obyråkratiskt sätt med webbansökningar, betalningar med checkar och minsta möjliga tillsyn.

Projekten kommer att väljas enligt principen ”först till kvarn”. De projektansvariga som ansöker måste åta sig att utrusta platser där det inte redan finns några liknande privata eller offentliga gratis surfpunkter.

WiFi4EU – Frågor och svar

Nyheter

Den första ansökningsomgången (maj 2018) är inställd. En ny ansökningsomgång genomförs hösten 2018 (exakt datum meddelas senare).

Kommissionen har inlett ett samråd som ett led i sin marknadsundersökning om ett gemensamt autentiserings- och övervakningssystem för WiFi4EU. Du kan svara fram till den 5 oktober. Preliminär marknadsundersökning

Läs mer

Mejla oss

WiFi4EU Newsletter

To receive information about the steps of the WiFi4EU initiative as soon as they are made public, you may subscribe to our mailing list by inserting your email address below: