Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museum i hela EU

BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL

Budgeten för WiFi4EU är 120 miljoner euro mellan 2017 och 2019. Pengarna ska gå till att installera den senaste wifi-tekniken i våra kommuner.

Att uppkopplingarna bör komma alla till del innebär att det ska sakna betydelse var du bor eller hur mycket du tjänar. Därför föreslår vi i dag att alla europeiska samhällen och städer ska ha fri trådlös internettillgång på de mest betydande offentliga platserna senast 2020.
Jean-Claude JUNCKER - talet om tillståndet i unionen, september 2016

Vem gynnas?

Alla som bor i EU

Initiativet WiFi4EU ska få en geografiskt balanserad spridning, så att invånare och besökare i tusentals orter i EU får glädje av snabbt internet.  Vi hoppas på 6 000 till 8 000 orter fram till 2020.

Lokala myndigheter

WiFi4EU är till för myndigheter och offentliga organisationer, till exempel kommuner, bibliotek och vårdcentraler. Anslagen ska täcka utrustning och installation (åtkomstpunkter till internet), medan de lokala organisationerna får stå för internetabonnemang och underhåll i minst tre år.

De lokala myndigheterna uppmuntras att ta fram och marknadsföra egna digitala tjänster som e-förvaltning, e-hälsa och e-turism genom en särskild app.

Hur ansöker man om anslag från WiFi4EU?

Anslagen från WiFi4EU ska handläggas på ett enkelt och obyråkratiskt sätt med webbansökningar, betalningar med checkar och minsta möjliga tillsyn.

Projekten kommer att väljas enligt principen ”först till kvarn”. De projektansvariga som ansöker måste åta sig att utrusta platser där det inte redan finns några liknande privata eller offentliga gratis surfpunkter.

Den första ansökningsomgången väntas i slutet av 2017 eller i början av 2018.

WiFi4EU – Frågor och svar

Läs mer

Mejla oss

Subscribe to the Broadband Europe Newsletter

Published: 
16 January 2017
Last update: 
19 December 2017
Team responsible