Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη μέσω του WiFi4EU.

ελληνικά | Select another language
BG | CS | DA | DE | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Πρωτοβουλία WiFi4EU — Ενδεικτικός χάρτης πορείας

Στη συνέχεια, θα βρείτε ενδεικτικό χάρτη πορείας έως τις αρχές του 2019 και μια σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων επόμενων σταδίων της πρωτοβουλίας WiFi4EU, όπως η έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης, η δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διανομή των κουπονιών και ο προγραμματισμός των επόμενων προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων.

Copyrights
European Commission

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος WiFi4EU ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019 και θα στηρίξει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής ζωής.

Συνδεσιμότητα προς όφελος όλων σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχει σημασία πού ζεις ή πόσα χρήματα κερδίζεις. Γι’ αυτό προτείνουμε σήμερα να εφοδιαστεί κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020.
Ζαν Κλοντ ΓΙΟΥΝΚΕΡ Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, Σεπτέμβριος 2016

Ποιος θα ωφεληθεί;

Όλοι οι Ευρωπαίοι

Η χρηματοδότηση του προγράμματος WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό -τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες μέχρι το 2020.

Τοπικοί δημόσιοι φορείς

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δημοσίου, όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο δικαιούχος θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού για 3 τουλάχιστον χρόνια.

Οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός κ.λπ., μέσω ειδικά προβλεπόμενης εφαρμογής.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για το WiFi4EU;

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα WiFi4EU θα γίνεται χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις, με απλή διαδικασία που θα περιλαμβάνει π.χ. ηλεκτρονικές αιτήσεις, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης.

Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής. Οι φορείς υλοποίησης σχεδίων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται παρόμοια δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

WiFi4EU – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα στάδια της πρωτοβουλίας WiFi4EU μόλις αυτές δημοσιοποιούνται, μπορείτε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική μας λίστα δηλώνοντας παρακάτω την ηλεκτρονική σας διεύθυνση:


Η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακυρώθηκε. Μια νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο του 2018 (θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία).

Σχετικά έγγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας με email