Ορισμένες λειτουργίες του WiFi4EU, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας «Αίτηση για απόκτηση κουπονιού», δεν είναι διαθέσιμες με τη δική σας έκδοση του Internet Explorer: αλλάξτε ή επικαιροποιήστε τον φυλλομετρητή σας πριν από την υποβολή της αίτησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη μέσω του WiFi4EU.
ελληνικά | Select another language
BG | CS | DA | DE | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Πρωτοβουλία WiFi4EU — Ενδεικτικός χάρτης πορείας

Η ημερομηνία της επόμενης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος WiFi4EU ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019 και θα στηρίξει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής ζωής.

Συνδεσιμότητα προς όφελος όλων σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχει σημασία πού ζεις ή πόσα χρήματα κερδίζεις. Γι’ αυτό προτείνουμε σήμερα να εφοδιαστεί κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020.
Ζαν Κλοντ ΓΙΟΥΝΚΕΡ Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, Σεπτέμβριος 2016

Ποιος θα ωφεληθεί;

Όλοι οι Ευρωπαίοι

Η χρηματοδότηση του προγράμματος WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό -τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες μέχρι το 2020.

Τοπικοί δημόσιοι φορείς

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δημοσίου, όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο δικαιούχος θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού για 3 τουλάχιστον χρόνια.

Οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός κ.λπ., μέσω ειδικά προβλεπόμενης εφαρμογής.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για το WiFi4EU;

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα WiFi4EU θα γίνεται χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις, με απλή διαδικασία που θα περιλαμβάνει π.χ. ηλεκτρονικές αιτήσεις, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης.

Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής. Οι φορείς υλοποίησης σχεδίων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται παρόμοια δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

WiFi4EU – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τελευταίες ειδήσεις

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακυρώθηκε. Μια νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο του 2018 (θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία).

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση (προθεσμία 5 Οκτωβρίου) σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για μια ενιαία υπηρεσία παρακολούθησης και ταυτοποίησης του προγράμματος WiFi4EU : Προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς.

Σχετικά έγγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας με email

WiFi4EU Newsletter

To receive information about the steps of the WiFi4EU initiative as soon as they are made public, you may subscribe to our mailing list by inserting your email address below: