Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných strediskách a múzeách všade v Európe prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU.

BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PT | PL | RO| SL | SV

Iniciatíva WiFi4EU – Orientačný plán

V tabuľke uvádzame orientačný plán do začiatku roka 2019 a stručný opis ďalších hlavných krokov v rámci iniciatívy WiFi4EU, ako je sprístupnenie portálu, spustenie výzvy, vyhlásenie výsledkov, distribúcia poukazov a plánovanie ďalších výziev.

Copyrights
European Commission

Rozpočet iniciatívy WiFi4EU na roky 2017 – 2019 je 120 miliónov EUR. Na začiatku pôjde o inštaláciu najmodernejších Wi-Fi zariadení v centrách spoločenského diania.

Prepojenosť prínosná pre všetkých znamená, že by nemalo záležať na tom, kde žijete ani koľko zarábate. Dnes preto navrhujeme, aby do roku 2020 každá európska dedina a každé európske mesto boli vybavené bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením v blízkosti hlavných centier verejného života.
Jean-Claude JUNCKER - prejav o stave Únie 2016, september 2016

Pre koho bude táto iniciatíva určená?

Pre všetkých v EÚ

Pri rozdeľovaní prostriedkov vyčlenených na iniciatívu WiFi4EU bude dodržaná zemepisná vyváženosť, aby vysokorýchlostné pripojenie bolo prínosom tak pre obyvateľov, ako aj návštevníkov tisícok miestnych komunít v celej EÚ. Do roku 2020 by ich malo byť 6 až 8 tisíc.

Miestne orgány verejnej správy

Na iniciatíve WiFi4EU sa môžu podieľať subjekty verejného sektora – napríklad miestne samosprávy, knižnice, zdravotné strediská. Z rozpočtu WiFi4EU budú financované vybavenie a inštalácia (prístupové body). Príjemca bude najmenej 3 roky platiť za samotné pripojenie (poplatky za internet) a údržbu technického vybavenia.

Pre miestne orgány to bude výzva, aby rozvíjali a podporovali vlastné digitálne služby v oblastiach, akými sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo a elektronický cestovný ruch, napríklad formou osobitnej aplikácie.

Ako sa prihlásiť do iniciatívy WiFi4EU?

Iniciatíva WiFi4EU bude realizovaná prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov, akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukážok a nezaťažujúce monitorovanie.

Projekty sa budú vyberať podľa poradia, v ktorom budú predložené. Predkladané projekty by sa mali zamerať na poskytnutie bezplatného pripojenia Wi-Fi v priestoroch, kde doteraz ešte žiadne podobné verejné či súkromné pripojenie nebolo.

WiFi4EU – Otázky a odpovede

Ak chcete dostávať informácie o fázach realizácie iniciatívy WiFi4EU ihneď po ich zverejnení, zadajte nižšie na stránke svoju emailovú adresu a prihláste sa na odber našich správ:


 

Prvá výzva na predkladanie žiadostí (mája 2018) bola zrušená. Nová výzva na predkladanie žiadostí sa začne na jeseň 2018 (presný dátum bude oznámený).

Súvisiace dokumenty

Napíšte nám e-mail