Niektoré funkcie portálu WiFi4EU vrátane funkcie pre podanie žiadosti nie sú vo vašej verzii prehliadača Internet Explorer dostupné. Pred podaním žiadosti aktualizujte Internet Explorer alebo použite iný prehliadač.

Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných strediskách a múzeách všade v Európe prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU.
BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PT | PL | RO| SL | SV

Iniciatíva WiFi4EU – Orientačný plán

V tabuľke uvádzame orientačný plán do začiatku roka 2019 a stručný opis ďalších hlavných krokov v rámci iniciatívy WiFi4EU, ako je sprístupnenie portálu, spustenie výzvy, vyhlásenie výsledkov, distribúcia poukazov a plánovanie ďalších výziev.

Rozpočet iniciatívy WiFi4EU na roky 2017 – 2019 je 120 miliónov EUR. Na začiatku pôjde o inštaláciu najmodernejších Wi-Fi zariadení v centrách spoločenského diania.

Prepojenosť prínosná pre všetkých znamená, že by nemalo záležať na tom, kde žijete ani koľko zarábate. Dnes preto navrhujeme, aby do roku 2020 každá európska dedina a každé európske mesto boli vybavené bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením v blízkosti hlavných centier verejného života.
Jean-Claude JUNCKER - prejav o stave Únie 2016, september 2016

Pre koho bude táto iniciatíva určená?

Pre všetkých v EÚ

Pri rozdeľovaní prostriedkov vyčlenených na iniciatívu WiFi4EU bude dodržaná zemepisná vyváženosť, aby vysokorýchlostné pripojenie bolo prínosom tak pre obyvateľov, ako aj návštevníkov tisícok miestnych komunít v celej EÚ. Do roku 2020 by ich malo byť 6 až 8 tisíc.

Miestne orgány verejnej správy

Na iniciatíve WiFi4EU sa môžu podieľať subjekty verejného sektora – napríklad miestne samosprávy, knižnice, zdravotné strediská. Z rozpočtu WiFi4EU budú financované vybavenie a inštalácia (prístupové body). Príjemca bude najmenej 3 roky platiť za samotné pripojenie (poplatky za internet) a údržbu technického vybavenia.

Pre miestne orgány to bude výzva, aby rozvíjali a podporovali vlastné digitálne služby v oblastiach, akými sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo a elektronický cestovný ruch, napríklad formou osobitnej aplikácie.

Ako sa prihlásiť do iniciatívy WiFi4EU?

Iniciatíva WiFi4EU bude realizovaná prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov, akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukážok a nezaťažujúce monitorovanie.

Projekty sa budú vyberať podľa poradia, v ktorom budú predložené. Predkladané projekty by sa mali zamerať na poskytnutie bezplatného pripojenia Wi-Fi v priestoroch, kde doteraz ešte žiadne podobné verejné či súkromné pripojenie nebolo.

WiFi4EU – Otázky a odpovede

Aktuality

Prvá výzva na predkladanie žiadostí (mája 2018) bola zrušená. Nová výzva na predkladanie žiadostí sa začne na jeseň 2018 (presný dátum bude oznámený).

Komisia začala verejnú konzultáciu (trvá do 5. októbra) s cieľom vykonať prieskum trhu v súvislosti s jednotnou autentifikačnou a monitorovacou službou pre iniciatívu WiFi4EU. Predbežná trhová konzultácia.

Súvisiace dokumenty

Napíšte nám e-mail

WiFi4EU Newsletter

To receive information about the steps of the WiFi4EU initiative as soon as they are made public, you may subscribe to our mailing list by inserting your email address below: