Niektóre funkcje portalu WiFi4EU (np. funkcja umożliwiająca złożenie wniosku) są niedostępne w wersji przeglądarki Internet Explorer, z której korzystasz: przed złożeniem wniosku zmień lub zaktualizuj swoją przeglądarkę.
Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

W ramach inicjatywy WiFi4EU gminy mogą ubiegać się o bony o wartości 15 tys. euro. Bony te służą pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu. 

Dokumenty WiFi4EU Beneficjenci programu WiFi4EU na mapach

Biuletyn WiFi4EU

Aby otrzymywać informacje o kolejnych etapach realizacji inicjatywy WiFi4EU, jak tylko zostaną one podane do wiadomości publicznej, można zapisać się na naszą listę adresową. W tym celu należy poniżej wpisać adres e-mail:

#Wifi4EU on Twitter