Komisja Europejska zamierza propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie – za pośrednictwem programu WiFi4EU.

BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PT | RO | SK | SL | SV

Inicjatywa WiFi4EU – orientacyjny harmonogram

Poniżej przedstawiamy orientacyjny harmonogram i krótki opis najważniejszych kolejnych etapów realizacji inicjatywy WiFi4EU do początku 2019 r. Będą to między innymi: otwarcie portalu, publikacja zaproszenia do składania wniosków, ogłoszenie wyników, przyznanie bonów oraz zaplanowanie kolejnych zaproszeń do składania wniosków.

Copyrights
European Commission

Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego.

że wszyscy powinni odnosić korzyści z łączności, oznacza, że ani miejsce zamieszkania, ani poziom dochodów nie powinny mieć przy tym znaczenia. Proponujemy dziś zatem, by do 2020 r. każda wieś i każde miasto w Europie oferowały bezpłatny dostęp do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego.
Jean-Claude JUNCKER - Orędzie o stanie Unii, wrzesień 2016 r.

Kto odniesie korzyści z realizacji projektu?

Wszyscy Europejczycy

Program WiFi4EU będzie realizowany w sposób geograficznie wyważony, tak aby z bezprzewodowego dostępu do internetu korzystać mogli zarówno mieszkańcy miast i wsi w całej UE, jak i turyści. Do 2020 r. program ma objąć co najmniej 6–8 tys. wspólnot lokalnych.

Lokalne podmioty publiczne

Program WiFi4EU jest otwarty dla lokalnych podmiotów publicznych – są to gminy, biblioteki publiczne, ośrodki zdrowia itp. Środki z programu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji (punktów dostępu do internetu). Z kolei beneficjent zapłaci za koszty podłączenia do internetu (abonamentu) oraz utrzymania sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej 3 lata.

Władze lokalne będą zachęcane do rozwijania i promowania swoich własnych usług cyfrowych w takich dziedzinach jak e-administracja, e-zdrowie i e-turystyka w ramach specjalnej aplikacji.

Jak zgłosić się do udziału w programie WiFi4EU?

Program WiFi4EU będzie realizowany w drodze prostych procedur, czyli za pomocą wniosków składanych przez internet, płatności bonami oraz uproszczonych wymogów w zakresie monitorowania.

Projekty będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Promotorzy powinni zgłaszać projekty dotyczące wyposażenia w Wi-Fi miejsc, w których nie ma dostępu do prywatnych ani publicznych sieci bezprzewodowych o podobnej charakterystyce.

WiFi4EU – Pytania i odpowiedzi

Aby otrzymywać informacje o kolejnych etapach realizacji inicjatywy WiFi4EU, jak tylko zostaną one podane do wiadomości publicznej, można zapisać się na naszą listę adresową. Poniżej należy wpisać adres e-mail:


 

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostało anulowane. Nowe zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane jesienią 2018 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

Dokumenty powiązane:

Skontaktuj się z nami mailowo: