Komisja Europejska zamierza propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie – za pośrednictwem programu WiFi4EU.

Przejdź do portalu WiFi4EU

BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PT | RO | SK | SL | SV

 

Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego.

że wszyscy powinni odnosić korzyści z łączności, oznacza, że ani miejsce zamieszkania, ani poziom dochodów nie powinny mieć przy tym znaczenia. Proponujemy dziś zatem, by do 2020 r. każda wieś i każde miasto w Europie oferowały bezpłatny dostęp do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego.
Jean-Claude JUNCKER - Orędzie o stanie Unii, wrzesień 2016 r.

Kto odniesie korzyści z realizacji projektu?

Wszyscy Europejczycy

Program WiFi4EU będzie realizowany w sposób geograficznie wyważony, tak aby z bezprzewodowego dostępu do internetu korzystać mogli zarówno mieszkańcy miast i wsi w całej UE, jak i turyści. Do 2020 r. program ma objąć co najmniej 6–8 tys. wspólnot lokalnych.

Lokalne podmioty publiczne

Program WiFi4EU jest otwarty dla lokalnych podmiotów publicznych – są to gminy, biblioteki publiczne, ośrodki zdrowia itp. Środki z programu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji (punktów dostępu do internetu). Z kolei beneficjent zapłaci za koszty podłączenia do internetu (abonamentu) oraz utrzymania sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej 3 lata.

Władze lokalne będą zachęcane do rozwijania i promowania swoich własnych usług cyfrowych w takich dziedzinach jak e-administracja, e-zdrowie i e-turystyka w ramach specjalnej aplikacji.

Jak zgłosić się do udziału w programie WiFi4EU?

Program WiFi4EU będzie realizowany w drodze prostych procedur, czyli za pomocą wniosków składanych przez internet, płatności bonami oraz uproszczonych wymogów w zakresie monitorowania.

Projekty będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Promotorzy powinni zgłaszać projekty dotyczące wyposażenia w Wi-Fi miejsc, w których nie ma dostępu do prywatnych ani publicznych sieci bezprzewodowych o podobnej charakterystyce.

WiFi4EU – Pytania i odpowiedzi

Aby otrzymywać informacje o kolejnych etapach realizacji inicjatywy WiFi4EU, jak tylko zostaną one podane do wiadomości publicznej, można zapisać się na naszą listę adresową. Poniżej należy wpisać adres e-mail:


 

 

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostało anulowane. Nowe zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane jesienią 2018 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

Dokumenty powiązane:

Skontaktuj się z nami mailowo: