Някои функции на портала WiFi4EU, включително „Кандидатстване“, не са достъпни с вашата версия на Internet Explorer: моля, сменете или актуализирайте браузъра си, преди да кандидатствате.
Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Тази инициатива дава възможност на общините да кандидатстват за ваучери на стойност 15 000 евро. Ваучерите трябва да бъдат използвани за инсталиране на Wi-Fi оборудване на обществени места в съответната община, където все още няма точки за достъп до безжичен интернет. 

Документи WiFi4EU

Общините избрани с покана за участие № 4, вече могат да подпишат своите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Latest news on WiFi4EU

More

От Общността WiFi4EU

Бюлетин WiFi4EU

За да получавате информация за етапите на инициативата WiFi4EU веднага след публичното им обявяване, можете да се включите в нашия списък с адресати, като посочите електронния си адрес по-долу:

#Wifi4EU on Twitter