Ar jūsu izmantoto “Internet Explorer” versiju dažas WiFi4EU portāla funkcijas (tostarp funkcija “Pieteikties”) nav pieejamas. Pirms pieteikuma iesniegšanas atjauniniet savu pārlūkprogrammu vai izvēlieties citu programmu.

Ar iniciatīvu WiFi4EU Eiropas Komisija vēlas visā Eiropā stimulēt bezvadu interneta (WiFi) brīvu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem publiskās vietās, piemēram, parkos, laukumos, sabiedriskās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros un muzejos.
Latviešu valoda | Select another language
BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI| FR | GA | HR | HU | IT | LT | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

WiFI4EU — orientējošs grafiks līdz nākamajam WiFi4EU uzaicinājumam iesniegt pieteikumus

Nākamais uzaicinājums iesniegt pieteikumus tiks izsludināts drīzumā.

Iniciatīvas budžets ir 120 miljoni eiro laikā no 2017. līdz 2019. gadam. Šos līdzekļus izmantos, lai sabiedriskās dzīves centros uzstādītu modernu bezvadu interneta aprīkojumu.

Ja no savienojamības labumu gūst ikviens, tas nozīmē, ka nevajadzētu būt svarīgi tam, kur cilvēks dzīvo vai cik daudz pelna. Tāpēc mēs šodien ierosinām līdz 2020. gadam nodrošināt visus Eiropas ciematus un visas pilsētas ar bezmaksas bezvadu interneta piekļuvi galvenajos sabiedriskās dzīves centros.
Žans Klods JUNKERS - Runa par stāvokli Eiropas Savienībā (2016. g. septembris)

Kas būs ieguvēji?

Visi eiropieši

WiFi4EU finansējums tiks piešķirts ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā tā, lai visā ES labumu no ātrdarbīgiem savienojumiem gūtu gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi. Aplēsts, ka līdz 2020. gadam labumu no WiFi4EU shēmas gūs vismaz 6000 līdz 8000 pašvaldību.

Vietējās publiskā sektora struktūras

Iniciatīva WiFi4EU būs pieejama publiskā sektora struktūrām — vietējām pašvaldībām, bibliotēkām, veselības aprūpes centriem u. tml. No iniciatīvas līdzekļiem finansēs aprīkojumu un uzstādīšanas izmaksas (piekļuves punktus), savukārt saņēmējs maksās par pieslēgumu (interneta abonementu) un iekārtu uzturēšanu darba kārtībā vismaz 3 gadus.

Vietējās pašvaldības tiks rosinātas izstrādāt un popularizēt digitālos pakalpojumus tādās jomās kā e-pārvalde, e-veselība, e-tūrisms u. c. speciālā lietojumprogrammā.

Kā pieteikties?

Iniciatīva WiFi4EU būs pieejama, nokārtojot vienkāršas, nevis birokrātiskas procedūras (pieteikšanās internetā, maksājumi vaučeru veidā un itin viegli izpildāmas uzraudzības prasības).

Projekti tiks atlasīti pieteikšanās secībā. Projektu virzītājiem, kuri piesakās uz shēmu, būtu jāpiedāvā Wi-Fi piekļuves punktus ierīkot vietās, kur vēl nav par brīvu pieejams līdzīgs publisks vai privāts bezvadu interneta piekļuves punkts.

WiFi4EU – Jautājumi un atbildes

Aktuālākie jaunumi

Pirmais uzaicinājums iesniegt pieteikumus ir anulēts. Jauns uzaicinājums iesniegt pieteikumus tiks izsludināts 2018. gada rudenī (datums tiks paziņots vēlāk).

Komisija ir sākusi apspriešanos ar tirgus dalībniekiem (tā ilgs līdz 5. oktobrim), kurā tā vēlas izpētīt ar WiFi4EU saistīto autentifikācijas un monitoringa pakalpojumu sniegšanas spējas: Iepriekšēja apspriešanās ar tirgus dalībniekiem.

Saistītie dokumenti

Sazinieties ar mums pa e-pastu

WiFi4EU Newsletter

To receive information about the steps of the WiFi4EU initiative as soon as they are made public, you may subscribe to our mailing list by inserting your email address below: