Διαδικτυακή κάλυψη με τουλάχιστον 30 Mbps για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2020. Για να επιτευχθεί ο στόχος αξιοποίησης του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (DAE) της τάξης του 50% με τουλάχιστον 100 Mbps, η Κύπρος έχει υιοθετήσει αρκετά μέτρα σε ότι αφορά τη ζήτηση έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

English | Ελληνικά

Σύνοψη της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ενθαρρύνει την αγορά να επενδύσει σε υποδομή FTTH παρέχοντας τα σωστά κίνητρα σε σχέση με την σταθερότητα στα ρυθμιστικά μέτρα. Αυτά τα βήματα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη στενή παρακολούθηση της προόδου και την τόνωση της ζήτησης μέσω αυξημένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government), ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Education). Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιοχές στις οποίες η αγορά δεν καταφέρνει να αναπτυχθεί και πρέπει να γίνεται προσεκτική στόχευσή τους, ώστε να μην έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εξασφαλίσει επιπλέον δημόσια και ιδιωτική χρηματοδοτική υποστήριξη για την εισαγωγή ευρυζωνικού δικτύου εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για τα ευρυζωνικά δίκτυα

Αρμόδιες αρχές

Κύριοι στόχοι για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Η Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου υιοθετήθηκε το 2012. Εστιάζει σε μια προσέγγιση με βάση την αγορά, όπου το κράτος θα παρεμβαίνει άμεσα μόνο σε περίπτωση που οι ιδιώτες επενδυτές δεν καταφέρουν να παράσχουν τον επιθυμητό βαθμό ευρυζωνικής κάλυψης και κατά τα άλλα θα περιορίζεται σε ρυθμιστικά μέτρα και σε ανάλυση της αγοράς. Σχετικά με την τεχνολογική προσέγγιση, η Κύπρος είναι υπέρ της καθιέρωσης δικτύων NGA, όπως ένα δίκτυο FTTH εθνικής κλίμακας και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G. Το 2016, δημοσιεύτηκε το Ευρυζωνικό πλάνο της Κύπρου 2016-2020 και καλύπτει τα σχέδια δράσης και τους στρατηγικούς στόχους για τα ευρυζωνικά δίκτυα για το 2016-2020. Μακροπρόθεσμα, οι στόχοι για τα δίκτυα NGA είναι 100% κάλυψη με 30 Mbps και εισχώρηση στο 50% των νοικοκυριών με σύνδεση 100 Mbps έως το 2020.

Κύρια μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

  • Ρυθμιστικά μέτρα: Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα ώστε να υιοθετηθούν οι Κανονισμοί της ΕΕ.
  • Οικονομικά μέτρα: Η χρηματοδότηση για την εδραίωση και επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων προέρχεται από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύσεις από παρόχους τηλεπικοινωνιών και, αν είναι απαραίτητο, από το ίδιο το κράτος.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στην Κύπρο

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και τα κόστη, ανατρέξτε στους πίνακες αποτελεσμάτων και τις αναφορές χωρών του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Φάσμα εκχωρήσεων για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες

Ανατρέξτε στον πίνακα (xls) για λεπτομέρειες σχετικά με το φάσμα εκχωρήσεων (συχνότητες) για τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες (WBB).

Εθνικές δημοσιεύσεις και έγγραφα τύπου

Αγγλικά

Ελληνικά

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 Στρόβολος, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22814854
Ιστότοπος

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Διεύθυνση: Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22800288
Ιστότοπος

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ/OCECPR)

Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία 1101, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22693000
Ιστότοπος

Γραφείο αρμοδιοτήτων ευρυζωνικού δικτύου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 Στρόβολος, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22 409609
Ιστότοπος

 

Country information - Cyprus

Published: 
5 February 2015
Last update: 
11 December 2017
Team responsible