Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς, καθώς και την κρατική στήριξη σε τομείς για τους οποίους υπάρχει μικρό ή δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

English | Ελληνικά

Σύνοψη της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο

Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 συντάχθηκε από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σε συνεργασία με σχετικούς δημόσιους φορείς (π.χ. της εθνικής ρυθμιστικής αρχής «Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», ΕΕΤΤ) και άλλων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς. Η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου ΠΕΓ.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για τα ευρυζωνικά δίκτυα

Μια βασική συνθήκη για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας είναι η ευρεία διαθεσιμότητα ποιοτικής υποδομής ευρυζωνικών δικτύων και η εισχώρηση σε υψηλό ποσοστό νοικοκυριών του πληθυσμού. Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 καθορίζει ένα πλάνο καθοδήγησης για την επίτευξη αυτών των συνθηκών. Οι Εθνικοί στόχοι αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής και εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας δρουν ως καταλύτης για την ψηφιακή ανάπτυξη. Η δράση Superfast Broadband (SFBB) στοχεύει στην υποστήριξη των πολιτών μέσω κουπονιών για να αποκτήσουν σύνδεση στο Διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Το Action Ultrafast Broadband (UFBB) στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών που παρέχουν συνδέσεις στο Διαδίκτυο με εύρος ζώνης τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης έως 1 Gbps σε 2.400.000 πολίτες (οικιακοί και επιχειρηματικοί χρήστες).

Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται η κινητοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας που εκτιμάται πως κυμαίνονται από συνολικά 1,4 δισ. Ευρώ έως 4,5 δισ. Ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο ανάπτυξης που επιδιώκεται.

Ο ιδιωτικός τομέας αναμένεται να παρέχει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των επενδύσεων. Η δημόσια παρέμβαση επικεντρώνεται πρωταρχικά στη διασφάλιση του επενδυτικού περιβάλλοντος που θα καταστήσει βιώσιμες τέτοιες επενδύσεις σε άλλους τομείς όπου αναγνωρίστηκε αποτυχία της αγοράς. Ωστόσο, απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί και την προσαρμογή σε σχετικές δράσεις.

Αρμόδιες αρχές

Κύριοι στόχοι για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς στηρίζεται στους ακόλουθους δύο πυλώνες:

  • Πυλώνας Α: Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς (επένδυση, νομοθετική και κανονιστική) για την επίτευξη της μέγιστης αξιοποίησης των ιδιωτικών πόρων (εντός και εκτός Ελλάδος) στην ανάπτυξη της υποδομής ΠΕΓ.
  • Πυλώνας Β: Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς σε περιοχές και αγορές στις οποίες αποδεικνύεται πως υπάρχει μικρό ή καθόλου ενδιαφέρον για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών και υπηρεσιών.

Εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα ευρυζωνικών δικτύων

  • Για την υλοποίηση δύο νέων έργων στον Πυλώνα Β, θα χρησιμοποιηθούν οικονομικοί πόροι από το «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020», καθώς και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι) και ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Για δράσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ ή το FTA 2014-2020, θα διατεθούν επιπλέον κεφάλαια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στην Ελλάδα

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και τα κόστη, ανατρέξτε στους πίνακες αποτελεσμάτων και τις αναφορές χωρών του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Φάσμα εκχωρήσεων για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις φάσματος συμβουλευτείτε τη μελέτη σχετικά με την εκχώρηση φάσματος στην ΕΕ.

Εθνικές δημοσιεύσεις και έγγραφα τύπου

Αγγλικά

Ελληνικά

Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικό γραφείο ευρυζωνικών αρμοδιοτήτων της Ελλάδος: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση:  Φραγκούδη 11 & Aλ. Πάντου, Καλλιθέα, 10163, Αθήνα, Ελλάδα
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +30 210 909 8890
Ιστότοπος

Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - EETT

Διεύθυνση: Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +30 210 615 1000
Ιστότοπος

Country information - Greece