A magyar Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020 célkitűzése, hogy 2018-ra a teljes lakosság számára legalább 30 Mbps, 2020-ra pedig a háztartások felének 100 Mbps sebességű, új generációs hozzáférési hálózati (NGA) lefedettséget biztosítson.

English | Magyar

A magyarországi szélessávú internet fejlesztésének összegzése

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia a DAE célkitűzéseinél ambiciózusabb. Célként legalább 30 Mbps sebességű, teljes szélessávú internetlefedettséget tűz ki 2018-ra, 2020-ra pedig legalább 100 Mbps sebességű, 50%-os lefedettséget. Új generációs hozzáférési hálózati, ún. „utolsó mérföldes” és gerinchálózati projektek kezdődtek 2015-ben az optikai gerinchálózatok bővítése, minden állami intézmény számára nagysebességű hálózat biztosítása, továbbá a frekvenciák új technológiákkal történő kihasználtságának maximalizálása érdekében.

Nemzeti szélessávú internetstratégia és irányelv

Felelős hatóságok

  • Az információs és kommunikációs technológia felhasználására irányuló stratégiák a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárságának hatáskörébe tartoznak Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
  • A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség államilag finanszírozott intézmény, amely országosan folytatja független tevékenységét, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt. Az ügynökség központi közigazgatási és a kormány által irányított olyan IT-projekteket kezel, mint például a Szupergyors Internet Program és országos Szélessávú Kompetencia Irodaként (BCO) jár el.
  • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a vezetékes és vezeték nélküli elektronikus kommunikációra vonatkozóan dolgoz ki szabályozásokat, továbbá a vezeték nélküli szélessávú internetstratégiáért felel.
  • Az e-kormányzati ügyekért a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma felel.
  • A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyeli az információs és kommunikációs technológiák magyarországi fejlesztését. A Miniszterelnöki Kabinetiroda elindította a Digitális Jólét Programot, amely Magyarországos digitális átalakításának ernyőprogramjaként szolgál. A program – szándéka szerint – összhangban van a Gigabit Társadalom célkitűzéseivel.

A szélessávú internet fejlesztésének fő céljai

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020 tartalmazza az állami támogatásból és magánbefektetésekből finanszírozott szélessávú fejlesztés fő intézkedéseit. A fejlesztési program célja az egész ország új generációs hozzáféréssel való lefedettségének biztosítása azáltal, hogy állami támogatást nyújt a gazdaságilag kevésbé vonzó, elsősorban vidéki területeknek. A szolgáltatók saját finanszírozásban mintegy 400 000 csatlakozást fognak kiépíteni. A Szupergyors Internet Program ezt a két fő elemet tartalmazza. A kormány további közvetlen részvétele egy nemzeti gerinchálózat létrehozásának és fenntartásának irányítását célozza meg, jobb minőségű szolgáltatások biztosítása érdekében. A stratégia az optikai kábelen alapuló vezetékes gerinchálózatok és az országos vezeték nélküli szélessávú internetlefedettség fejlesztését egyaránt célul tűzi ki. A stratégia a vidéki közintézmények gyors internetkapcsolatának fejlesztését is kiemelt prioritásként kezeli. A fehér és szürke területek a legkritikusabbak finanszírozási és megvalósítási szempontokból.

A hosszú távú új generációs hozzáférési hálózati lefedettséget 2018-ra 100%-osra tervezik 30 Mbps sebességgel, 2020-ra pedig a háztartások lefedettségét 50%-osra, 100 Mbps sebességgel. A stratégia kiegészül a Gibabyte Társadalom célkitűzéseivel és megfogalmazza az 5G stratégiát. A stratégiát 2020-ban frissítik, és hosszú távú célokat tűznek ki 2030-ra Magyarországon.

Nemzeti és regionális szélessávú internet finanszírozási eszközök

  • Hitelek: A 2014 és 2020 közötti időszak számára a Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (EDIOP/GINOP) pénzügyi forrásai támogatják a közhasználatú szélessávú hálózatok bővítését és az nagysebességű kapcsolatok fejlesztését. A kormány mintegy 22 millió EUR összegű kötelezettséget vállalt összhangban a EDIOP/GINOP 3.4.1 programmal a 2017. évi költségvetésben. Nemzeti források segítik a szélessávú hálózatok bővítését a nem konvergens Közép-Magyarországi Régióban.
  • ESIF alapok: A 2014–2020 program becslése szerint a 30 Mbps sebességű vagy annál gyorsabb új generációs szélessávú hálózatok beruházási igénye eléri a 253 millió eurót. A szélessávú internetes költségvetés egy részét finanszírozási eszközökkel fogják fedezni. Magyarország az EU egyetlen olyan tagállama, amely finanszírozási eszközöket használ a szélessávú internet fejlesztésére nemzeti szinten.

A magyarországi szélessávú internet fejlesztésére és technológiákra vonatkozó adatok

A szélessávú internet lefedettségére, előfizetésekre és penetrációra, a különböző technológiák lefedettségére és költségekre vonatkozó legfrissebb adatokról tekintse át a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) eredménymutató jelentéseit és országjelentéseit.

Frekvenciakijelölés vezeték nélküli szélessávú internet számára

Tekintse meg az összefoglalóban a harmonizált frekvenciakijelölés adatait és olvassa el a frekvenciakijelölésekkel kapcsolatos taanulmányt az EU-ban.

Nemzeti kiadványok és sajtódokumentumok

Kapcsolattartási információk

BCO Magyarország (országos Szélessávú Kompetencia Iroda): Innovációs és Technológiai Minisztérium

Cím: Iskola u. 13, Budapest, 1011 Magyarország
E-mailes kapcsolatfelvétel
Telefon: +36 30 977 4707
Weboldal

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: Ostrom u. 23–25., 1015 Budapest, Magyarország
E-mailes kapcsolatfelvétel
Telefon: +36 1 4577100
Weboldal

Country information - Hungary