Europos Komisija renka nuomones apie P. Lamy ataskaitos strategines rekomendacijas dėl ilgalaikės būsimo ultraaukštųjų dažnių (UHF) juostos (470–790 MHz) naudojimo politikos strategijos. Ji nori priimti poziciją dėl to, kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis dėl šių rekomendacijų.

Aukšto lygio grupės pirmininko Pascalio Lamy ataskaitoje aptariama, kaip ateityje turėtų būti naudojamas ribotas dažnių išteklius UHF transliacijų juostoje.

Rengdama ilgalaikę būsimo UHF juostos naudojimo strategiją Komisija atsižvelgs į:

P. Lamy ataskaitą,

Radijo spektro politikos grupės informaciją,

Komisijos tyrimus,

atsakymus į šių konsultacijų klausimus.

Bet kokie UHF transliacijų juostos naudojimo būdų pokyčiai paveiktų transliavimo ir judriojo ryšio paslaugų mastą bei kokybę. Dėl jų ateityje gali reikėti atnaujinti įrenginius, pavyzdžiui, televizorius. Yra konkrečių klausimų apie tai, kaip tai paveiktų piliečius.

Su kuo Komisija konsultuojasi?

Mes norėtume sužinoti šių subjektų nuomones:

  • judriojo ryšio ir transliavimo (įskaitant programų kūrimo ir specialiųjų renginių (angl. PMSE) sektorių;
  • akademinės bendruomenės narių, turinčių atitinkamų specialiųjų žinių;
  • piliečių, televizijos ir (arba) belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų naudotojų ir naudotojų asociacijų.

Tikimės, kad piliečiai, vartotojai ir jų asociacijos pateiks savo nuomones, nes bet kokie būsimi UHF transliacijų juostos naudojimo pokyčiai turėtų poveikį transliavimo ir judriojo ryšio paslaugų kiekybei bei kokybei ir dėl jų ateityje galėtų reikėti atnaujinti įrangą (pvz., televizorius).

Vienas klausimyno skyrius skirtas būtent piliečiams. Pagrindinių faktų skyriuje nurodomi piliečiams ir vartotojams svarbūs klausimai ir paaiškinamas visas klausimynas.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2015 m. sausio 12 d. iki 2015 m. balandžio 12 d. (paskutinė diena)

Į vėliau gautas pastabas atsižvelgta nebus.

Skaidrumas

Nurodykite, ar klausimyną pildote kaip individualus asmuo, ar atstovaujate organizacijai. Jei į klausimus atsakote atsakote organizacijos vardu, paaiškinkite, kam ji atstovauja, ir, jei taikoma, kaip surinktos jos narių nuomonės.

Mes prašome organizacijų registruotis Skaidrumo registre.
Neužsiregistravusių organizacijų atsakymai bus skelbiami atskirai nuo užsiregistravusiųjų.

Kaip atsakyti į klausimus

internetu

arba

e. paštu – reikia pridėti atsakymus kaip „Word“, PDF arba ODF dokumentą,

arba

siųsti paprastu paštu adresu:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Brussels 1049 - Belgium

Atsakymai ir išdava

Rezultatų analizė bus pateikta šiame puslapyje per 30 darbo dienų nuo konsultacijų pabaigos.

Perskaitykite toliau pateiktą pareiškimą apie privatumo apsaugą ir sužinokite, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis bei atsakymus.

Asmens duomenų apsauga ir pranešimas apie privatumo apsaugą

Konsultacijų procesas

Ar turite kokių nors pastabų dėl konsultacijų? Siųskite jas e. paštu adresu CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents