Európska komisia zhromažďuje názory na strategické odporúčania správy Pascala Lamyho, pokiaľ ide o dlhodobú politickú stratégiu budúceho využívania pásma UHF (470-790 MHz) s cieľom prijať pozíciu o nadväzujúcich opatreniach.

Related documents