EU-kommissionen vill få in synpunkter på Lamyrapportens rekommendationer om en långsiktig strategi för användningen av UHF-bandet (470–790 MHz) för att se hur man ska följa upp rekommendationerna.

Högnivågruppens ordförande Pascal Lamy har lagt fram en rapport om hur det begränsade frekvensutrymmet bör användas i framtiden.

I sitt arbete med en långsiktig strategi för den framtida användningen av UHF-bandet tar kommissionen hänsyn till

Lamyrapporten

synpunkter från gruppen för radiospektrumpolitik

kommissionsstudier

de synpunkter som vi får genom detta samråd.

Eventuella förändringar i frekvensutrymmet påverkar både radio- och tv-sändningar och mobiltelefoni och bredbandstjänster. Det kan också medföra att man måste köpa en ny tv eller digitalbox. Samrådet tar bland annat upp vad allmänheten anser om dessa frågor.

Vem får delta i samrådet?

Vi vill gärna få in synpunkter från
 

  • mobiltelefoni- och sändningsbranscherna (inklusive programproduktion och särskilda evenemang)
  • experter på området
  • allmänheten, tv-tittarna och/eller de som använder trådlösa bredbandstjänster och användarnas intresseorganisationer.

Vi hoppas att allmänheten, konsumenterna och deras företrädare bidrar med sina synpunkter, eftersom eventuella omfördelningar av UHF-bandet kan påverka utbudet av både tv-program och mobiltelefoni. Du kanske också måste köpa en ny tv eller digitalbox.

Frågeformuläret innehåller ett särskilt avsnitt för allmänheten. I bakgrundstexten beskrivs frågeformuläret och de frågor som är viktiga för allmänheten och konsumenterna.

Samrådsperiod

12 januari - 12 april

Vi beaktar inga synpunkter som inkommer efter den 12 april.

Öppenhet

Ange om du svarar som privatperson eller för en organisations räkning. Om du svarar för en organisations räkning ber vi dig att förklara vem den företräder och hur medlemmarnas synpunkter har samlats in.

Organisationer ombeds dessutom registrera sig i EU:s öppenhetsregister.
Bidrag från organisationer som inte är registrerade kommer att publiceras separat.

Så deltar du i samrådet

Svara direkt på nätet

Mejla oss och bifoga dina svar som Word-, pdf- eller odf-dokument.

Svara med post:

Europeiska kommissionen

GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik

Enhet B4, Spektrum

1049 Bryssel – BELGIEN

Svar och resultat

En analys av resultaten läggs ut på denna sida senast 30 arbetsdagar efter sista svarsdag.

I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och ditt bidrag.

Skydd av personuppgifter

Kontakta oss

Har du synpunkter på samrådet? Mejla oss på CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents