Eiropas Komisija izdibina viedokļus par Lamī ziņojumā paustajiem stratēģiskajiem ieteikumiem attiecībā uz ilgtermiņa politikas stratēģiju, kā nākotnē izmantot UHF joslu (470–790 MHz). Tā vēlas izveidot nostāju par to, ciktāl ņemt vērā šos ieteikumus.

Ziņojumā, kuru sagatavojis augsta līmeņa grupas priekšsēdētājs Paskāls Lamī, ir iztirzāts, kā nākotnē vajadzētu izmantot ierobežoto UHF apraides joslu.

Veidojot ilgtermiņa stratēģiju, kā turpmāk izmantot UHF joslu, Komisija ņems vērā šādus informācijas avotus:

Lamī ziņojumu,

Radiofrekvenču spektra politikas grupas viedokli,

Komisijas pētījumus

un šajā apspriešanā saņemtās atbildes.

Ja tiktu mainīts veids, kā tiek izmantota UHF apraides josla, tas ietekmētu apraides un mobilo sakaru pakalpojumus. Tas var nozīmēt arī to, ka patērētājam būs jāiegādājas modernāks aprīkojums, piemēram, jauns televizors. Apspriešanā ir izvirzīti konkrēti jautājumi par to, kā šīs pārmaiņas ietekmētu iedzīvotājus.

Ar ko Komisijas apspriežas?

Mēs vēlamies uzzināt šādu cilvēku viedokli:

  • mobilo sakaru un apraides (arī programmu veidošanas un īpašo pasākumu) nozarēs strādājošie;
  • akadēmisko aprindu pārstāvji ar attiecīgu lietpratības jomu;
  • iedzīvotāji, televīzijas un/vai bezvadu platjoslas pakalpojumu lietotāji un lietotāju apvienības.

Mēs ceram, ka iedzīvotāji, patērētāji un viņu apvienības mūs informēs par savu viedokli, jo jebkuras izmaiņas tajā, kā nākotnē tiks izmantota UHF apraides josla, ietekmēs apraides un mobilo sakaru pakalpojumu kvantitāti un kvalitāti. Var nākties arī iegādāties modernāku aprīkojumu (piemēram, televizoru).

Anketai ir atsevišķa sadaļa, kas paredzēta iedzīvotājiem. Konteksta izklāstā ir raksturota pati anketa un jautājumi, kas svarīgi iedzīvotājiem un patērētājiem.

Apspriešanas periods

2015. gada 12. janvāris – 2015. gada 12. aprīlis.

Mēs neņemsim vērā nevienu viedokli, kas būs iesūtīts pēc 12. aprīļa'.

Pārredzamība

Lūdzam norādīt, vai atbildat kā privātpersona vai paužat kādas organizācijas viedokli. Ja atbildat organizācijas vārdā, lūdzu, paskaidrojiet, ko tā pārstāv un kā tika iegūts tās dalībnieku viedoklis.

Aicinām organizācijas reģistrēties Pārredzamības reģistrā.
Minētajā reģistrā nereģistrētu organizāciju viedokli publicēs atsevišķi.

Ir trīs veidi, kā var piedalīties šajā apspriešanā.

Internetā

Pa e–pastu, pievienojot aizpildītu anketu kā Word, PDF vai ODF dokumentu.

Pa pastu:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Brussels 1049 - Belgium

Atbildes un rezultāti

Kad kopš apspriešanas beigām būs pagājušas 30 darbdienas, šajā lapā tiks publicēta rezultātu analīze.

Lūdzu, izlasiet konfidencialitātes paziņojumu, lai uzzinātu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus un iesniegto anketu.

Personas datu aizsardzība un konfidencialitātes paziņojums

Apspriešanas process

Vai jums ir kādas piezīmes par šo apspriešanos? Sūtiet mums e–pastu uz CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents