De Europese Commissie verzamelt standpunten over de strategische aanbevelingen voor een beleidsstrategie voor het toekomstige gebruik van het UHF-spectrum (470-790 MHz) (het verslag-Lamy). Zij wil graag een standpunt innemen over hoe deze aanbevelingen moeten worden uitgevoerd.

Related documents