Europa-Kommissionen indsamler synspunkter om Lamy-rapportens strategiske henstillinger om en langfristet politisk strategi for den kommende brug af UHF-båndet (470-790 MHz). Den vil tage stilling til, hvordan disse henstillinger skal følges op.

I rapporten, som er udarbejdet af formanden for ekspertgruppen, Pascal Lamy, drøftes det, hvordan de knappe ressourcer i UHF-båndet skal bruges i fremtiden.

Ved fastlæggelsen af en langsigtet strategi for den kommende brug af UHF-båndet vil Kommissionen tage hensyn til følgende:

Lamy-rapporten

udtalelser fra Frekvenspolitikgruppen

Kommissionens egne undersøgelser

og bidragene til denne høring.

Enhver ændring i brugen af UHF-båndet vil påvirke omfanget og kvaliteten af tv-transmissionen og de mobile tjenester. Det kan kræve yderligere opgradering af udstyr som tv-apparater. Der er specifikke spørgsmål om, hvordan disse spørgsmål vil berøre borgerne.

Hvem hører Kommissionen?

Vi indhenter synspunkter fra:

  • mobil- og tv-sektoren (herunder PMSE (programproduktion og særlige events))
  • forskere med relevant ekspertise
  • borgere, brugere af tv-tjenester og/eller trådløse bredbåndstjenester og brugersammenslutninger.

Vi håber, at borgerne, forbrugerne og deres sammenslutninger vil udtale sig, eftersom enhver kommende udvikling i brugen af UHF-båndet vil berøre kvantiteten og kvaliteten af transmissionen og mobiltjenesterne og kan indebære kommende opgraderinger af udstyr (f.eks. tv-apparater).

Spørgeskemaet indeholder et særligt afsnit for borgere. Baggrundsafsnittet belyser emner, der er relevante for borgere og forbrugere, og oplyser om selve spørgeskemaet.

Høringsperiode

12. januar 2015 – 12. april 2015 (udløbsdato)

Bemærkninger modtaget efter udløbsdatoen vil ikke blive inddraget.

Åbenhed

Angiv, om du svarer som enkeltperson eller repræsenterer en organisation. Hvis du svarer på vegne af en organisation, bedes du forklare, hvem den repræsenterer, og i givet fald, hvordan medlemmernes synspunkter er indsamlet.

Vi beder organisationer om at registrere sig i Åbenhedsregisteret.

Bidrag fra ikke-registrerede organisationer vil blive offentliggjort særskilt fra de registreredes bidrag.

Sådan deltager du

Deltag online

Eller

E-mail os og vedlæg dit svar som et Word-, PDF- eller ODF-dokument

Eller

Skriv til:

Europa-Kommissionen

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Bruxelles B-1049 – Belgien

Svar og resultater

Vi offentliggør en analyse af resultaterne her på siden senest 30 arbejdsdage efter høringens udløbsdato.

Læs den særlige databeskyttelseserklæring nedenfor og se, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dit bidrag.

Beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelseserklæring

Høringsprocessen

Har du bemærkninger til høringen? Send os en mail på CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

 

Related documents