Европейската комисия проучва мненията за препоръките на Доклада Лами за дългосрочна стратегия за използване на дециметровия обхват (UHF) (470-790 MHz) в бъдеще. Тя иска да излезе с позиция за начините за прилагане на тези препоръки на практика.

В доклада на групата на високо равнище с председател Паскал Лами се обсъжда как да се използват оскъдните ресурси на честотната лента UHF в бъдеще.

При изготвянето на дългосрочна стратегия за бъдещото използване на обхвата UHF Комисията ще вземе предвид:

Доклада Лами

становището на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър

проучванията на Комисията

и отговорите на настоящата консултация.

Всички промени в начина на използване на UHF спектъра ще се отразят на качеството и обхвата на мобилните услуги и телевизионното разпръскване. Може например да се наложи купуване на нови телевизори. Има конкретни въпроси за начините, по които промените ще засегнат гражданите.

С кого се консултира Комисията?

Интересуват ни гледищата на:

  • секторите за мобилни комуникации и телевизионно разпръскване (включително сектора за подготовка на програми и специални прояви)
  • експерти в тези области от академичните среди
  • граждани, потребители на телевизионни и/или безжични широколентови услуги, и асоциации на потребители

Надяваме се гражданите, потребителите и техните асоциации да споделят вижданията си, тъй като всички бъдещи промени в използването на UHF обхвата ще се отразят на количеството и качеството на телевизионните и мобилните услуги и може да са свързани с купуването на ново оборудване (напр. телевизори).

Във въпросника е включен раздел, предназначен специално за граждани. В обяснителния раздел са илюстрирани въпросите от значение за гражданите и потребителите и е обяснен въпросника като цяло.

Период на консултацията

12 януари 2015 г. – 12 април 2015 г. (дата на приключване)

Коментарите, получени след датата на приключване, няма да бъдат взети предвид.

Прозрачност

Моля, посочете дали изказвате лично мнение или гледището на организация. Ако отговаряте от името на организация, моля обяснете кого представлява тя и евентуално как са били събрани мненията на членовете ѝ.

Искаме от организациите да се регистрират в Регистъра за прозрачност.
Отговорите на нерегистрирани организации ще бъдат публикувани отделно от отговорите на регистрирани организации.

Как да отговорите

Онлайн

или

По електронната поща, като приложите отговорите си като Word, PDF или ODF документ

или

По пощата на адрес:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Brussels 1049 - Belgium

Отговори и резултати

В рамките на 30 работни от датата на приключване на консултацията ще публикуваме анализ на резултатите.

Моля, прочетете декларацията за поверителност по-долу, за да научите как обработваме вашите лични данни и отговорите ви.

Защита на личните данни и декларация за поверителност

Процес на консултация

Имате ли коментари за консултацията? Пишете ни на адрес CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

 

 

Related documents