Euroopa Komisjon kogub arvamusi Lamy aruandes sisalduvate strateegiliste soovituste kohta, mis käsitlevad pikaajalist poliitilist strateegiat ultrakõrgsagedusala (UHF; 470–790 MHz) kasutamise kohta tulevikus. Komisjon soovib võtta seisukohta asjaomaste soovitustega seotud võimalike järelmeetmete kohta.

Aruandes, mille koostas kõrgetasemelise töörühma esimees Pascal Lamy, on käsitletud seda, kuidas tulevikus kasutada UHF-sagedusala piiratud spektriressurssi.

Valmistades ette pikaajalist strateegiat, mis käsitleb UHF-sagedusala kasutamist tulevikus, võtab komisjon arvesse järgmisi allikaid:

Lamy aruanne;

raadiospektripoliitika töörühma arvamus;

komisjoni uuringud ning

käesoleva konsultatsiooni raames laekunud vastused.

Mis tahes muudatused UHF-sagedusala kasutuses mõjutaksid ringhäälingu- ja mobiilsideteenuste ulatust ning kvaliteeti. Muudatuste tõttu võib tulevikus vaja minna seadmete (nt telerite) ajakohastamist. Konkreetsed küsimused hõlmavad näiteks seda, kuidas asjaomased teemad kodanikke mõjutavad.

Kellega komisjon konsulteerib?

Ootame arvamusi:

  • mobiilside- ja ringhäälingusektoritelt (sh programmitootmine ja erisündmuste edastamine – PMSE);
  • asjakohaste pädevusvaldkondade teadlastelt;
  • kodanikelt, televisiooniteenuste ja/või traadita lairibateenuste kasutajatelt ning kasutajate ühendustelt.

Me loodame, et kodanikud, tarbijad ja nende ühendused avaldavad oma arvamust, sest mis tahes tulevased arengud UHF-sagedusala puhul mõjutaksid ringhäälingu- ja mobiilsideteenuste ulatust ning kvaliteeti. Samuti võib seetõttu tulevikus vaja minna seadmete (nt telerite) ajakohastamist.

Küsimustik sisaldab spetsiaalselt kodanikele koostatud jaotist. Taustteabe jaotises kirjeldatakse küsimusi, mis on kodanike ja tarbijate seisukohast asjakohased, ning selgitatakse küsimustikku tervikuna.

Konsultatsiooni kestus

12. jaanuar 2015–12. aprill 2015 (lõppkuupäev)

Pärast lõppkuupäeva laekunud mis tahes märkusi arvesse ei võeta.

Läbipaistvus

Märkige palun, kas vastate üksikisikuna või esindate mõne organisatsiooni seisukohti. Kui vastate mõne organisatsiooni nimel, siis selgitage palun, keda see esindab ning vajaduse korral ka seda, kuidas koguti liikmete seisukohti.

Palume organisatsioonidel end läbipaistvusregistris registreerida.
Registreerimata organisatsioonide vastused avaldatakse registreeritud organisatsioonide vastustest eraldi.

Kuidas vastata?

Vastake internetis

või

e-kirja teel ning lisage manusesse oma vastus järgmises vormingus: Word, PDF või ODF

või

posti teel:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Brussels 1049 - Belgium

Vastused ja järeldused

Tulemuste analüüs avaldatakse käesoleval leheküljel 30 tööpäeva jooksul pärast konsultatsiooni lõppkuupäeva.

Tutvuge allpool esitatud isikuandmete kaitse põhimõtetega, et teada saada, kuidas me teie isikuandmeid ja vastuseid käsitleme.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Konsultatsiooniprotsess

On teil konsultatsiooni kohta märkusi? Saatke meile e-kiri: CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents