Il-Kummissjoni Ewropea qed tiġbor l-opinjonijiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet strateġiċi tar-Rapport Lamy dwar l-istrateġija ta' politika fit-terminu twil għall-użu futur tal-frekwenza UHF (470-790 MHz). Tixtieq tieħu pożizzjoni dwar kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu segwiti.

Related documents