Euroopan komissio pyytää mielipiteitä Lamyn raportin strategisista suosituksista UHF-taajuuksien (470–790 MHz) käytölle tulevaisuudessa. Se haluaa ottaa kantaa siihen, mihin toimiin suositusten pohjalta olisi ryhdyttävä.

Korkean tason ryhmän puheenjohtajan, Pascal Lamyn, raportissa käsitellään UHF-taajuusalueen käyttöä tulevaisuudessa.

Euroopan komissio laatii aiheesta pitkän aikavälin strategiaa, jonka valmistelussa se haluaa ottaa huomioon:

Lamyn raportin

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän RSPG-ryhmän lausunnon

komission selvitykset ja

tämän kuulemisen tulokset.

Kaikki UHF-taajuuksien käyttöön tehtävät muutokset vaikuttaisivat televisiolähetyspalvelujen ja mobiilipalvelujen laajuuteen ja laatuun. Ne voisivat johtaa esimerkiksi televisioiden uusimistarpeeseen. Muutokset voivat vaikuttaa kansalaisiin monin tavoin.

Kuulemisen kohderyhmä

Komissio pyytää mielipiteitä seuraavilta tahoilta:

  • matkaviestintäala ja televisiolähetysala (myös ohjelma- ja tapahtumatuotanto)
  • alan asiantuntijat/tutkijat
  • kansalaiset, television ja/tai langattomien laajakaistapalvelujen käyttäjät ja käyttäjäjärjestöt

Komissio haluaa kuulla kansalaisten, kuluttajien ja heidän järjestöjensä mielipiteitä, sillä kaikki muutokset UHF-taajuuksien käytössä vaikuttaisivat televisiolähetyspalvelujen ja mobiilipalvelujen laajuuteen ja laatuun ja voisivat johtaa esimerkiksi televisioiden uusimistarpeeseen.

Kysymyslomake sisältää erityisesti kansalaisille suunnatun osion. Taustamateriaalissa kerrotaan kansalaisia ja kuluttajia koskevista kysymyksistä ja annetaan neuvoja kyselyyn vastaamiseen.

Kuulemisen kesto

12.tammikuuta - 12. huhtikuuta

Tämän jälkeen saatavaa palautetta ei enää oteta huomioon.

Avoimuus

Ilmoita, vastaatko yksityishenkilönä vai organisaation edustajana. Jos vastaat organisaation puolesta, täsmennä, ketä se edustaa ja, tarpeen mukaan, miten sen jäsenten mielipiteet on kerätty.

Kehotamme organisaatioita rekisteröitymään avoimuusrekisteriin.
Rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistaan erillään rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista.

Vastausohjeet

Vastaa verkossa

tai

sähköpostitse Word-, PDF- tai ODF-muotoisessa asiakirjassa

tai

lähetä kirjepostia osoitteeseen:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Brussels 1049 - Belgium

Vastaukset ja tulokset

Tällä sivulla julkaistaan vastauksista tehty analyysi 30 päivän kuluessa kuulemisen päättymisestä.

Alla olevan linkin kautta voit tutustua tietosuojaselosteeseen, jossa on tietoa henkilötietojen ja vastausten käsittelystä.

Tietosuoja:

Kuulemisprosessi

Haluatko kommentoida kuulemista? Lähetä sähköpostia osoitteeseen CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents