Evropska komisija zbira mnenja o strateških priporočilih Lamyjevega poročila v zvezi z dolgoročno strategijo o prihodnji uporabi televizijskega radiodifuzijskega pasu UHF (470-790 MHz). Želi namreč oblikovati stališče o načinu uveljavljanja teh priporočil.

Poročilo, ki ga je pripravil predsednik skupine na visoki ravni Pascal Lamy, govori o tem, kako bi bilo treba v prihodnje uporabljati omejeni vir spektra radiodifuzijskega pasu UHF.

Komisija bo pri pripravi dolgoročne strategije o prihodnji uporabi radiodifuzijskega pasu UHF upoštevala:

Lamyjevo poročilo,

ugotovitve skupine za politiko radiofrekvenčnega spektra,

študije Komisije

in odgovore, zbrane v okviru tega posvetovanja.

Vsaka sprememba načina uporabe radiodifuzijskega pasu UHF bi vplivala na obseg in kakovost radiodifuznih in mobilnih storitev. Potrebno bi bilo tudi nadgraditi opremo, denimo televizijske sprejemnike. Porajajo se določena vprašanja, kako bo to vplivalo na državljane.

Ciljna skupina posvetovanja

Komisija želi zbrati mnenja:

  • deležnikov sektorja mobilnih in radiodifuznih storitev (vključno s podjetji za produkcijo programov in pripravo posebnih dogodkov),
  • akademikov z znanjem ustreznih strokovnih področij,
  • državljanov, uporabnikov televizijskih in/ali brezžičnih širokopasovnih storitev in združenj uporabnikov.

Mnenja državljanov, potrošnikov in njihovih združenj so za nas zelo pomembna, ker bo prihodnji razvoj na področju uporabe radiodifuzijskega pasu UHF vplival na obseg in kakovost radiodifuznih in mobilnih storitev ter zahteval nadgraditev opreme (npr. televizijskih sprejemnikov).

Vprašalnik vsebuje poseben razdelek za državljane. Razdelek z osnovnimi informacijami obravnava vprašanja , ki so pomembna za državljane in potrošnike, in pojasni namen vprašalnika.

Posvetovalno obdobje

12. januar 2015 – 12. april 2015 (rok za oddajo prispevkov)

Prispevkov, oddanih po tem roku, ne bomo upoštevali.

Preglednost

Navedite, ali odgovarjate kot posameznik ali predstavnik organizacije. Če odgovarjate v imenu organizacije, pojasnite, koga zastopate in po potrebi, kako zbirate mnenja članov organizacije.

Organizacije se morajo registrirati v registru za preglednost.
Prispevke neregistriranih organizacij bomo objavili posebej.

Sodelovanje v posvetovanju

Izpolnite spletni vprašalnik

ali

nam pošljite elektronsko pošto in priložite svoj prispevek v obliki dokumenta Word, PDF ali ODF

ali

pišite na naslov:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

1049 Bruselj – Belgija.

Rezultati posvetovanja

Analizo rezultatov bomo objavili na tej strani v 30 delovnih dneh po izteku posvetovanja.

Več o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in odgovori, si lahko preberete v posebni izjavi o varstvu podatkov spodaj.

Varstvo osebnih podatkov

Postopek posvetovanja

Morebitne pripombe v zvezi s posvetovanjem lahko pošljete na elektronski naslov: CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents