Är du en ung konstnär eller designer? Vi söker en ny symbol för säkra och tillförlitliga webbtjänster. Skicka ditt förslag till tävlingen ”e-Mark U Trust”! Med lite tur kan just din symbol hamna på säkra sajter i hela EU.

Vad går tävlingen ut på?

Vi söker en helt ny symbol som ska visa internetanvändarna att de kan lita på en viss webbtjänst. Tävlingen går ut på att designa symbolen för kvalificerade betrodda e-tjänster.

Om du är ung konstnär eller designer, skicka in din idé till vår tävling ”e-Mark U Trust”. Om ditt bidrag vinner kommer du att få se det på många tillförlitliga sajter i alla de 28 EU-länderna. Dessutom vinner du 5 000 euro!

Vad är kvalificerade betrodda e-tjänster?

Om du flyttar utomlands för att studera kommer du säkert att råka ut för en del administrativt pappersarbete när du anländer till ditt nya EU-land. Tack vare de kvalificerade betrodda e-tjänsterna behöver du inte uppsöka myndigheter eller universitet utan kan göra allt på nätet.

Behöver du underteckna en handling? Inga problem, det går bra med en elektronisk signatur. Måste du skicka in en handling före ett visst datum? Inga problem, den elektroniska tidsstämpeln visar att den har lämnats in i tid. Behöver du ett mottagningsbevis? Inga problem, det går att få elektroniskt. Tack vare den nya EU-lagstiftningen om betrodda e-tjänster kan du använda alla de här tjänsterna i samtliga EU-länder. Lagstiftningen skiljer mellan tjänster som har en genomsnittlig säkerhetsnivå och tjänster med en högre säkerhetsnivå, så kallade kvalificerade betrodda e-tjänster.

Vad vill vi ha?

Vi behöver en förtroendemärkning (symbol eller logotyp) för kvalificerade betrodda tjänster. Märkningen ska användas av de som tillhandahåller e-tjänster i de 28 EU-länderna.

Märkningen ska vara enkel, originell, smart och förtroendeingivande.

Syftet är att

  • visa internetanvändarna att de kan utföra sina nättransaktioner på ett säkert och enkelt sätt
  • visa att de betrodda tjänsterna uppfyller EU:s regler och krav
  • de som tillhandahåller betrodda e-tjänster ska kunna försäkra sina kunder om att tjänsterna är pålitliga och av hög kvalitet
  • garantera att tjänsterna är kvalificerade och följer reglerna i förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster.

Varför en tävling?

Under 2016 införs en ny förtroendemärkning i EU för kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster. EU-märkningen kan användas frivilligt av de tjänsteleverantörer i de 28 EU-länderna som uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.

När ska märkningen användas?

Exempel: du behöver köpa in utrustning till ditt företag och ska skriva under ett köpeavtal på 50 000 euro. Leverantören finns i ett annat land, så du skulle föredra att skriva under avtalet elektroniskt.

På nätet letar du efter en leverantör av betrodda tjänster som säljer certifikat för elektroniska signaturer. Hur kan du vara säker på att leverantörens tjänst är tillförlitlig? Eftersom avtalet är värt mycket pengar vill du vara säker på att tjänsten är säker och erkänd enligt lag i EU.

Du hittar en webbplats som använder EU:s förtroendemärkning och kan på så sätt känna dig säker på att den elektroniska signaturen är säker.

Vem kan delta?

Konst- och designstuderande i hela EU kan skicka in förslag till tävlingen. För att kunna delta måste du vara inskriven på en högskola eller ett universitet i något av de 28 EU-länderna. Bidragen ska skickas in senast den 15 september 2014. Innan du börjar fila på ditt förslag bör du läsa tävlingsreglerna och specifikationerna för att se om du uppfyller kraven.

Skicka in ditt bidrag!

Du kan skicka in ditt tävlingsbidrag via den här webbplatsen mellan den 3 juli och den 15 september 2014 (läs mer under Skicka ditt bidrag).

Varför delta? Om du vinner kommer din symbol eller logotyp att synas på många webbplatser i EU. Ditt arbete kommer också att bidra till att öka förtroendet för webbtjänster.

En vinst är dessutom en viktig fjäder i hatten för dig som designer.

Vinnaren får 5 000 euro. Tvåan får 3 500 euro och tredjepristagaren 1 500 euro.

Vinnaren och andra- och tredjepristagarna bjuds in till prisutdelningen i Bryssel sommaren 2015.