Kas olete noor kunstnik või kujundaja? Otsime uut sümbolit usaldusväärsetele ja endisest turvalisematele internetiteenustele. Ühinege meiega, saatke oma idee konkursile „e-Mark U Trust”, ja teie looming võib jõuda usaldusväärsetele veebisaitidele kõikjal Euroopas – kasutage võimalust!

Mida kujutab endast konkurss „e-Mark U Trust”?

Otsime uut värsket sümbolit, mis ütleb interneti kasutajatele, et nad võivad elektroonilist tehingut tehes internetiteenust usaldada. Teie kujundate kvalifitseeritud elektrooniliste usaldusteenuste sümboli.

Kui olete noor kunstnik või kujundaja, osalege meie konkursil „e-Mark U Trust” ja saatke oma teos meile. Kui teie kujundus võidab, näete seda edaspidi kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajate paljudel veebisaitidel kõigis 28 ELi riigis, lisaks saab võitja 5000 eurot!

Mis on kvalifitseeritud elektroonilised usaldusteenused?

Kui lähete välismaale õppima, tuleb teil Euroopa Liidu teise liikmesriiki saabudes teha mitmeid haldustoiminguid. Tänu kvalifitseeritud usaldusteenustele puudub vajadus minna kohalikku omavalitsusse või ülikooli sekretariaati, sest võite end kursustele registreerida või end kohalikes ametiasutustes kirja panna interneti teel.

Kas peate dokumendi allkirjastama? MILLES KÜSIMUS, saate seda teha elektroonilise allkirjaga! Kas peate dokumendi esitama kindlaks tähtajaks? MILLES KÜSIMUS, elektrooniline ajatempel tõendab, et dokument esitati õigeaegselt! Kas vajate kättesaamise kinnitust? MILLES KÜSIMUS, kinnituse annab tähitud elektronkirja teenus! Elektroonilisi usaldusteenuseid käsitlev ELi uus õigusakt tähendab, et võite kõiki neid teenuseid piiriüleselt kasutada. Erinevus ilmneb ka keskmiselt turvaliste elektrooniliste usaldusteenuste ja kõrge turvalisuse tasemega usaldusteenuste vahel, mida tuntakse ka „kvalifitseeritud elektrooniliste usaldusteenustena”.

Mida me otsime?

Meil on vaja kvalifitseeritud usaldusteenuste usaldusmärgist (sümbolit või logo), mida kasutatakse kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajate veebisaitidel kõigis 28 ELi riigis.

Usaldusmärgis on lihtne, originaalne ja nutikas ning väljendab usaldust ja kindlust.

Märgis osutab, et

  • internetikasutajad saavad teha oma internetitoiminguid ohutult, mugavalt ja turvaliselt;
  • nad on kindlad, et usaldusteenused on kooskõlas ELi eeskirjadega ja vastavad konkreetsetele nõudmistele;
  • elektrooniliste usaldusteenuste osutajad saavad anda tarbijatele kindluse, et nende teenused on seaduslikud ja üle kogu ELi reguleeritud kvaliteediga;
  • usaldusmärgis tagab, et pakutud teenused on kvalifitseeritud usaldusteenused ja täidavad usaldusteenuste määruses (eIDAS) sätestatud eeskirju.

Miks selline konkurss?

2016. aastal võetakse kogu Euroopa Liidus kasutusele kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajate usaldusmärgis. Seda ELi usaldusmärgist võivad vabatahtlikult kasutada need 28 ELi liikmesriigis asutatud kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad, kes täidavad usaldusteenuste määruses sätestatud nõudeid.

Millistel tingimustel usaldusmärgist kasutatakse?

Näiteks hakkate allkirjastama 50 000 euro suurust lepingut oma ettevõttele seadmete ostmiseks. Tarnija asub teie kodust kaugel, nii et soovite lepingu allkirjastada pigem elektrooniliselt, mitte isiklikult.

Te lähete usaldusteenuse otsimiseks internetti, et osta elektrooniliste allkirjade sertifikaat. Kuidas saate olla kindel, et teie valitud teenusepakkuja teenused on usaldusväärsed? Teie lepingu rahaline väärtus on suur ja te tahate kindlalt teada, et teenus, mida ostma hakkate, pakub turvalisuse kõrget taset ja on ELis õiguslikult tunnustatud.

Te leiate veebisaidi, mis kasutab ELi usaldusmärgist ja võite olla kindel, et teie elektrooniline allkiri on turvaline.

Kes võivad osaleda?

Kõiki ELi disaini- või kunstitudengeid kutsutakse üles esitama oma kõige uuenduslikumaid kavandeid konkursile „e-Mark U Trust”. Osalejad peavad olema registreeritud akadeemias, ülikoolis või kolledžis ühes 28 ELi liikmesriigist. Võistlustööd tuleb esitada 15. septembriks 2014. Enne kandideerimist vaadake konkursi tingimusi ja tehnilisi andmeid , et näha, kas vastate nõuetele.

Esitage oma idee!

Võite oma kavandi esitada selle veebisaidi kaudu 3. Juuli 15. septembrini 2014 (rohkem teavet leiate rubriigist Esitage oma kavand).

Miks peaksite osalema? Oma loomingu nägemine paljudel veebisaitidel on ainult üks põhjus ELi usaldusmärgise konkursil osalemiseks. Samuti aitab teie kavand kaasa usaldusele interneti ja internetiteenuste vastu.

Peale selle võib võit konkursil „e-Mark U Trust” saada teetähiseks teie arengus disainerina.

Auhind: võitja saab autasuks 5000 eurot sularahas! Kas jäite teiseks? Teile on 3500 eurot! Kas jäite kolmandaks? Ikkagi saate 1500 eurot.

Võitja ja kahe järgmise koha omanikud kutsutakse ka ametlikule auhinnatseremooniale, mis toimub Brüsselis 2015. aasta suvel.