Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις για τις συστάσεις που περιέχει η έκθεση Lamy σχετικά με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική χρήση της ζώνης UHF (470-790 MHz). Σκοπός της είναι να διαμορφώσει θέση για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις αυτές.

Η έκθεση του Pascal Lamy, προέδρου της ομάδας υψηλού επιπέδου, εξετάζει το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο μέλλον οι περιορισμένοι πόροι ραδιοφάσματος στη ζώνη UHF.

Κατά την εκπόνηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη μελλοντική χρήση της ζώνης UHF, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα εξής:

την έκθεση Lamy

τα συμπεράσματα της Ομάδας για την Πολιτική Ραδιοφάσματος

τις μελέτες της Επιτροπής

και τις απαντήσεις στη διαβούλευση αυτή.

Τυχόν αλλαγές στον τρόπο χρήσης της ζώνης μεταδόσεων UHF θα επηρεάσουν το πεδίο και την ποιότητα των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν μελλοντικά την ανάγκη αναβάθμισης του εξοπλισμού, π.χ. των συσκευών τηλεόρασης. Τίθενται συνεπώς συγκεκριμένα ερωτήματα για τον αντίκτυπο που θα έχουν τα θέματα αυτά στους πολίτες.

Ποιους συμβουλεύεται η Επιτροπή;

Ζητάμε τη γνώμη:

  • των τομέων κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (περιλαμβανομένου και του τομέα προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων-PMSE)
  • ακαδημαϊκών που ειδικεύονται στους τομείς αυτούς
  • πολιτών, χρηστών τηλεοπτικών ή/και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και ενώσεων χρηστών

Ελπίζουμε ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι ενώσεις τους θα μας στείλουν τις απόψεις τους, δεδομένου ότι κάθε μελλοντική εξέλιξη στη χρήση της ζώνης UHF θα επηρεάσει την ποσότητα και την ποιότητα των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και θα μπορούσε να οδηγήσει μελλοντικά σε αναβάθμιση του εξοπλισμού (π.χ. των συσκευών τηλεόρασης).

Το ερωτηματολόγιο περιέχει ένα τμήμα που απευθύνεται ειδικά στους πολίτες. Το τμήμα με το ιστορικό παρουσιάζει τα θέματα που αφορούν τους πολίτες και τους καταναλωτές, και επεξηγεί το ερωτηματολόγιο γενικά.

Διάρκεια διαβούλευσης

12 Ιανουαρίου 2015 - 12 Απριλίου 2015 (ημερομηνία λήξης)

Τυχόν σχόλια που θα λάβουμε μετά την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διαφάνεια

Δηλώστε κατά πόσο απαντάτε ως ιδιώτης ή εκφράζετε τις απόψεις οργανισμού. Αν απαντάτε για λογαριασμό οργανισμού, δηλώστε ποιους αντιπροσωπεύει ο οργανισμός αυτός και, όπου ισχύει, πώς συλλέχθηκαν οι απόψεις των μελών του.

Ζητάμε από τους οργανισμούς να καταχωριστούν στο Μητρώο διαφάνειας.
Οι απαντήσεις από μη καταχωρισμένους οργανισμούς θα δημοσιεύονται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Πώς να λάβετε μέρος

Απαντήστε ηλεκτρονικά

Ή

Στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα με συνημμένη την απάντησή σας σε μορφή Word, PDF ή ODF

Ή

Στείλτε επιστολή στη διεύθυνση:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Brussels 1049 - Belgium

Απαντήσεις και αποτελέσματα

Στη σελίδα αυτή θα εμφανιστεί ανάλυση των αποτελεσμάτων, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης.

Δείτε στην παρακάτω δήλωση περί απορρήτου πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις απαντήσεις σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και δήλωση περί απορρήτου

Διαδικασία διαβούλευσης

Έχετε σχόλια και υποδείξεις σχετικά με τη διαβούλευση; Στείλτε μας μήνυμα στη διεύθυνση CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

 

Related documents