Comisia Europeană colectează opinii referitoare la recomandările cuprinse în Raportul Lamy privind o strategie politică pe termen lung pentru utilizarea viitoare a benzii UHF (470-790 MHz). Comisia dorește să definească o poziție referitoare la modul în care ar trebui să se dea curs acestor recomandări.

Raportul întocmit de dl Pascal Lamy, președintele Grupului la nivel înalt, analizează modul în care ar trebui utilizate în viitor resursele limitate în materie de spectru de frecvențe ale benzii UHF.

Pentru a pregăti elaborarea unei strategii pe termen lung privind utilizarea viitoare a benzii UHF, Comisia va țin cont de:

Raportul Lamy;

contribuția Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio;

studiile Comisiei;

răspunsurile la această consultare.

Eventualele modificări ale modului în care este utilizată banda de frecvențe UHF ar putea afecta sfera de acoperire și calitatea serviciilor de televiziune și ale serviciilor mobile. De asemenea, ar putea necesita viitoare modernizări ale echipamentelor, de exemplu ale televizoarelor. De aceea este nevoie de răspunsuri punctuale cu privire la modul în care aceste aspecte i-ar putea afecta pe cetățeni.

Pe cine consultă Comisia?

Dorim să aflăm opiniile:

  • reprezentanților operatorilor de telefonie mobilă și ai serviciilor de televiziune (inclusiv de producție de programe și evenimente speciale - PMSE);
  • cadrelor universitare cu specializare în aceste domenii;
  • cetățenilor, utilizatorilor serviciilor TV și/sau în bandă largă fără fir și opiniile asociațiilor utilizatorilor.

Sperăm ca cetățenii, consumatorii și asociațiile acestora să ne comunice opiniile lor, deoarece eventualele evoluții în ceea ce privește utilizarea benzii UHF vor afecta cantitatea și calitatea serviciilor de televiziune și ale serviciilor mobile și ar putea necesita viitoare modernizări ale echipamentelor (de exemplu ale televizoarelor).

Chestionarul cuprinde o secțiune concepută special pentru cetățeni. Secțiunea referitoare la context conține întrebări relevante pentru cetățeni și consumatori și prezintă cadrul general al chestionarului.

Perioada de consultare

12 ianuarie 2015 - 12 aprilie 2015 (data-limită)

Eventualele observații primite după data-limită nu vor fi luate în considerare.

Transparență

Vă rugăm să precizați dacă răspundeți în nume personal sau în numele unei organizații. Dacă răspundeți în numele unei organizații, vă rugăm să explicați pe cine reprezintă și, după caz, cum au fost obținute opiniile membrilor.

Solicităm organizațiilor să se înregistreze în Registrul de transparență.
Răspunsurile primite de la organizațiile neînregistrate vor fi publicate separat de cele primite de la organizațiile înregistrate.

Modalități de participare

Online

sau

prin e-mail și atașați răspunsul ca fișier Word, PDF sau ODF

sau

prin poștă, la adresa:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

Brussels 1049 - Belgia

Răspunsuri și rezultate

Analiza rezultatelor va fi publicată pe această pagină în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării consultării.

Vă rugăm să citiți Declarația specifică de confidențialitate de mai jos pentru a afla cum vă vom prelucra contribuțiile și datele cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal și declarație de confidențialitate

Procedura de consultare

Aveți observații cu privire la consultare? Trimiteți-ne un e-mail pe adresa CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents