Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille NGA-verkkojen käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

English | Suomi

Yhteenveto laajakaistaverkon kehityksestä Suomessa

Suomen kansallisen laajakaistasuunnitelman visiona on valokuituverkon rakentaminen tuetusti sellaisilla alueilla, joilla laajakaistayhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka aiheutuvat viimeisen 100 metrin tilaajaliittymän rakentamisesta loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan seinästä. Verkon tavoitteena on kattaa 99 prosenttia Suomen väestöstä. Valokuitu- ja kaapelilaajakaistaverkkojen täydentämiseksi pidettiin 800 ja 700 MHz:n taajuusalueiden huutokauppa edistämään suurempien nopeuksien mobiililaajakaistojen tarjontaa.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Suomen hallitus on valinnut kilpailuvetoisen, kuitupohjaisten verkon käyttöönoton keskittyen erityisesti alueisiin, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen. Tällaisille alueille tarjotaan lisäksi neuvontaa (julkisin varoin). Viranomaisten kunnille tarjoama neuvonta koskee NGA-verkkojen käyttöönottoon erikoistuneiden yksiköiden perustamista. Nämä yksiköt voidaan toteuttaa esimerkiksi useiden kuntien yhteishankkeina tai yhteistyönä yksityisten toimijoiden kanssa. Rahoituksen odotetaan tulevan valtiolta ja kunnilta. Kohti asioita Internetissä Laajakaistan toteutusohjelma julkaistiin kesäkuussa 2016. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu digitaalisen infrastruktuurin strategia on julkaistu (lokakuu 2018).

Vastuussa olevat viranomaiset

  • Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tietoliikenteestä ja laajakaistapolitiikasta, mukaan lukien lainsäädäntö, opastus sekä hallinnon ja sektorin valvonta.
  • Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Se tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.
  • Maa- ja metsätalousministeriö toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittavista laajakaistahankkeista.
  • Ruokavirasto vastaa maaseutuohjelmasta rahoitettujen laajakaistahankkeiden toimeenpanosta ja valvonnasta.
  • Maakuntaliitot, ELY-keskus ja kunnat ovat myös osallisina yhteiskunnan tukemien laajakaistahankkeiden käyttöönotossa.

Laajakaistan kehityksen päätavoitteet ja toimenpiteitä

  • Suomen hallitus tarkisti tietoliikennepolitiikkansa suuntaviivat toukokuussa 2012, joskin ilman merkittäviä muutoksia. Tavoitteena on, että lähes kaikki vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat (yhteensä yli 99 prosenttia väestöstä) ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbps toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Alueilla, joilla markkinatoimijat eivät rakenna tällaisia verkkoja, on toteutettu joukko paikallisia hankkeita kattavuuden laajentamiseksi tarvittavien väliverkkosegmenttien avulla.
  • Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu digitaalisen infrastruktuurin strategia on julkaistu (lokakuu 2018). Strategiassa määritellään tavoitteet Suomen digitaalisen infrastruktuurin kehittämiselle vuodeksi 2025 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbps yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Suomessa koko 3.5 GHz taajuusalue otetaan valtakunnalliseen käyttöön langattomalle laajakaistalle vuoden 2019 alusta alkaen. Valokuituverkkojen kustannustehokasta rakentamista helpotetaan telekaapeleiden sijoitteluun liittyvää sääntelyä ja sujuvoittamalla. Kaapeleiden sijoittamiseen liittyvää lupamenettelyä kehitetään maantielain valmistelun yhteydessä.
  • Laajakaistayleispalvelun nopeus on 2 Mbps Liikenne- ja viestintäministeriön pitkän aikavälin tavoite on nostaa nopeus 10 megaan vuoteen 2021 mennessä. Nopeuden noston väliarviointi tapahtuu vuonna 2017.

Tietoa laajakaistan kehityksestä ja laajakaistateknologioista Suomessa

Tuoreimmat tiedot laajakaistapalveluiden kattavuudesta, laajakaistaliittymistä ja laajakaistan levinneisyydestä sekä eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista on Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tulostauluissa ja maakohtaisissa raporteissa.

Taajuuksien myöntäminen langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön

Tarkastele yleiskuvaus yhdenmukaistetuista taajuuksien osoittamista koskevista yksityiskohdista ja tarkastele taajuus operaatioita koskevaa tutkimusta EU: ssa.

Kansalliset julkaisut ja lehdistödokumentit

Englanniksi

Suomeksi

Haastattelu kansallisen laajakaistaosaamisen toimiston kanssa

Yhteystiedot

BCO Finland (Suomen kansallinen laajakaistatoimisto): Maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Viestintäviraston ja Maaseutuviraston edustajien yhdistäminen

Osoite: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Suomi PO Box 30, FI-00023 Government, Suomi
Yhteydenotot  sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 16 22 18
Verkkosivusto

Liikenne-ja viestintäministeriö

Osoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki, Suomi
Yhteydenotot  sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 16 001
Verkkosivusto

Viestintävirasto

Osoite: Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Suomi
Yhteydenotot sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 39 01 00
Verkkosivusto

Country information - Finland