De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023 voordeel moeten halen uit 1 Gbps. Mobiele netwerken moeten op elk moment en vanaf elke locatie toegang hebben tot basisdiensten en de overheid is daarom van plan dekkingseisen te stellen voor de komende frequentieveilingen.

English | Nederlands

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in Nederland

De Nederlandse Digitale Agenda en het Actieplan Digitale Connectiviteit voldoen aan de doelstellingen van Gigabit Society. Nederland behoort tot de lidstaten die het best presteren wat betreft de dekkingsgraad van NGA en heeft als doel om de Europese digitale leider te blijven die hoogwaardige connectiviteit biedt die een breed scala aan eisen dient en altijd en overal tegen concurrerende prijzen beschikbaar is. Momenteel, bijna 98% van alle stedelijke en landelijke gebieden in Nederland waren voorzien van een NGA-netwerk (tenminste 30 Mbps).

Landelijke breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

  • In Nederland zijn verschillende overheden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van breedband. Daartoe behoren gemeentes, provincies en, op landelijk niveau, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op eerlijke concurrentie en op bescherming van consumenten in de sectoren energie, telecommunicatie, transport en post.

Belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van breedband

In 2018 werd de Nederlandse Digitaliseringsstrategie uitgegeven, waarin staat wat nodig is om Nederland klaar te stomen voor de digitale toekomst. De uitdaging voor de overheid is het versnellen en ondersteunen van de digitale transitie in publieke sectoren en het versterken van verdere privacybescherming, cyberveiligheid, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie.

Het Connectivity Action Plan verfijnt de doelstellingen van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en schetst de inspanningen van de overheid om de Europese digitale leider te blijven met het doel om een hoge kwaliteit connectiviteit te bieden die aan een breed scala van eisen kan voldoen en altijd beschikbaar is tegen concurrerende prijzen en overal. Met dit plan ondersteunt de Nederlandse regering de doelstellingen van de EU Gigabit Society. Alle huishoudens moeten de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot breedbandnetwerken van ten minste 100 Mbps en een overgrote meerderheid moet tegen 2023 profiteren van 1 Gbps.

Belangrijkste maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

  • In het algemeen wordt er bij de Nederlandse breedbandstrategie gekozen voor een marktgericht ontwikkeling van de infrastructuur. Er is een doorslaggevende nadruk op de rol van lokale en regionale partijen bij het coördineren en vereenvoudigen van het proces. De meeste infrastructuur wordt zelfstandig uitgerold door de aanbieders. Hierbij is de belangrijkste taak van de lokale autoriteiten om beperkingen op te lossen en het uitwisselen van informatie en best practices tussen de verschillende partijen te stimuleren
  • Overheidssteun: Hoewel er geen overheidssteun op landelijk niveau is, onderzoeken sommige regionale autoriteiten de mogelijkheden van overheidssteun op een kleinere schaal. De nationale overheid ondersteunt deze autoriteiten hierbij en werkt aan een kader voor staatssteun.

Landelijke en regionale financieringsinstrumenten voor breedband

  • Overheidssteun: Het parapluplan wordt momenteel ontwikkeld, waardoor het voor lokale autoriteiten gemakkelijker wordt om financiële steun te verlenen voor de bouw. Het indienen van individuele financiële steunregelingen bij de Europese Commissie is dus niet langer nodig.

Gegevens over de ontwikkeling van breedband en technologieën in Nederland

Bekijk voor de meest recente gegevens over de dekkingsgraad, abonnementen en penetratiegraad van verschillende breedband technologieën en kosten scorebord en de landelijke voortgangsrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI). 

Spectrum toekenningen voor draadloos breedband

Raadpleeg het Europese 5G-observatorium voor details over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen.

Publicaties en persdocumenten

Engelstalig

Nederlandstalig

Contactgegevens

BCO Nederland (nationaal breedband competentiebureau): Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Adres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Nederland
Contact per e-mail
Telefoon: +31 61 116 43 16
Website

Autoriteit Consument & Markt

Adres: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nederland
Contact per e-mail
Telefoon: +31 70 7222 000
Website

Country information - Netherlands