De Nederlandse overheid ondersteunt het doel van de DAE Digitale Agenda voor Europa. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 30 Mbps te gebruiken. De Nederlandse regering ondersteunt ook de EU-breedbanddoelstelling voor 2025 dat alle huishoudens de mogelijkheid moeten hebben om toegang te krijgen tot breedbandnetwerken van ten minste 100 Mbps.

English | Nederlands

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in Nederland

De landelijke strategie op het gebied van breedband in Nederland, de Nederlandse Digitale Agenda, stemt overeen met de doelen van de Europese Digitale Agenda. Nederland behoort tot de lidstaten die het best presteren wat betreft de dekkingsgraad van NGA. Bijna 98% van alle stedelijke en landelijke gebieden in Nederland waren in 2015 voorzien van een NGA-netwerk (tenminste 30 Mbps).

Landelijke breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

  • In Nederland zijn verschillende overheden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van breedband. Daartoe behoren gemeentes, provincies en, op landelijk niveau, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op eerlijke concurrentie en op bescherming van consumenten in de sectoren energie, telecommunicatie, transport en post.

Belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van breedband

Het hoofddoel van de Nederlandse overheid is ervoor te zorgen dat de breedbandnetwerken in 2020 voldoen aan de groeiende vraag naar snel internet. De activiteiten van de landelijke overheid richten zich erop om onnodige beperkingen en kosten uit de weg te ruimen en zo voor een positief klimaat voor investeringen in breedband te zorgen en gezonde concurrentie te stimuleren. De Nederlandse Digitale Agenda heeft een neutrale houding ten opzichte van de gebruikte technologie en stelt het doel van 100% dekking met 30 Mbps en 50% huishoudelijke penetratiegraad van 100 Mbps in 2020. De Nederlandse regering ondersteunt ook de EU-breedbanddoelstelling voor 2025 dat alle huishoudens de mogelijkheid moeten hebben om toegang te krijgen tot breedbandnetwerken van tenminste 100 Mbps.

Belangrijkste maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

  • In het algemeen wordt er bij de Nederlandse breedbandstrategie gekozen voor een marktgericht ontwikkeling van de infrastructuur. Er is een doorslaggevende nadruk op de rol van lokale en regionale partijen bij het coördineren en vereenvoudigen van het proces. De meeste infrastructuur wordt zelfstandig uitgerold door de aanbieders. Hierbij is de belangrijkste taak van de lokale autoriteiten om beperkingen op te lossen en het uitwisselen van informatie en best practices tussen de verschillende partijen te stimuleren
  • Overheidssteun: Hoewel er geen overheidssteun op landelijk niveau is, onderzoeken sommige regionale autoriteiten de mogelijkheden van overheidssteun op een kleinere schaal. De nationale overheid ondersteunt deze autoriteiten hierbij en werkt aan een kader voor staatssteun.
  • Concreet werkt Nederland momenteel aan een actieplan voor digitale connectiviteit. In dit plan zullen aspecten als investeringen, lokaal beleid en spectrumbeleid worden beschreven.

Landelijke en regionale financieringsinstrumenten voor breedband

  • Overheidssteun (algemeen): Er is momenteel geen landelijke overheidssteun
  • Overheidssteun (speciale activiteiten - ERDF en EAFRD): niet binnen het huidige landelijke kader.

Gegevens over de ontwikkeling van breedband en technologieën in Nederland

Bekijk voor de meest recente gegevens over de dekkingsgraad, abonnementen en penetratiegraad van verschillende breedband technologieën en kosten scorebord en de landelijke voortgangsrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI). 

Spectrum toekenningen voor draadloos breedband

Bekijk het overzicht voor details over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen en raadpleeg de studie over spectrumopdrachten in de EU.

Publicaties en persdocumenten

Engelstalig

Nederlandstalig

Contactgegevens

BCO Nederland (nationaal breedband competentiebureau): Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Adres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Nederland
Contact per e-mail
Telefoon: +31 77 465 67 67
Website

Autoriteit Consument & Markt

Adres: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nederland
Contact per e-mail
Telefoon: +31 70 7222 000
Website

Country information - Netherlands