Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înființarea unei rețele naționale de bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

English | Română

Rezumatul dezvoltării benzii largi în România

Strategia Națională pentru  Agenda Digitală a României 2020 (hotărârea guvernului HG 245/2015) reprezintă strategia României privind banda largă. Infrastructura de bandă largă și servicii digitale este unul dintre cele patru domenii de acțiune definite în strategie. Strategia română are drept țintă obținerea unei acoperiri de 100% din gospodăriile cu bandă fixă până în 2020, 80% din gospodării cu acces la peste 30 Mbps bandă largă și 45% din gospodării cu abonamente de peste 100 Mbps. Planul național de dezvoltare a infrastructurii NGN (hotărârea guvernului  HG 414/2015) stabilește același lucru și optează pentru punerea priorității pe dezvoltarea de rețele de fibră cât mai aproape posibil de utilizatorul final. Strategia 5G pentru România a fost adoptată în 2019.

Planul și politica națională privind banda largă

Autoritățile responsabile

Principalele ținte pentru dezvoltarea benzii largi

O importanță specială este acordată zonelor rurale și celor dezavantajate, pentru stimularea concurenței și pentru promovarea dezvoltării benzii largi mobile ca soluție corespunzătoare pentru România, având în vedere evoluția intensă a pieței de telefonie mobilă. Planul privind banda largă are un număr de obiective specifice cum ar fi:

  • conectarea instituțiilor publice (agregarea cererii publice),
  • utilizare crescută în public,
  • sprijinirea IMM-urilor în ceea ce privește cursurile de pregătire, configurarea și implementarea proiectelor și serviciilor de infrastructură,
  • creșterea accessibilității serviciilor, conținutului și dezvoltării aplicațiilor,
  • educarea consumatorului și
  • includerea grupurilor de utilizatori dezavantajați.

Țintele pe termen lung ale NGA sunt o acoperire de 80% cu 30 Mbps și un grad de infiltrare de 45% dintre gospodării cu 100 Mbps până în 2020.

Măsurile principale pentru dezvoltarea benzii largi

  • În iulie 2016, România a informat Comisia Europeană despre măsurile luate pentru transpunerea  Directivei privind Reducerea Costurilor în legislația națională, în special prin legea Nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice pentru rețelele de comunicații electronice și alcătuirea unui plan de măsuri pentru reducerea costurilor pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice.

Instrumente financiare naționale și regionale pentru banda largă

  • Împrumuturile: Compania de telecomunicații Cosmote România a obținut un împrumut de 225 milioane EUR aranjat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru a continua dezvoltarea infrastructurii sale de bandă largă. 75 milioane EUR vor veni direct de la BERD, restul de 150 milioane EUR de la un sindicat al băncilor comerciale. Împrumutul ajunge la scadență  în aprilie 2018.
  • Ajutoare de Stat (Activități Generale): România a lansat proiectul Ro-NET care folosește fonduri structurale (aproximativ 69 milioane EUR) pentru a construi o infrastructură de bandă largă în zonele încă neacoperite (finanțare regională). Beneficiarul și destinatarul direct al tuturor ajutoarelor de stat este Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională printr-un proiect al unității de implementare, care va rămâne proprietarul nou createi infrastructuri de tip backhaul.

Date privind dezvoltarea și tehnologiile de bandă largă din România

Pentru cele mai recente date privind acoperirea benzii largi, abonamente și grade de infiltrare, acoperirea diferitelor tehnologii de bandă largă și costuri verificați rapoartele tabelelor de punctaj și rapoartele pe țară ale Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Alocarea spectrului pentru banda largă wireless

Consultați prezentarea generală pentru detalii privind alocările armonizate de spectru (frecvențele) și consultați studiul privind atribuirea spectrului în UE.

Naționale și UE publicații și comunicate de presă

Engleză

Română

Informații de contact

BCO România (Oficiul național de competențe în bandă largă): Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

Adresa: Bulevardul Unirii 8, București 030167, România
Contact prin email
Tel: +40 21 400 11 90
Pagină web

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Adresa: Strada Delea Nouă 2, 030925 București, România
Contact via email
Tel.: +40 372 845 845
Pagină web

Country information - Romania