Slovenski širokopasovni cilji so v skladu s cilji gigabitne družbe.

English | Slovenščina

Povzetek razvoja širokopasovnega dostopa do interneta v Sloveniji

Slovenski načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je v skladu s cilji gigabitne družbe. Leta 2018 načrtovana so finančna sredstva, ki bodo pridobljena iz evropskih strukturnih skladov za programsko obdobje od 2014 do 2020 in bodo uporabljena za izvedbo infrastrukture za širokopasovni internetni dostop v belih območjih.

Nacionalna strategija in politika za širokopasovni dostop do interneta

Odgovorni organi

 • Ministrstvo za javno upravo je odgovorno za politični okvir nacionalne strategije za širokopasovni dostop do interneta. Ministrstvo deluje kot kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo (BCO).
 • Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je nacionalni regulator telekomunikacij, ki spodbuja in nadzoruje konkurenčnost, preglednost ter razvoj komunikacijskih omrežij in trgov.
 • Zavod Tehnološka mreža ICT razvija in krepi mehanizme, znanja ter orodja za učinkovite storitve, povezane s prenosom tehnologij, inovacij in upravljanje ter zaščito intelektualne lastnine.

Glavni cilji razvoja omrežij za širokopasovni dostop do interneta

Vlada republike Slovenije je marca 2016 sprejela strategijo za razvoj informacijske družbe: Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 – Digitalna Slovenija 2020. Ta okvirna strategija določa ključne strateške cilje razvoja na tem področju in združuje Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 ter Strategijo kibernetske varnosti v enoten strateški okvir. Slovenski Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je bil izdan leta 2015 in je bil posodobljen leta 2018. Podľa plánu, cilji Slovenije so v skladu s cilji Gigabit Society.

Glavni ukrepi za razvoj omrežij za širokopasovni dostop do interneta

 • Regulativni ukrepi
  Izvajajo se zakonodajni in regulativni ukrepi, ki spodbujajo in zagotavljajo konkurenco ter pravočasno doseganje zastavljenih ciljev za širjenje omrežij za širokopasovni dostop do interneta v Sloveniji. Njihov cilj je izboljšati predvidljivost regulative in odstraniti ovire za naložbe, da bo Slovenija bolj privlačna za vlagatelje. Na voljo je javni pregled operativnih podatkov.
 • Pomoč države in drugi ukrepi:
  Slovenija namerava izkoristiti nova finančna sredstva iz strukturnih skladov za programsko obdobje od 2014 do 2020 in bo podpirala širjenje omrežij za širokopasovni internetni dostop z izvedbo metod za zmanjšanje stroškov, ki jih bodo lahko izkoriščali vsi operaterji. To vključuje podrobne analize zemljepisne porazdelitve in pokritosti, odprte razpise ter regulativne ukrepe, ki zagotavljajo odprt dostop do omrežij in uporabo obstoječe infrastrukture.
 • Zemljevidi širokopasovnega dostopa do interneta:
  Orodje za zemljevide infrastrukture PROSTOR je razvilo Ministrstvo za okolje in prostor, geodetska uprava Republike Slovenije. Sistem zemljevidov predstavlja podatke o kanalih, kablih, vozliščih, baznih postajah, itd. v grafični obliki. Sistem zbira podatke o objektih operaterjev za elektronske komunikacije, predvsem o položaju in vrsti uporabljenih omrežij. Državljani lahko preverijo razpoložljivost širokopasovnih povezav, ki jih zagotavljajo operaterji.

Nacionalni in regionalni finančni instrumenti za zagotavljanje širokopasovnega dostopa do interneta

 • Pomoč države (posebne dejavnosti – ERDF in EAFRD): Skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 so skupni stroški razvoja širokopasovnih omrežij skladno z zastavljenimi cilji ocenjeni na 365 mio EUR (javni in zasebni skladi). Načrti za uporabo evropskih strukturnih in naložbenih skladov za obdobje od 2014 do 2020 predvidevajo dodelitev skupno 72,5 mio EUR evropskih sredstev za širitev omrežij za širokopasovni dostop do interneta.

Podatki o razvoju omrežij in tehnologij za širokopasovni dostop do interneta v Sloveniji

Za najnovejše podatke o pokritosti z omrežji za širokopasovni dostop do interneta, naročninah, penetraciji, pokritosti z različnimi tehnologijami in stroških preverite poročila o točkovanju in poročila za države za Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI).

Dodelitve spektra za brezžični širokopasovni dostop do interneta

Preverite pregled podrobnosti o usklajenih dodelitvah spektra in se posvetujte s študijo o dodelitvah spektra v EU.

Nacionalne in EU objave in dokumenti za tisk

Slovenščina

Angleščina

Kontaktne informacije

BCO Slovenija (Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo): Ministrstvo za javno upravo, direktorat za informacijsko družbo

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Stik po e-pošti
Telefon: +386 1 400 33 78
Spletno mesto

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Naslov: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Stik po e-pošti 
Telefon: +386 1 583 6300
Spletno mesto

Zavod Tehnološka mreža ICT

Naslov: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenija
Stik po e-pošti
Telefon: +386 59 366 660
Spletno mesto

Country information - Slovenia