Platjoslas sakari atvieglo e-pakalpojumu attīstību valdības, skolu, tirdzniecības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības vajadzībām, nodrošinot ātrdarbīgu internetu Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

English | Latviešu valoda

Kopsavilkums par platjoslas sakaru attīstību Latvijā

Latvijas nacionālais platjoslas sakaru plāns atbilst EDP (Eiropas digitalizācijas programmas) mērķiem attiecībā uz ātrdarbīga interneta pārklājumu 2020. gadam. Ar projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” tiks uzlabots platjoslas sakaru pārklājums Latvijas lauku reģionos, jo operatori varēs sniegt piekļuves pakalpojumus, izmantojot neitrālu pasīvo optiskās šķiedras infrastruktūru, kuru finansēs valsts atbalsta programma. Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.-2020. gadam (apstiprināts 2018. gada martā) atbalsta Gigabitas sabiedrības mērķus.

Nacionālā platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās valsts iestādes

Galvenie platjoslas sakaru attīstīšanas mērķi

Latvijas nacionālā platjoslas stratēģija (Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013.–2020. gadam) tika pieņemta 2013. gadā, grozīts 2016. gadā un ir spēkā līdz 2020. gadam. Stratēģijā apspriestas trīs elektroniskā komunikāciju tīkla sastāvdaļas – maģistrālie tīkli, transporta tīkli un abonentlīnijas („pēdējā jūdze”). Tajā sniegts arī pašreizējās situācijas apraksts un stipro un vājo pušu analīze. Latvija, kurā jau ir viens no Eiropā plašākajiem FTTX tīkliem, līdz 2020. gadam plāno to izvērst vēl vairāk, lai nodrošinātu ātrdarbīga interneta pārklājumu visā valstī.

Nākamās paaudzes piekļuves (NPP) mērķi ilgtermiņā ir 100% pārklājums ar 30 Mbit/s ātrumu un 50% mājsaimniecību pārklājums ar 100 Mbit/s ātrumu līdz 2020. gadam.

Galvenie platjoslas sakaru attīstīšanas pasākumi

  • Normatīvie pasākumi: Ministru kabineta noteikumi sniedz iespēju investoriem, kuri attīsta optiskās šķiedras tīklus, iesaistīties kopīgos projektos ar citiem komersantiem (43 punkts).
  • Projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” („vidējās jūdzes” projekts) īstenošana norit veiksmīgi. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta ietvaros tiek izbūvēti tumšo optisko šķiedru tīkli un piekļuves punkti līdz lauku teritoriju novadu centriem, kurus pašlaik neapkalpo nākamās paaudzes tīkli (NPT) un kur nav paredzēta NPT ieviešana („baltās” teritorijas atbilstoši ES platjoslas vadlīnijām). Privātajiem pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina „pēdējā jūdze”, kurai nav paredzēts valsts atbalsts. Kopējais paredzētais finansējuma apjoms ir 119 miljoni eiro, no kuriem aptuveni 102 miljonus eiro nodrošinās ERAF.
  • Latvijas parlaments 2017. gada aprīlī īstenoja Izmaksu samazināšanas direktīvas transponēšanas pasākumus, it īpaši attiecībā uz jauno likumu par ātrdarbīgiem platjoslas tīkliem.

Informācija par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Latvijā

Jaunāko informāciju par platjoslas pārklājumu, abonēšanu un izplatību, dažādu platjoslu tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām meklējiet Digitālā ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) progresa ziņojumos un valstu ziņojumos.

Spektra sadalījums bezvadu platjoslas pakalpojumiem

Plašāku informāciju par saskaņotajiem frekvenču spektra piešķiršanu skatiet pārskatā un iepazīstieties ar pētījumu par spektra piešķiršanu ES.

Nacionālās un ES publikācijas un preses dokumenti

Angļu valodā

Latviešu valodā

Kontaktinformācija

BCO Latvia (valsts platjoslas sakaru kompetences birojs): Satiksmes ministrija

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67028205
Mājaslapa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67026533
Mājaslapa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67097200
Mājaslapa

Konkurences padome

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67282865
Mājaslapa

Country information - Latvia