Ορισμένες λειτουργίες του WiFi4EU, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας «Αίτηση για απόκτηση κουπονιού», δεν είναι διαθέσιμες με τη δική σας έκδοση του Internet Explorer: αλλάξτε ή επικαιροποιήστε τον φυλλομετρητή σας πριν από την υποβολή της αίτησης.

Πρωτοβουλία WiFi4EU: πώς θα υλοποιηθεί;

BG | CS | DA | DE | EN | EL | ES | ET | FI | FR | GA | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

FAQ Wrapper

Published: 5 April 2018
Last update: 31 October 2018

WiFi4EU Newsletter

To receive information about the steps of the WiFi4EU initiative as soon as they are made public, you may subscribe to our mailing list by inserting your email address below: