Yhteentoimivat e-infrastruktuurit – toiveajattelua vai toteutettavissa

— Posted by Kristiina Pietikainen, Policy Officer DG INFSO, Member of the Going Local II team for Finland

Toimivat sisämarkkinat, yhteentoimivat infrat ja rajat ylittävät sähköiset palvelut kuten sähköinen tunnistaminen ovat EU:n tietoyhteiskuntaohjelman, digitaalisen agendan, keskeisiä tavoitteita. Niistä  keskustellaan Helsingissä 20.10 järjestettävässä seminaarissa "In search for interoperable EU-wide infrastructures for e-services"

Seminaariin odotetaan noin sataa osanottajaa, asiantuntijoita ja päättäjiä. Tavoitteena on tunnistaa yhteentoimivuuden esteitä ja miten ne ylitettäisiin. Mitä yhteentoimivuus tarkoittaa, mitä se edellyttää ja miksi avoimuus on niin tärkeää? Seminaarissa puidaan erityisesti sähköistä tunnistamista ja verkkolaskutusta ja otetaan tarkasteluun myös uudet ratkaisut kuten mobiilivarmenteet ja NFC. Sähköinen tunnistaminen on erityisen ajankohtainen aihe, sillä komissio valmistelee juuri asiaa koskevaa uutta lainsäädäntöä. Verkkolaskutuksen osalta Suomi on ollut edelläkävijä, mutta mitä Suomi voisi antaa muulle Euroopalle, jotta alueelle voitaisiin luoda todellinen rajat ylittävä maksuliikenneinfrastruktuuri.

Seminaari on osa komission järjestämää digitaalisen agendan toteuttamiseen tähtäävää "jalkauttamiskierrosta" Komission järjestää vastaavia keskustelutilaisuuksia digitaalisesta agendasta syksyn aikana jokaisessa jäsenmaassa. Seminaarin lopussa on tarkoitus keskustella paitsi yhteentoimivuudesta myös digitaalisen agendan tulevaisuuden painopisteistä. Euroopan talous on kriisissä. ICT tehokas hyödyntäminen yli rajojen koko Euroopassa olisi varmasti yksi keino nostaa Eurooppa ylös suosta. 

Seminaarissa puhuvat mm. EU:n  tietoyhteiskuntapääosaston apulaispääjohtaja Antti Peltomäki, ylijohtaja Juhapekka Ristola sekä sähköisen tunnistamisen lainsäädäntövalmistelusta vastaava Andrea Servida. Seminaarin kieli on englanti.

Osallistu keskusteluun yhteentoimivuudesta twitterissä merkitsemällä viestiin #daelocal_fi

Published: 
1 October 2012
Last update: 
16 March 2016