--- posted by Luis Rodriguez-Rosello, Member of  the Going Local Team for Slovakia

Digitálna agenda prichádza po druhý krát na Slovensko, a to 25. novembra 2011 v rámci iniciatívy Digital Agenda Going Local. Zástupcovia Európskej komisie plánujú diskutovať o dnešnom stave informačnej spoločnosti a informačných a komunikačných technológií so zástupcami štátnych a verejných inštitúcií, ako aj zástupcami širšej odbornej verejnosti.

Kľúčové témy zahrňujú aktuálne témy ako eSlužby – verejné služby ako eVláda, eZdravotníctvo, eZručnosti, eInklúzia, rozvoj širokopásmového prístupu, nástroj Connecting Europe Facility (Prepájame Európu-CEF), ako aj výskum a inovácie. Dôležitou súčasťou akcie je otvorená mini-konferencia  o príležitostiach a perspektívach vo výskume a inovácii, ktorá zahrnie aj témy ako Horizont 2020 a CEF.

Tešíme sa na Vašu účasť a na inšpiratívnu výmenu názorov a informácií tento piatok.

Simultánne tlmočenie je zabezpečené.

'Pre Dalšie informa'cie: Digital Agenda, Going Local to Slovakia a ICT Research FP7. Twitter: #digitalagenda, #daelocal_sk

Published: 
25 November 2011
Last update: 
10 June 2015