Published Friday, 1 July, 2011
Updated Tuesday, 28 October, 2014

--- Posted by Anna Krzyzanowska, DG INFSO, Head of Unit for evaluation and monitoring

Dziś rusza polska Prezydencja. Sześć miesięcy, podczas których Polska będzie musiała zrozumieć i wnieś do organizacji życia publicznego wszystkie elementy, na których zbudować można wspólne dobro.  Sześć miesięcy, podczas których świat będzie obserwował polską umiejętność poprowadzenia Europy przez labirynt wydarzeń, tych znanych i tych, które pojawią się znienacka na europejskiej scenie politycznej.   Sześć miesięcy aby dowieść, że Polska jest partnerem odpowiedzialnym, podejmującym wyzwania wykraczające ponad administracyjną rutynę, skłonnym wnieś do Europy entuzjazm i wiarę, że jest droga wyjścia nawet z takich sytuacji, które wielu uznało za niemożliwe.  Przecież to się  już nie raz w Polsce udało…

Poprowadzić Europę płynnie i z gracja, z siłą i z radością - do tego inspiruje trójwymiarowy film animowany jednego z najlepszych reżyserów nowej generacji, Tomka Bagińskiego, przygotowany specjalnie dla Prezydencji: http://pl2011.eu/en/content/europe-dance

Podobno żaden kraj nie jest tak naprawdę członkiem Unii jeśli nie przeszedł testu Prezydencji.  My wszyscy w DG INFSO życzymy, by Polska przeszła go tanecznym krokiem…http://pl2011.eu/en