Published 29 September 2011
Updated 27 May 2015

Posted by  the Country Team for Denmark,  DG Information Society and Media, European Commission

Hvordan skal Europa komme i den digitale front i den globale konkurrence med USA og vækstøkonomierne i Asien og Sydamerika? Hvad skal EU gøre for at understøtte erhvervslivets muligheder for IKT-baseret vækst? Hvad har danske virksomheder behov for fra EUs side?

Du inviteres hermed til at deltage i et eller flere af i alt tre regionale møder med udveksling af idéer mellem virksomheder, forskere, offentlige myndigheder og repræsentanter fra Europa-Kommissionen. Møderne afholdes i efteråret 2011 i Sønderborg, Aarhus og København.

Møderne vil give deltagerne mulighed for at påvirke udviklingen af den europæiske IKT-strategi, få mulighed for at høre om de europæiske målsætninger og hvilke konkrete tiltag, der er i støbeskeen.

Det er naturligvis gratis at deltage i møderne, der arrangeres i partnerskab med Dansk Industri (ITEK), it-forum midtjylland, IT-Branchen og IT- og Telestyrelsen.

Der afholdes tre møder i Danmark i løbet af efteråret 2011:

Sønderborg den 3. oktober 2011, kl. 8.30-13.00

Aarhus den 12. oktober 2011, kl. 9.00-13.30

Mødet i København (information om dato og sted vil blive offentliggjort snarest muligt): Sætter fokus på det digitale indre marked med særlig vægt på digitalt indhold.

Du kan tilmelde dig til møderne ved at følge de ovenstående links.

If you are interested in discussing the Digital Agenda in Denmark keep an eye on our website for Going Local in Denmark. Also follow us on Facebook (DigitalAgenda) and on Twitter (@DigitalAgendaEU) while using the hashtags  #daelocal_DK & #daelocal. Thanks.