--- Posted by the Going Local Team for Denmark

Den digitale økonomi bidrager i høj grad til vækst og et ægte digitalt indre marked vil kunne give 4 % ekstra vækst i BNP på europæisk plan.

På globalt plan handles der for $8 trillioner varer og services på internettet og Europa kunne alene med en copyright regulering, der passer til netværkssamfundet vinde 0,6 % vækst i BNP.

Det er derfor vi sætter fokus på de udfordringer og løsninger, der er for skabelse af et ægte digitalt indre marked, hvor der også er en velfungerende copyright regulering.

 Du kan få yderligere oplysninger og tilmelde dig her

 Vi ser frem til at se dig

 Twitter: @digitalagendaEU   #daelocal_dk

Published: 
5 December 2011
Last update: 
28 October 2014