Published 8 November 2011
Updated 28 October 2014

 --- Posted by the Going Local team for the Netherlands 

De Digitale Agenda voor Europa gaat lokaal overal in Europa. Om de doelen en Europa-brede acties te vertalen naar concrete stappen en projecten op lokaal niveau, is verbinding, interactie en feedback met/van burgers, groepen en sectoren 'op de vloer' noodzakelijk.

Daarom 'DAE goes local' ook in Nederland.

Met drie evenementen en on-line interactie wordt een brug gebouwd naar groepen en sectoren: jongeren, de ICT sector, partners in de informatiemaatschappij en de lokale publieke sector, om er een paar te noemen.

  • Youth on the Move
  • ICT Delta: onderzoek en innovatie
  • ECP-EPN: leven in de informatiemaatschappij

Youth on the Move

Het eerste event  'Youth on the Move' vond al plaats en stelde jongeren de vraag wat Europa betekent als je nu opgroeit in een digitale wereld.

ICT Delta: onderzoek en innovatie

ICT Delta, een grote conferentie over ICT onderzoek en innovatie, vindt plaats op 16 november. Nederland is niet alleen een land van handige dijkenbouwers en baggeraars, maar ook van slimme innovators in ICT. Eindhoven is bijvoorbeeld uitgeroepen tot slimste regio ter wereld, met name vanwege de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid in toptechnologie regio Brainport. Dan verbaast het des te meer dat de relatieve besteding in R&D in Nederland de laatste 10 jaar juist is verminderd, als één van de weinige landen in de EU. Is minder misschien meer hier?

Het 'Going Local' team van de Europese Commissie is gastheer van een sessie getiteld "De toekomst van ICT onderzoek in Europa", en is bedoeld om suggesties en verbeteringen te verzamelen voor het Horizon 2020 programma. Hoe wordt bijv. gedacht over de combinatie van onderzoek en innovatie, de rol van ICT onderzoek in maatschappelijke uitdagingen, het percentage financiering door de EU, participatie van de BRIC landen, enz?

ECP-EPN: leven in de informatiemaatschappij

De dag direct daarna, 17 november, vindt de jaarlijkse ECP-EPN conferentie plaats. ECP-EPN is een platform voor de informatiemaatschappij, en de conferentie kent drie brede thema's in het programma: de toekomst, de maatschappij, en toepassing.  Binnen die thema's vinden allerlei sessies en presentaties plaats. Going Local 2011 is een van de vier 'side events' op het programma.

Het Ministerie van EL&I en de Europese Commissie nodigen je uit voor een interactieve sessie over de Digitale Agenda voor Europa en de vertaling daarvan in de nationale Digitale Agenda en de Digitale Steden Agenda. Nu de implementatie van de DAE een jaar onderweg is, is de vraag of de impact daarvan al zichtbaar is? Wat ontbreekt er? Wat lukt? Voegt de DAE iets toe aan het maatschappelijk en economisch klimaat in ons land? Wat merk jij daar van in je eigen omgeving? Lukt het al voldoende om de abstracte doelen en acties op Europees niveau te vertalen naar de eigen leef- en werkomgeving?

Stel je vragen! Deel je mening!

Je kunt je eigen vragen over de Digitale Agenda stellen voor de sessie van 17 november. Stel je vragen via het formulier op de website van het ECP-EPN jaarcongres, en jouw input wordt gebruikt tijdens het Going Local event. 

Deel je mening en volg de discussie ook on-line. Bezoek ons op Facebook en volg ons op Twitter met hashtag #daelocal_NL.