--- Posted by Pēteris Zilgalvis, IKT veselībai nodaļas vadītājs, Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts (DG INFSO); & Mārtiņš Priedītis, Eiropas Komisijas DG INFSO elektronisko sakaru regulēšanas nodaļa

Ikgadējais seminārs par Digitālo programmu Eiropai, kuru Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu Ģenerāldirektorāts (DG INFSO) rīkoja kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Satiksmes ministriju, notika 14. oktobrī Rīgā un bija plaši apmeklēts. Digitālā  programma Eiropai ir viena no Eiropas Komisijas ekonomikas stratēģijas "Eiropa 2020" parauginiciatīvām. Pasākuma mērķis bija informēt mūsu sadarbības partnerus par jaunām iniciatīvām un iespējām Eiropas Savienībā, piemēram, struktūrfondu un pētniecības projektu ietvaros, kā arī  iegūt informāciju saistībā ar Digitālās programmas ieviešanu Latvijā.

Sniedzām informāciju par jaunumiem e-Veselības, e-Pārvaldības, pētniecības un inovācijas kā arī elektronisko sakaru jomās. Stāstījām par tuvākiem uzsaukumiem 7. ietvaru pētniecības programmā un Latvijas iespējām piedalīties plaša mēroga izmēģinājumu projektos. Dzirdējām par Latvijas panākumiem e-pārvaldības pakalpojumu ieviešanā un par iecerēm e-veselības un pētniecības nozarēs. Runājām par iespējām, ko paver Eiropas Digitālais vienotais tirgus. Semināra dalībnieki uzsvēra, ka ir nepieciešama e-parakstu savstarpējā atzīšana ES dalībvalstu starpā.

Elektronisko sakaru jomā informējām par ES līmenī paveikto pagājušā gada laikā, tai skaitā Platjoslas komunikācijas un Ieteikuma par nākamās paaudzes piekļuves tīkliem pieņemšanu, un par Komisijas piedāvāto Radio spektra politikas programmu, ko šobrīd apspriež ES Padomē un Eiropas Parlamentā. Latvijas partneri iepazīstināja ar jau paveikto un jauno ES finansēto projekta priekšlikumu platjoslas Interneta pieejamības uzlabošanai lauku apvidos. Latvijā ir jāvelta īpaša uzmanība šim jautājumam, lai varētu sasniegt Digitālās programmas nospraustos mērķus attiecībā uz platjoslas Interneta pieejamību un izmantošanu.

Vairāk informācijas par 14. oktobra semināru, tai skaitā dalībnieku prezentācijas, vai apskatīt šeit. Sekojiet mums arī twitter @DigitalAgendaEU, hashtag  #daelocal_lv & #daelocal 

Published: 
7 November 2011
Last update: 
28 October 2014